Faültetés Vetés községben

Szatmár megye – A már elkorhadt,
negyven–ötven éves fák
helyére az Óvári és
Vetés közötti út mentén
tegnap a helyi iskolák diákjai
csemetéket ültettek tegnap. Az diákok
környezettudatos nevelése évek
óta elkezdődött itt.


A tegnapi faültetési akciót
Juhász Lajos polgármester
kezdeményezte, aki ebben partnerekre is
talált, a vetési és az
óvári iskolák tanári kara
és tanulók is
segítségüket ajánlottak ennek
kivitelezéséhez. Szénás
Barna, az óvári iskola
matematika-informatika szakos tanára az
elmúlt években is több alkalommal
szervezett környezetvédelmi
tevékenységeket a község
diákjai számára, ilyen volt a
pillepalack gyűjtési akció és
a templom utcában történő
faültetés.

Több éve tart


Vetés község iskoláiban
már évek óta elkezdődött
a környezeti nevelés az
ifjúság körében. Tegnap
hatvan gyerek vett részt a
faültetési akcióban,
Óvári és Vetés
között az út mindkét
oldalán facsemetéket ültettek a
két iskola tanulói.

— A gyerekek megtapasztalják, hogy
munkájuknak van eredménye —
tájékoztatott Szénás
Barnabás pedagógugus. — Ezt az
akciót szeretnénk folytatni a
jövőben is, mert az a célunk, hogy egy
olyan községet építsünk
közösen, ahol kellemes környezetben
élhetünk. A tanácsnak van egy
hosszú távú programja, melynek
része a környezetvédelem. A mai
akció jó kezdet ahhoz, hogy az
elképzelés megvalósulhasson. Az
iskolások példamutató
magatartása hozzásegít ahhoz is,
hogy az idősebbek is kellő fontosságot
tulajdonítsanak a tiszta környezetnek. A
község lakosainak is oda kell
figyelniük arra, hogy a maguk háza
táján rendet teremtsenek. Ezek a
tevékenységek nem ma kezdődtek el.
Volt már Óváriban
faültetési és pillepalack
gyűjtési akció, amikor sikerült
kitakarítani az egész falut és a
szemét helyére fát ültettek.
Ami nagyon fontos számunkra: az
iskolákban naponta tartunk
környezetvédelmi
felkészítőt, azóta szebb
és tisztább a falu  —
magyarázta Szénás Barnabás.

Címkék: ,