Fehérvasárnapi búcsú Hegyközpályiban

Fehérvasárnapi búcsú Hegyközpályiban

Bihar megye – Húsvét második
vasárnapján tartották
Helyközpályiban az Isteni Irgalmasság
tiszteletére felszentelt római katolikus
kápolna búcsúját. Az
ünnepi szentmisét Böcskei
László megyés püspök mutatta
be.    


A húshét utáni első
vasárnap – Fehérvasárnap
– az Isteni Irgalmasság
ünnepe
azóta, hogy 2000.
április 30–án II.János
Pál
pápa szentté avatta
Boldog Fausztina nővért,
és elrendelte, hogy húsvét
második vasárnapja (ez volt az
említett dátum is) az egész
egyházban az Irgalmasság
Vasárnapja nevet viselje. Szent Fausztina
nővér (Helena Kowalska, 1905, Lodz –
1938, Krakkó) egész életét
áldozatul ajánlotta a
bűnösökért. Naplója
szerint egy jelenésekor Jézus ezt mondta
neki: „Ma téged küldelek az
egész emberiséghez irgalmasságom
üzenetével. Nem büntetni akarom a
sérült emberiséget, hanem meg akarom
gyógyítani, és irgalmas
szívemre szorítani.”

Hintón a
kápolnáig


A pályi kápolna
búcsújára érkező
Böcskei Lászlót a
település határában
Somogyi Lajos polgármester
és Barbut Péter
tisztelendő fogadta, népviseletbe
öltözött fiatalok pedig kenyérrel
és sóval kínálták.
Ezután a püspök és a
polgármester hintóra szállva
indult a kápolnához. A hintó
előtt menettáncosok vonultak Handel
Messiás című
oratóriumából a Halleluja
dalalmaira. A kápolna előtt már az
50 fős helyi katolikus
közösségnél legalább
háromszor nagyobb tömeg és
csatári fúvósok által
előadott „Isten hozta hív
nyájához a főpásztort
és atyát”
kezdetű
ének fogadta a püspököt, aki a
köszöntések után a közeli
református parókián
öltözött át, majd
ministránsokat, tisztelendőket és
tiszteleteseket követve vonult be a
kápolnába.

Testvéri
megértésben


Odabent Barbut Péter tisztelendő
elevenítette fel, hogy a kápolna 2001
– 2002–ben épült, a helyi
katolikus közösség
áldozatvállalásából
az akkori lelkész, Szőcs
Attila
vezetésével, és
Tempfli József ny.püspök
szentelte fel. A kápolna
épüléséig „nagy
testvéri megértésben a
református templomban tartottak
szentmiséket a katolikus
híveknek”
. Ezt követően
Böcskei László újra
megáldotta és megszentelte a
közelmúltban felújított
kápolnát és annak kertjét.
A történéseket a megjelentek
többsége kihangosítók
közvetítésével szabad
téren követhette figyelemmel, hiszen a
kápolna mintegy 25 főnek biztosít
ülőhelyet.

Boldogok, akik hisznek


Az evangélium Szent János
könyvének azon részéből
szólt, melyben Jézus
megjelent tanítványainak, a
feltámadást pedig
Tamás hitetlenkedve fogadta. A
feltámadás egyike az olyan
rendkívüli eseményeknek, melyekkel
az emberek – sem hajdanán, sem
manapság – nem tudnak mit kezdeni.
Tamás apostol a mai ember
„tükörképe”, aki csak
abban hisz, amit lát, vagy még akkor sem,
pedig „boldogok, akik nem látnak,
mégis hisznek”
(Jn 20, 24-29), mondta
prédikációjában a
püspök. Később Somogyi
Lajos
polgármester
köszöntötte a vendéget,
utána Katona János
tiszteletes beszélt az irgalmatlan
világban szükséges
irgalmasságról, és mindketten
ajándékot is átadtak: előbbi
a kápolna kicsinyített
mását, utóbbi egy
festményt.

Élő
rádióközvetítés


A szentmise végén – melynek 15
és 16 óra közötti
részét élőben
közvetítte a Mária
Rádió
, s melyen
szolgálatával
közreműködött Kiss
Géza
és Viktor
József
(nagyváradi Barátok
temploma), illetve Bencze Béla
(Szent József telep) – Böcskei
László hitbeli kitartást
kívánt pályi híveinek, a
kápolna előtt pedig ismét a
csatári fúvósoké lett a
főszerep, akik a „Nagyasszonyunk,
hazánk reménye, bús nemzeted
zokogva esd!”
című énekkel
búcsúztak a püspöktől. A
híveknek pedig fiatalok emlékképet
osztogattak, melyen a Fausztina nővér
már említett látomása
alapján készült festmény
látható, s mely a kápolna
oltárképe is egyben.