Évnyitó a Szent Rita Nőszövetségnél

Évnyitó a Szent Rita Nőszövetségnél
Nagyvárad- Csütörtök délután a Szent Rita Nőszövetség a váradi Székesegyház Jézus Szíve kápolnájában szentmisével ünnepelte évadkezdetét, melyet Kiss Albert atya, főesperes-kanonok mutatott be.

 

Bevezetőjében Kiss Albert főesperes-kanonok arra hívta fel a megjelentek figyelmét: a Szent Rita Nőszövetség tagjai hittel, reménnyel, szeretettel, jóra való törekvéssel folytatják azt a munkát, ami a nyári vakáció miatt szünetelt, és kérik Szent Rita közbenjárását, hogy a felvállalt munka kedves legyen Isten előtt. Hangsúlyozta: nemrég kezdődött el a hit éve, melyet még Boldog XXIII. János pápa kezdeményezett ötven évvel ezelőtt, a II. vatikáni zsinat megnyitásakor. A volt egyházfő emléknapját, október 11-én, a tanácskozás megnyitásának évfordulóján tartja a katolikus egyház, ezért a szentmisében a tisztelendő XXIII. Jánosra emlékezett, kiemelve azt, hogy a jó pápának nevezett szentatya ablakot nyitott a világra, és beengedte a tiszta levegőt, a Szentlélek sugallatát.

A jó pápa

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. A prédikációban többek közt elhangzott: Boldog XXIII. János 1881. november 25-én született egyszerű földműves családban, Angelo Giuseppe Roncalli néven. Papi tanulmányait Bergamóban kezdte, majd Rómában folytatta, ahol teológiai doktorátust is szerzett. 1904. augusztus 19-én szentelték pappá. A bergamói püspök magántitkárává nevezte ki, közben lelkipásztorként és teológiai professzorként is tevékenykedett. 1921-ben XV. Benedek pápa Rómába rendelte szentszéki szolgálatra, 1925-ben XI. Piusz Bulgária apostoli vizitátorává nevezte ki, 1934-ben Görögország és Törökország pápai delegátusa lett, 1944-ben párizsi nunciussá nevezték ki. 1953-ban megkapta a bíborosi kalapot, s még ugyanebben az évben kinevezték velencei pátriárkává. 1958. október 28-án a konklávé őt választotta meg Szent Péter 261. utódának. Pápaként is igyekezett közel maradni a hívekhez, közvetlen egyszerűségével és humorával hamar népszerűvé lett. A II. vatikáni zsinatot 1962. október 11-én nyitotta meg, de a befejezését már nem élhette meg. 1963. június 3-án halt meg, II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án avatta őt boldoggá.

– A szeretet jó cselekedetekre ösztönöz bennünket, a hit pedig megtart. Induljunk a munkára, a hitből fakadó élet, az egymásra való odafigyelés fontosságát megmutatni- tanácsolta homíliájában a nőszövetség tagjainak Kiss Albert főesperes.

Ciucur Losonczi Antonius