Ezüstgyopár díjas Bihari pedagógusok

Ezüstgyopár díjas Bihari pedagógusok
Bihar megye – A szovátai Teleki Oktatási Központban tartotta a Mákvirág és Ezüstgyopár díjak átadási ünnepségét a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a közelmúltban. Bihar megyei diákok és pedagógusok is vannak a díjazottak között.

Negyedik éve ítéli oda a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) minden megye legjobb tanulóinak a Mákvirág Díjat. A IX–XII. osztályos diákok eredményeik alapján nyerhetik el a díj különböző fokozatait: bronzot, aki első alkalommal kapja, ezüst fokozatot, aki másodszor, arany fokozatot, aki harmadszor, és gyémánt fokozatot, aki negyedszer kapja. A X.-es diákok közül heten bronz, hatan ezüst fokozatot kaptak, a XI.-esek közül öten bronz, heten ezüst fokozatot kaptak, négyen meg arany fokozatot. A végzősök közül hármat gyémánt fokozatú díjjal tüntettek ki, négyet arany fokozattal, hármat ezüst fokozattal, négyen pedig első alkalommal nyerték el a Mákvirág Díjat. A díjazottak között több diák is volt Bihar megyéből, Nagyváradról, többek között Hegedüs Aliz, a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium XII. filológia szakos osztályából.

Életműdíj az Ezüstgyopár

Az arra érdemesnek ítélt pedagógusok életműdíjat, az Ezüstgyopár Díjat kapták meg ugyanazon az ünnepségen, ezt minden második évben ítélik oda. A 42 díjazott között három Bihar megyei pedagógus is szerepelt: Zahu Valéria nagyváradi tanítónő, Bokor István szalacsi magyar szakos tanár, és Cseterky Csaba köröstárkányi földrajz szakos tanár. A díjátadási ünnepségen részt vett Szabó Béla, a Magyar Köztársaság csíkszeredai főkonzulja, Szováta polgármestere, valamint az RMPSZ elnökségének tagjai, Lászlófy Pál István elnök, Burus Siklódi Botond főtitkár. Az ünnepi műsort a jobbágytelki ének- és tánccsoport szolgáltatta. A kitüntettek egy gyopárt mintázó ezüstkitűzőt és érmét, elismerő oklevelet kaptak, meg egy laudációkat tartalmazó kiadványt.

Fiatalon kapta meg a díjat

„Meghatározó egyénisége a nagyváradi tanítótársadalomnak. … Szakmai tudása, felkészültsége ismert és elismert. Tevékenységét a nagyfokú fegyelmezettség, alapos tudás, hivatása iránti szeretet és elkötelezettség jellemzi. … tudásával, tapasztalatával hírnevet szerzett nemcsak szűkebb hazájában, Biharban, hanem Erdélyben is” – áll egyebek mellett a Pető Csilla tanítónő által írt laudációban Zahu Valéria tanítónőről. A nagyváradi Dacia iskolában tanító pedagógusnak eddig nyolc kiadványa, munkafüzetek, egy tankönyve s egy játékgyűjteménye jelent meg, és kezdeményezője, kivitelezője a Bunyitay Vince Könyvtárban zajló olvasókörnek, melynek célja a kisdiákok olvasásra, szövegértelmezésre való nevelése. Tavaly Gheorghe Lazar-díjat kapott.

Nemzedékeket neveltek

„Csak a dolgomat végzem.”

– Gyakran hangoztatja ezt Bokor István szalacsi magyartanár, aki 1967-ben végzett a Babes–Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakon. A szalacsi általános iskolába került, 1979–1981 között az ottani kultúrotthon igazgatói teendőit is ellátta. Felelevenítette az érmelléki népszokásokat, a közösség lelke és összekovácsolója. 1981–1989 között, majd 1997-től 2007-ig, nyugdíjba vonulásáig ő volt az iskolaigazgató. A lelkében azonban mindig magyartanár maradt. Kezdeményezője volt, hogy a szalacsi iskola Balaskó Nándor szobrászművész nevét viselje, s minden év végén a legjobb nyolcadikos diák megkapja a művész nevét viselő kerámia emékplakettet. 2006-ban megalakította a Pro Scola Egyesületet, a pályázati lehetőségek kihasználása végett. 2000-től helyi tanácsos, saját bevallása szerint csak az iskoláért. „…ő mindenki Pista bácsija, akihez bármilyen gonddal-bajjal lehet fordulni. Munkáját következetesség, odaadás és lekiismeretesség jellemzi” – áll Bokor István laudatiójában.

Negyven év

 - Cseterky Csaba földrajztanár 1965-ben kezdett el tanítani a fekete-Körös-völgyi nagyközség, Köröstárkány iskolájában. 1967-től 2007. július 1-jéig, nyugdíjba vonulásáig irányította a tanintézetet kisebb megszakításokkal. Ott volt az új iskolaépület építésénél 1982-ben, az idei iskolafelújításnál. Lelki, szellemi várat épített a gyerekeknek. Mindig kiharcolta, hogy iskolájában csakis szakképzett pedagógusok oktassanak. Ő hívta életre a Tárkányiak találkozóját, a Kárpát-medence Tárkány nevű településeinek találkozóját. Elismert és megbecsült, olyan iskolát adott át utódjának, mely még sokáig magán viseli majd a hivatásának élő pedagógus keze nyomát – értékelte Pető Csilla tanítónő, tanfelügyelő Cseterky Csaba munkásságát.

Zámbó Sipos Mónika