Évnyitó a váradi egyetemen

Évnyitó a váradi egyetemen
Más évekhez képest kevesebben vettek részt a Nagyváradi Egyetem hétfői évnyitóján – bár amint Constantin Bungău rektor elmondta, az idén is több mint ötezren kezdik el az első évet.

 

Sorin Șipoș rektorhelyettes köszöntötte az egybegyülteket, majd Constantin Bungău rektor felhívására az egyetem sporttermében összegyűltek egyperces néma csenddel adóztak a Teodor Maghiar néhai rektor emlékének. A későbbiekben a rektor kiemelte azokat a viszonylag jó helyezéseket, melyeket a Nagyváradi Egyetem az utóbbi időben elért: országos szinten az első húsz egyetem közé sorolták, s ennek következményeként Nagyvárad az első tíz legfontosabb egyetemi város közé került. Egyre fontosabb szerepet kap a kutatási munka az egyetemen belül, jelenleg ez is egy jelentős kritérium a tanárok elbírálásakor, s az egyetem 32 kutatási központot működtet.

Nehézségek

Amint a rektor elmondta, a tanintézetben 3496-an kezdik el az egyetemi alapképzést az idén és 1550-en az egyetemi mesterképzést. A legtöbb, szám szerint 828 első éves a közgazdaságtani karon kezdi el tanulmányait, a környezetvédelmi kar 667 első évessel indul az idén, 631 első éves jár mostantól a társadalomtudományi karra, őket követik szám szerint az orvosi és gyógyszerészeti kar első éves hallgatói (479-en). Constantin Bungău szólt az egyetemnek azon törekvéseiről, hogy minél jobb minőségű képzést biztosítson, hogy minden szak megkapja az akkreditációt. Különféle kutatási projektek zajlanak, konferenciákat szerveznek – egyúttal különféle kedvezményeket, szociális ösztöndíjakat biztosítanak a nehéz körülmények között élő hallgatóknak. Később a hallgatókhoz intézte szavait. Mint mondta, különféle nehézségekkel kell megküzdenie a tanintézetnek, ezek egy részét sjaát erőből meg tudja oldani, viszont vannak olyan gondok, amelyeket a politikai instabilitás, az alulfinanszírozottság generál. Központi szonten érezhető a tanügyre vonatkozó stratégia hiánya. „Egyesítsük erőnket, hogy Nagyváradnak és Biharnak egy olyan egyeteme legyen, mely képviselhet bennünket” – tette hozzá.

Új irányelvek

Sorin Curilă, az egyetemi szenátus elnöke arról szólt: új irányelvek szerint fejlődik az egyetem, a mennyiségi terjeszkedést a minőségi fejlődés váltotta fel. Most már nincs hiány egyetemet végzett fiatalokból, s ahhoz, hogy valaki versenyképes legyen, a képzésnek nem szabad véget érnie a vizsgák letételével. Ilie Bolojan polgármester gratulált az „új egyetem” létesítéséért, s kihangsúlyozta a város és az egyetem kapcsolatát: a Nagyváradi Egyetem fejlődése nem választható el a város fejlődésétől. Cornel Popa, a Megyei Tanács elnöke ugyancsak elismerését fejezte ki az egyetemnek a minőségi oktatásra való törekvéseivel kapcsolatban, s egyúttal a saját, valamint az általa képviselt intézmény támogatásáról biztosította a tanintézet vezetőségét. Cristian Bitea alprefektust követően Ioan Micula, a Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szólt többek között arról, hogy a krízis miatt a frissen végzettek egyre kevesebb a munkahely közül választhatnak, s a vezető politikusoknak az olyan kijelentései, miszerint „akinek nem tetszik, elmehet” alapvetően hibásak, s „ezért még fizetni fogunk”.

Ne menjenek el

Arra bíztatta a fiatalokat, hogy mindezek dacára ne hagyják el az országot, hanem „váljanak azokká a fiatalokká, akik tudják, mit akarnak és akik azt kérik a politikusoktól, hogy teremtsenek számukra munkahelyeket. Azt is megemlítette: cégcsoportjának platformjain 12 ezren dolgoznak, annak ellenére, hogy semmilyen segítséget nem kaptak az államtó, sőt, az állami szervek többet ártottak nekik, mint használtak. „Pedig tudunk munkahelyeket teremteni, ha békén hagynak bennünket” – tette hozzá. Ezt követően Răzvan Tau, az egetemi szenátus diákképviselőinek vezetője mondta el: bízik benne, hogy az illetékesek nem feledkeznek meg róluk, s például biztosítanak számukra kedvezményes bérleteket, illetve folytatódni fog a benntlakások kiépítése, ugyanis ezekre égetően nagy szükségük van.

A későbbiekben a különböző karok dékánjai szimbolikus egyetemi könyvecskét adtak át azoknak az első éveseknek, akik a legjobb eredményekkel jutottak be. A program a zeneszakos hallgatók műsorával folytatódott: Oláh Boglárka és Bede Róbert zene szakos hallgatók előadásában, Thurzó Zoltán zongoraművész kíséretével hangzott el többek között Vittorio Monti Csárdás című műve, valamint az O sole mio című dal.

Neumann Andrea