Fehér könyv a romániai kis- és közepes vállalkozásokról

Fehér könyv a romániai kis- és közepes vállalkozásokról

Bukarest – A Romániai Kis- és Közepes
Vállalkozások Országos Tanácsa
együttműködve a szakminisztériummal,
az idén hetedik alkalommal jelentette meg a
romániai KKV-k Fehér könyvét.


A rendezvényt a bukaresti Diplomaták
Házában tartották. A szakemberek
által összeállított
kiadvány a romániai kis- és
közepes vállalkozások
helyzetét elemzi, a jelenlegi
világgazdasági válság
kontextusában. Újdonságnak
számít a tanulmánykötet
történetében, hogy az idén
két tényezőre helyeződik a
hangsúly: a krízisnek a romániai
vállalkozók általi
érzékelésére és
kezelésére, valamint az
üzletembereknek a jellemzésére. Az
elemzések alapjául statisztikai adatok,
illetve konkrét, gyakorlati példák
szolgáltak, 1099 vállalkozó
helyzetét vizsgálták meg
országos szinten. A Fehér könyv
jelentőségét jelzi, hogy a
bemutatóján részt vettek a
kormánynak, különböző
minisztériumoknak, diplomáciai, szakmai
és érdekképviseleteknek a
reprezentánsai is. Az ünnepségen
felszólalt Constantin Niţă
kereskedelmi miniszter, George Constantin
Păunescu, a Romániai
Vállalkozók
Konföderációjának az
elnöke, Ovidiu Niculescu, a Kis- és
Közepes Vállalkozások
Országos Tanácsának (CNIPMMR) a
vezetője, Alexandru Isaic Maniu professzor, a
kötet egyik szerzője és Sorin Minea, a
Romalimenta elnöke is. Ez alkalomból
együttműködési
szerződést írtak alá a
CNIPMMR és a Romalimenta vezetői, melynek
célja a élelmiszeripar
fellendítése.

Hallatják a hangukat


Dr. Ioan Mintaş, a Kis- és Közepes
Vállalkozások Országos
Tanácsának első alelnöke
(képünkön) a következőket
nyilatkozta az eseményről: “A hazai kis-
és közepes vállalkozók
elvárásai jelen pillanatban igen nagyok,
mivel úgy itéljük meg, hogy alapos
indokaink vannak erre. Sajnos azonban egyre
kevésbé bízunk azokban a
döntéshozókban, akik eleget
tehetnének az elvárásainknak. Az
év felénél járunk,
és annak ellenére, hogy az állam
elnökével és számos
miniszterrel is találkoztunk már, a
konkrét
gazdaságélénkítő
lépések hiányát
tapasztaljuk. Reméljük, hogy nem kell
extrém akciókba kezdenünk, de
azért arra fel szeretnénk hívni a
figyelmet, hogy túl nagy a
bürokrácia, és nem
beszélhetünk
vállalkozásbarát
politikáról. Ezekben a nehéz
időkben fontos, hogy hallassuk a hangunkat, abban
a reményben, hogy az állam tudja mit
csinál, és a vállalkozók
és az alkalmazottak érdekében fog
cselekedni”.

Ciucur Losonczi Antonius