Évfordulós megemlékező rendezvények lesznek a hétvégén Nagyváradon

Évfordulós megemlékező rendezvények lesznek a hétvégén Nagyváradon
A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete a Partiumi Keresztény Egyetem égisze alatt ezen a hétvégén szervezi meg a Szabadulás az Egyház „babiloni fogságából” – 1989 című konferenciát és hálaadó emlékünnepélyt Nagyváradon.

A múlt évben az egykori „szocialista láger” országaiban megemlékezésekre került sor a társadalmi-politikai rendszerváltozás negyedszázados évfordulója alkalmából. A temesvári népfelkelés 25. évfordulóján egy emlékhét keretében zajlottak megemlékező események Budapesttől Temesváron és Nagyváradon át a szilágysági Menyőig. Az egykori történelmi fordulat része volt az egyházainkban megindult változás, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben például épp negyedszázada választották püspökké Tőkés Lászlót, Temesvár hős lelkipásztorát.
Ezen évfordulóhoz kapcsolódva rendezi meg a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete a Partiumi Keresztény Egyetem égisze alatt ezen a hétvégén a Szabadulás az Egyház „babiloni fogságából” – 1989 című konferenciát és hálaadó emlékünnepélyt Nagyváradon. Szombaton, május 30-án egész napos, nyilvános tanácskozás és eszmecsere lesz a református püspöki palotában, amely rövid áhítattal kezdődik 10 órakor. Jeles teológusok, közéleti szereplők, egyháztörténészek szólnak hozzá a rendszerváltozás az egyházban témához. Fél kettőkor tárlatnyitó lesz az aulában, majd pedig tisztelgés Sulyok István emléktáblájánál, ezen alkalmakra is szeretettel várják a nagyközönséget, akárcsak a fél négykor kezdődő könyvbemutatóra, amikor is Misák Marianna és Molnár János új műveit ismertetik. Ezt magyarországi és felvidéki püspökök referátumai követik, hat órától pedig az egyházi megújulás problematikájáról lesz szó.
A napot egy rendkívüli esemény koronázza meg: új magyar filmalkotás ősbemutatójára kerül sor Nagyváradon! Gyöngyössy Bence több mint egyórás tévéfilmje egy a nyolcvanas évek derekán és napjainkban játszódó izgalmas és megrázó történetet dolgoz fel: egy erdélyi ellenzéki család drámai sorsán keresztül mutatja be, hogy a romániai totalitárius rendszer titkosszolgálatának kétarcú ügynöke – a „megtestesült Janus” – egy házasságon keresztül miként hatol be az otthon négy fala közé, hogyan kontrollálja és manipulálja a magánélet legintimebb pillanatait, árulja el gátlástalanul a Securitaténak családtagjainak legszemélyesebb érzelmeit, vágyait és titkait. A vetítésen – amely 19.30-kor kezdődik a PKE dísztermében – jelen lesz a rendezőn kívül Kabay Barna producer, Petényi Katalin dramaturg és Seress Zoltán színművész, az egyik főszereplő. A bemutatóra várják a közönségét, a belépés ingyenes.
Vasárnap, május 31-én hálaadó emlékünnepélyre kerül sor a váradolaszi református templomban, a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében három rövid beszéd és néhány vers is elhangzik, majd tisztelgés és koszorúzás lesz Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony szobránál.

SZABADULÁS AZ EGYHÁZ „BABILONI FOGSÁGÁBÓL” – 1989

Konferencia és hálaadó emlékünnepély az egyházi rendszerváltozás 25. évfordulója alkalmából
Nagyvárad, 2015. május 30-31.

