Falfestmények kerültek elő a felújításkor

Falfestmények kerültek elő a felújításkor
A nagyváradi igazságügyi palota felújítása során a nagyteremben eredeti falfestmény-részletek kerültek elő a vakolat alól.

2013 januárjában kezdődött meg a nagyváradi igazságügyi palota felújítási és bővítési munkálata. Mintegy másfél évnyi munka után idén augusztusban az épület dísztermét kezdte el felújítani a kivitelező Selina cég, amikor a festékréteg és a vakolat lekaparásakor a festék alól a terem négy felső sarkában négy falfestmény körvonalai kerültek elő. Alexandru Bucur, a felújítási munkálat telepvezetője lapunknak elmondta, hogy amint felfedezték a festményeket, azonnal leálltak ott a munkával, és kikérték egy specialista, Emődi Tamás építész véleményét. Az egyik festmény Justitiát jelképező bekötött szemű fiatal nőt ábrázol, a másik sarokban egy öreg férfi (filozófus?) alakja látható, a harmadik sarokban egy szárnyas női angyal tartja az egyik kezében Nagyvárad városcímerét, míg a negyedik sarokban két kis kupidó fogja közre a vármegye egykori címerét. Bucur hozzátette, hogy szintén a nagyterem falain, a mennyezethez közel hat, utólag levakolt gipszből készült táblát találtak a díszkartusokban, melyekbe hat román igazságügyminiszter nevei vannak bevésve. Ezek a gipsztáblák nem eredeti díszítmények, hanem később kerültek a falakra. Bucur szerint elképzelhető, hogy ezek mögött a táblák mögött szintén vannak faldíszítmények. Kérdésünkre válaszolva Bucur elmondta, hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogy a nagyteremben lévő falfestményekhez hasonló alkotások kerüljenek elő a felújítás során, hiszen már gyakorlatilag az egész épületet feltárták. Hozzátette, hogy esetleg még az előcsarnokban találhatnak falfestményeket, mert annak az épületrésznek a felújításába csak ezután fognak hozzá.

Felújításra várva

Emődi Tamás építész az igazságügyi palota felújítási munkálatainak műemlékvédelmi konzultánsa lapunknak elmondta, hogy a nagyterem felújítását restaurátori felügyelet alatt fogja elvégezni a kivitelező, magát a négy falképet pedig a Művelődési Minisztérium által kibocsájtott műemléki jogosultsággal rendelkező restaurátorok fogják retusálni. Emődi elmagyarázta, hogy e munkálat elkezdése csak idő, és pénz kérdése, lévén, hogy a munkálat az Igazságügyminisztérium részéről úniós finanszírozással történik, ezért a bürokrácia egy kissé nehézkes, és további költségeket kell kiutalni a restaurálásra, ugyanis ez a feladat értelemszerűen nem volt belefoglalva az eredeti épületrehabilitációs tervbe. Emődi Tamás hozzátette, hogy az igazságügyminiszterek neveit megörökítő gipsztáblák a helyükön maradnak, felirataikat restaurálják. Emődi a továbbiakban hangsúlyozta, hogy a kivitelező eddig minden műemléki jellegű munkálatot jó minőségben végzett el: „újraöntötték a gipsz stukkó darabokat, a habarcsöntvényekből készült domborműveket, és egyéb díszítményeket restaurátori előírásoknak megfelelően illetve segédlettel végeztettek el, a restaurálás szempontjából kompatibilis anyagokat használtak” – összegezte tapasztalatait a szakember. A maga során Alexandru Bucur kifejtette, hogy már kérték azt, hogy a folyosókon az eredeti mozaikokat tartósabb anyagból készült burkolattal helyettesítsék, erről a javaslatról azonban még nem született döntés. Ennek kapcsán Emődi Tamás kifejtette, hogy indokolt lenne más, akár tartósabb anyagot használni a folyosók padlózatának a burkolásához, mert az eredeti, egyébként is egyszínű mozaikfelületek nagyon rossz állapotban voltak, nagy részüket pedig az épületkonszolidálási munkák miatt amúgy is el kellett távolítani.. Ezzel szemben az összes díszített mozaikburkolatot az épület előcsarnokában és lépcsőházában eredeti formájában állítják majd vissza, szögezte le Emődi.

Pap István