Ezernégyszáz csodát jegyeztek le

Akt.:
Értékes örökség a Fekete Madonna másolata, hangzott el a szertartáson. A szerző felvétele
Értékes örökség a Fekete Madonna másolata, hangzott el a szertartáson. A szerző felvétele
A czestochowai kegykép ünnepe alkalmából pénteken szentmisét tartottak a nagyváradi Premontrei Széktemplomban, tiszteletüket fejezték ki a Fekete Madonna itteni másolata előtt.

Amint Fejes Anzelm Rudolf prépost elmondta, a Premontrei Széktemplom egyik kincse a Fekete Madonnát ábrázoló festmény, melynek eredetije jóval nagyobb, 1,25 méter magas és 82 cm széles, s a legenda szerint maga Lukács Evangélista festette annak az asztalnak a lapjára, melyet a Szent Család használt. Az eredeti kegykép 634-ben tűnik fel, Opulai László (aki később Lengyelország helytartója lesz) ajándékozza a Fekete Madonnát ábrázoló ikont a czestochowaiaknak; az ottani magyar pálosok ugyanebben az évben kapják birtokul Jasna Górát (magyarul Fényes Hegy), a festmény hozzájuk kerül és azóta is ott található.

Pálos örökség

A kegyképet eredetileg is ezen a napon, azaz augusztus 26-án állították ki, s mind a mai napig őrzik a szertartást, amely szerint reggel hatkor nyitják ki a tokot, melyben őrzik, s este kilenckor csukják be – közben pedig rengetegen zarándokolnak elé. Az, aki megjelenik előtte, nem kell mondjon semmit, de vannak, akik úgy gondolják, hogy az imájuk akkor teljesül, ha rájuk néz a Szűzanya. A váradi képnek is az a sajátossága, hogy az ember úgy érzi: őt nézi a Szűzanya. A nagyváradi másolat pálos örökség, hiszen a Premontrei Széktemplom is valamikor pálos templom volt. Ezernégyszáz csodának a leírása létezik, mely az eredeti képhez köthető, a pálosok külön bizottságot is alakítottak ezeknek az eseteknek a számbavételére. Tudva lévő, hogy a világban a legtöbb csoda a Boldogságos Szűz Mária kegyképei előtt történik. Vajon mi az oka annak, hogy a hívők imádságát e kegyképek előtt hallgatják meg leginkább? – tette fel a kérdést a prépost. Mária csodái azért történnek meg, mert ő – ahogy Gábor angyal is köszönti – kegyelemmel teljes. Az Úr vele van és Istennek semmi sem lehetetlen. Az őskereszténység festői úgy örökítették meg Máriát, mint a Mennyország ajtaját, hiszen a Megváltó az ő testén keresztül lépett be a világunkba. Ő egy élő ajtó, s közbenjárása, ihletése, oltalma segít abban, hogy imáink meghallgatásra találjanak. A prépost imát mondott el a nagyváradi kegykép előtt, majd szentáldozás volt. A misét Mészáros Antal nyugalmazott esperes plébános koncelebrálta és premontrei papnövendékek is jelen voltak a szertartáson.

Neumann Andrea