Évet értékeltek a premontrei öregdiákok

Évet értékeltek a premontrei öregdiákok
Nagyvárad- Csütörtök délután a Szent László Római Katolikus Iskolaközpont egyik termében évértékelő találkozót tartottak a Premontrei Öregdiákok Egyesületének tagjai. Beszámolók hangzottak el.

 

 

Premontrei öregdiáktársainak Pásztai Ottó egyesületi elnök mondott köszönetet az alma materükhöz való hűségükért, amiért több mint fél évszázad elteltével is igénylik, hogy megfogják egymás kezét, figyelnek egymásra és talán éppen ezért egy példás, nagyon jó közösséget alkotnak.

A szervezet 2011-es évi tevékenységéről szóló beszámolóból többek közt megtudtuk: sajnos 14 öregdiáktárstól kellett búcsút vegyenek az elmúlt esztendőben, illetve egy kedves feleségtől is, így az 1994-es alapítástól kezdve nem kevesebb, mint 101 kollega távozott az örökkévalóságba. Jelen pillanatban egyébként a nyilvántartásukban 136 név szerepel, akik közül körülbelül 24-26 inaktív. Ugyanakkor az életkori sajátosságok is éreztetik hatásukat: 17 öregdiáknak volt különböző műtétje, öten pedig a lakásuk rabjai. Azok az egykori iskolatársak azonban, akik csak kisebb egészségügyi problémákkal küszködnek, folyamatosan jelentős számban vesznek részt a különböző civil eseményeken. A havi rendszerességgel megtartott találkozókon neves meghívottak, elismert közéleti személyiségek- Nagy Aranka, Pásztai Katalin, Sófalvi István, dr. Földes Béla, Cservák Miklós, Voiticsek Ilona, Szabó Ferentz, Szebeni Lajos, Mons. Fodor József és Veres-Kovács Attila- tartottak előadásokat, és igen nagy sikere van a név- és születésnapi köszöntőknek, melyekre végtelenül hálás válaszleveleket kapnak a feladók.

 

Egyéb célkitűzések

 

Szintén említést érdemel még, hogy egy ideje több diáktárs nyújt segítséget a vezetőségnek: képviselik az egyesületet különböző rendezvényeken, postázzák a küldeményeket, a meghívókat és a hírleveleket, beszámolnak különböző eseményekről, részt vállalnak a szervezési ügyekben vagy beszedik a tagdíjakat. Természetesen meg nem valósított célkitüzések is maradtak, például nincs megújítva, illetve felfrissítve a honlap, nincs pontratéve az öt fotóalbum, a pályázatokon való részvételre buzdító mozgósítás is kivánnivalót hagy maga után és ismét rendszeresen be kellene vezetni a vérnyomásmérést. Jó lenne ugyanakkor aktualizálni az adatbázist és egy családi kirándulás is hasznos volna. Azt a tervet azonban, hogy a havi összejöveteleken felolvassanak Mécs László verseket, máris teljesítették a jelenlevők: A királyfi három bánata című költemény hangzott el.

Az elnöki beszámoló után a pénzügyi, költségvetési helyzetet értékelték az egybegyűltek, és az ellenőrző bizottság, valamint a kuratórium jelentését is meghallgatták. Kiosztásra kerültek a zsebnaptárak, majd kötetlen beszélgetéssel zárult az együttlét.

 

Ciucur Losonczi Antonius