Ezernyi válasz érkezik az Erdélyi Magyar Néppártnak

Ezernyi válasz érkezik az Erdélyi Magyar Néppártnak
Az első napok tapasztalatai alapján nagy igény van az Erdélyi Magyar Néppárt Döntsünk közösen! kezdeményezésére. Az erdélyi magyarság gondjaira fókuszáló, széles körű társadalmi értekezés első két napján a kiküldött kérdőívekből máris ezernél is több példány érkezett vissza. Még többen töltötték ki a Döntsünk közösen! elektronikus kérdőívét, összeállításunkban a kapott válaszokból szemezgetünk.

Bár a közösségi tanácskozás alig indult útjára, az első válaszokat böngészve máris nyilvánvaló: a legtöbben megélhetési félelmeikre keresnek választ, és koránt sincsenek megelégedve a hatalom válságkezelő megoldásaira. “Segítsen a kisnyugdíjasokon, és harcoljon a jogainkért. Mi ketten 853 lej betegnyugdíjból élünk, fele gyógyszerre megy. Ne felejtsenek el minket!” – olvasható egy csíkszeredai kisnyugdíjas elkeseredett hangvételű soraiban.

A válaszadók közül feltűnően sokakat foglalkoztat a korrupciómentes, őszinte politizálás és a közélet. A válaszokat áttekintve nyilvánvaló: a megkeresettek az opportunista politikusok kizárását, a fiatalítást és a szakmai alapokra helyezett döntéshozatalt bátorítják. „Leszámolni a megélhetési és korrupt politikusokkal az erdélyi magyar közéletben”, „komolyabb, hozzáértőbb embereket különböző megyei szervezetekbe” vagy „a tiszta kezű és tiszta lelkű embereknek lehetőséget teremteni a politizálásra” – olvasható a Néppárthoz érkezett válaszok között.

Többen vannak ugyanakkor, akik a magyar politikai szervezetek együttműködését és az egyeztetést szorgalmazzák. „Kompromisszumképesnek kell lenni a többi magyar és román politikai alakulattal addig a határig, ameddig az erdélyi magyarság érdekei nem sérülnek” – olvasható a gondolatot találóan összefoglaló hozzászólásban. Az „erdélyi magyarság összefogása”, az „RMDSZ-szel történő megegyezés és együttműködés” több helyről is visszaköszönő kijelentés.

A visszajelzések között rendszeres az autonómia igénye is. „Autonómiát minden áron!” – írja egy hozzászóló. Vélekedésével nincs egyedül, a többség határozott hangnemben lép fel: „harcolják ki az autonómiát, hogy minden magyar szülőföldjén élhessen, ne kényszerüljön elvándorlásra”, „ne csak emlegessék az autonómiát, hanem küzdjenek is érte” – jelenik meg a gondolat több válaszadónál is.

Gyakran merült fel továbbá az elkobzott magyar ingatlanok visszaszerzése, a magyar ipar és mezőgazdaság támogatása, valamint a népességcsökkenés megállítása és a nemzeti öntudat támogatása.

Többen is megállapítják, hogy a fiatalok eltávolodtak az aktív politizálástól: „el sem mennek szavazni, nem hisznek abban, hogy a politika segíthet a jövőjükön” – olvasható meg egy észrevételben. Az Erdélyi Magyar Néppárt számára tanácsokat megfogalmazók kívánságait talán a következő, az 1990-es és a 2010-es választások magyar szavazatainak megdöbbentő különbségére utaló hozzászólás foglalja össze a legtalálóbban: „úgy politizáljanak, hogy nyerjék vissza a hiányzó 600 ezer szavazót!”

Az Erdélyi Magyar Néppárt a Döntsünk közösen! programot január 24-én, kedden mutatta be. A közéleti és politikai problémákról értekező íveket 400 ezer példányban juttatják el az erdélyi magyarsághoz. A nyolc pontból álló kérdőíveket a szervezet önkéntesei szórják, kitöltésük után a rajtuk szereplő postacímre lehet elküldeni, vagy a legközelebbi Demokrácia Központba a kihelyezett urnákba betenni. A kérdéssor ugyanakkor elektronikusan, a www.neppart.eu oldalon is kitölthető. A Néppárt a közösségi tanácskozás tanulságait levonva, a készülő politikai programját a kapott válaszok figyelembe vételével állítja össze.

Néhány gondolat az Erdélyi Magyar Néppárthoz intézett észrevételek közül:

 

Szeretnénk végre egy olyan pártot, melynek vezetői nem hoznak szégyent a magyarságra, és akiknek épp úgy fáj gyermekeink elvándorlása, a magyarság megalázása, történelmünk meghamisítása és értékeink eltulajdonítása, mint nekünk.

Maradjon meg szilárdan a célkitűzései mellett.

Legyen következetes, ne legyen megalkuvó.

Próbáljon felülkerekedni az önös érdekeken, ne akarjon minden áron a hatalom oldalára állni.

Vonjon be több fiatalt, népszerűsítse a népzenét, néptáncot, hagyományokat, támogass a falusi gazdákat, segítsen a gazdasági pályázatok megírásában.

Támogassa továbbra is a munkaalapú társadalmat.

Az Erdélyi Néppárt nevében hordozza a nép szót, amely a közösséget építi és képviseli, ne legyen megalkuvó!

Kitartást a munkájukban! Egy cél vezesse a Néppártot: a magyarság érdeke.

Építsék alulról a pártot, támogassák a kis és közép vállalkozókat Székelyföldön és Erdélyben, hozzunk létre együtt egy közösséget, amit a román állam nem tud megkerülni.

 

az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóközleménye

Címkék: ,