"Ezt a földet választottam…"

"Ezt a földet választottam…"
Nagyvárad – A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai is ünnepi műsorral készültek az 1848-49-es szabadságharc kitörésének 162. évfordulójáról való megemlékezésre.

A tanintézet 5-12 osztályos, mintegy 50 diákja lépett fel ebből az alkalomból a Várad-Olaszi templomban Deák-Szebeni Imola, Tamás Péter Réka magyartanárok valamint Kozma Márta zenepedagós vezetésével. Rendhagyó módon nem a forradalom került az ünnepi műsor középpontjába, hanem a szülőföldön való megmaradás időszerű üzenete.

A többnyire kórustagokból álló fellépők egy kokárda formát alkotva sorakoztak fel a Úr asztala körül, így szavaltak és énekeltek. Felcsendült Reményik Sándor Eredj, ha tudsz és a Három szin című verse, továbbá Wass Albert Mikor a bujdosó Istennel beszél című költeménye. A zenei összeállítás két népdalból és az “Ezt a földet választottam” kezdetű Republic dalból állt.

Címkék: , ,