Fővédnök: Balog Zoltán református lelkipásztor,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője

I. Rendszerváltozás az egyházban – konferencia
Nagyvárad, Királyhágómelléki Egyházkerületi Székház, 2015. május 30.

„… kihoztalak Egyiptomnak földjéről,
a szolgaság házából.” (2Móz. 20,2)

10.00–10.20 Kezdőáhítat – Tőkés László volt püspök, európai képviselő,
a Partiumi Keresztény Egyetem elnöke
10.20–10.30 Megnyitás. Köszöntés – Pálfi József teológiai tanár, a PKE Szenátusának elnöke
Vers – Hunyadkürti György színművész
10.30–11.45 Első ülésszak – moderátor: Pálfi József
Alkalmi évfordulói beszédek
Németh Zsolt gyülekezeti főgondnok, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke
Tőkés István teológiai professzor
Szászfalvi László lelkipásztor, országgyűlési képviselő
Zalatnay István lelkipásztor
Molnár János egyháztörténész

Kávészünet

12.00–13.30 Második ülésszak – moderátor: Hermán M. János teológiai tanár
Vers – Meleg Vilmos színművész
Kerekasztal a Királyhágó-melléki egyházi rendszerváltozásról
Tőkés László
Molnár Kálmán volt zilahi esperes
Balaton Zoltán presbiter
Sándor Lajos volt egyházkerületi előadótanácsos
Sipos István volt nagybányai esperes
Bereczki András lelkipásztor
László Kálmán egyházkerületi presbiteri szövetségi elnök
Kovács Zoltán volt egyházkerületi főgondnok

13.30–14.00 Egyházkerületi kiállítás megnyitása – Hermán M. János
Zeneszám – Thurzó Sándor József brácsaművész

Tisztelgés Sulyok István püspök emléktáblájánál
Beszéd – Pálfi József
Vers – Péterfy Lajos színművész

Ebédszünet

15.30–16.30 Alkalmi könyvbemutatók – moderátor: Hermán M. János
Vers – Gál Annamária színművész
Az Egyház „babiloni fogsága”
Misák Marianna: Egyházpolitika a szocializmusban
Bemutatja: Hermán M. János
Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium (1–4. kötet)
Bemutatja: Vincze Gábor történész
16.30–17.45 Harmadik ülésszak – moderátor: Nemes Csaba lelkipásztor, minisztériumi főtanácsadó
Vers: Hunyadkürti György
Rendszerváltozás magyar testvéregyházainkban
Magyarországon
Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspök, zsinati lelkészi elnök
Kiss-Rigó László szeged-csanádi római katolikus megyéspüspök
Hafenscher Károly evangélikus zsinati lelkészi elnök
Szlovákiában / Felvidéken
Fazekas László református püspök

Kávészünet

18.00–19.00 Negyedik ülésszak – moderátor: Sándor Lajos
Vers – Meleg Vilmos
Tanúságtétel az egyházi megújulásról
Tóth Albert lelkipásztor, a Magyar Református Lelkészegyesület elnöke
Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnöke
Bojtor István lelkipásztor
Roszík Gábor evangélikus lelkipásztor, volt országgyűlési képviselő
Gergely István római katolikus címzetes esperes
Békássy N. Albert egyetemi tanár,
a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnöke

19.30–21.00 A Janus című film ősbemutatója
Rendező: Gyöngyössy Bence
Munkatársai: Petényi Katalin dramaturg
Kabay Barna producer
Seress Zoltán színművész

II. Hálaadó emlékünnepély az egyházi rendszerváltozás 25. évfordulója alkalmából
Nagyvárad-Olaszi Református Templom, 2015. május 31., 10.00 óra

Hálaadó istentisztelet

Igehirdetés: Erdélyi Géza ny. püspök
Köszöntő: Tőkés László lelkipásztor, előző püspök
Beszédek: Tolnay István egyházkerületi főjegyző
Szabó László unitárius előadótanácsos
Vers: Hunyadkürti György színművész
Péterfy Lajos színművész

Tisztelgés és koszorúzás Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony szobránál

Beszéd: Hermán M. János egyháztörténész
Vers: Hunyadkürti György

A Partiumi Keresztény Egyetem égisze alatt, a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete szervezésében zajló másfél napos rendezvény minden részében nyilvános, szeretettel várják az érdeklődőket.