Fajok fotógyűjteménye

A Kárpát-medencei fajok
fotógyűjteményét
kínálja egy új honlap több mint
háromezer Kárpát-medencei
állat- és növényfaj 24 600
digitális fotója tekinthető meg a Tisza
Klub környezet- és
természetvédő egyesület
által létrehozott új honlapon.

A www.carpathianbasinspecies.eu
címen elérhető
fotógyűjtemény közel hetven ember
hétévi munkájának az
eredménye: a fotókat
többségükben önkéntesek
készítették, akik között
természetjáró laikusok
éppúgy megtalálhatók, mint
kutatók. A szerkesztő közlése
szerint a gyűjtemény célja, hogy
hozzájáruljon a Kárpát-medence
élővilágának, természeti
értékeinek képi
bemutatásához, elősegítve az
ismeretterjesztést, az oktatást és a
természetvédelemhez kapcsolódó
szakmai-kutatói munkát. A képek
non-profit célra szabadon
felhasználhatók változtatás
nélkül; a honlap (ftp szerveren keresztül)
lehetővé teszi a gyűjtemény
képanyagának lemásolását
is. A gyűjtemény
gyarapításához továbbra is
várják új
hozzájárulók
jelentkezését.