Évet értékeltek a szociális főigazgatóságon

Évet értékeltek a szociális főigazgatóságon
Nagyvárad – Csütörtök délelőtt évzáró sajtótájékoztatót tartottak a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóságon, melynek témája az intézmény 2011-es tevékenységének kiértékelése volt.

 

 

A sajtó képviselőit Călin Puia vezérigazgató és Szarka Árpád vezérigazgató-helyettes tájékoztatták. Többek közt elhangzott: a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) a Bihar Megyei Tanács által elfogadott stratégia alapján fejtette ki tevékenységét, melynek célját a helyi igényeknek és követelményeknek megfelelő szociális szolgáltatói és gyermekvédelmi reform gyakorlatba ültetése képezte. Ennek értelmében átszervezték az intézményt, melynek nyomán 3,84 százalékkal csökkent a személyzet száma, vagyis a szakapparátussal együtt megszüntettek hatvan állást. Ugyanakkor kiszerveztek tizenhárom szolgáltatást, minek következtében 216-tal kevesebb lett a posztok száma. A hivatal által kinált szolgáltatások kedvezményezettjeinek jobb monitorizálása érdekében összeállítottak 5 új adatbázist és 127 alkalmazott saját szakemberek által tartott továbbképző tanfolyamokon vett részt. Huszonnégy partnerszerződést kötöttek az intézmény tevékenységi területeihez hasonló szférában munkálkodó ügyfelekkel és több projektet is gyakorlatba ültettek, illetve előkészítettek. Ilyen volt például az állami intézetekben nevelkedett személyek munkapiaci integrációját elősegítő CBC-HURO projekt, az állami gondozott gyermekek internetes ismereteinek bővítését célzó ASSOCLIC-projekt, „A tőlünk különbözőek problémái” elnevezésű Grundtvig-projekt vagy a hátrányos helyzetű személyek támogatását az interkulturális párbeszéden keresztül megvalósító projekt.

 

Költségvetési adatok

 

Számos eseményt, programot is szervezett a főigazgatóság. Ilyen volt például a feketeerdői rekreációs tábor, melyen 432 gyermek és fiatal vett részt, az utcagyermekek számára szervezett fórum közösen a Posticum Egyesülettel, a Máltai Segélyszolgálattal és az ASCO-val, a Gyermeknap és az Idősek Világnapjának a megünneplése, egy kerekasztal-beszélgetésnek a lebonyolítása a fogyatékkal élők részére vagy különböző versenyeknek és kiállításoknak a rendezése. A kimutatások szerint ezen akciókkal 812 személyt tudtak megszólítani.

Azt is megtudtuk: a DGASPC idén 22.790 haszonélvezőt szolgált ki, 1371-el kevesebbet, mint 2010-ben és 113.174.820 lej értékű költségvetésből kellett gazdálkodjon, vagyis 6,5 százalékkal kevesebb összeg állt a rendelkezésére. 26.000.000 lejt dologi kiadásokra és szolgáltatásokra költött, 23.106.000 lejt személyzeti juttatásokra, 93.770 lejt az uniós támogatásokhoz biztosított önrész tett ki, 13.200 lejt a tőkekiadásokra fordítottak, 64.161.000 lejt pedig a fogyatékkal élők juttatásai jelentették. Mindez azt jelenti, hogy a személyzeti kiadások 20,48 százalékkal csökkentek 2010-hez viszonyítva, viszont a dologi költségek 28,03 százalékkal nőttek. Ugyanakkor az intézmény 480.842 lej kifizetésével adós, melyből 224.842 lejt tesz ki a fogyatékkal élők településközi szállítása, 256.000 lej pedig a hivatásos védőnőknek jár.

 

Ciucur Losonczi Antonius