Európaszerte azonosak a háziorvosok problémái

Bukarestben találkozott ma Cseke Attila egészségügyi miniszter a Családorvosok Világszövetsége Európai Szervezetének (WONCA Europe) elnökével, Dr. Tony Mathie-val.

A Romániai Háziorvosok Országos Szövetségét (SNMF) Rodica Tanasescu elnök képviselte, a Háziorvosok Patronátusainak Országos Szövetsége (FNPMF) részéről Doina Mihaila elnök volt jelen.Cseke Attila szaktárcavezető elmondta, örvendetesnek tartja, hogy civilizált dialógus kezdődött a háziorvosok érdekképviseletei és az Egészségügyi Minisztérium között, és, bár sok tekintetben nem egyeznek az álláspontok, a miniszter szerint a vélemény-ütköztetéseknek mindenképp pozitív hozadéka lesz. Kifejtette: a jelenlegi problémák elsődlegesen a pénzhiányra vezethetők vissza, akárcsak más szakterületek esetében is.

„A háziorvosi szakterületet nagyon fontosnak tartom, hiszen gyakorlatilag a legszélesebb körben elterjedt egészségügyi szolgáltatás. Sajnos, Romániában az emberek megszokták, hogy minden apró problémával a kórházba utaltatják be magukat, sok esetben fölöslegesen terhelve ezzel a rendszert. Ezért lenne indokolt a háziorvosi rendszert szilárd alapokra helyezni. Szükséges lenne egy pontos felmérés, amelyből tisztán láthatjuk, milyen arányban van szükség a háziorvosokra, ugyanis jelenleg túljelentkezés és túltermelés tapasztalható az illető szakterületen. Ezért tartom fontos lépésnek, hogy a racionalizálási stratégia humánerőforrás-képzésre vonatkozóan is tartalmaz elképzeléseket” – fejtette ki a szaktárcavezető, utalva arra, hogy Romániában jelenleg mintegy 11.000 háziorvosi praxis működik, további 4.800 rezidens pedig ezt a szakterületet választotta. A jelenlevők egyetértettek abban, hogy ez a szám túl magas és el kellene kerülni, hogy a jövőre nézve munkanélküli háziorvosokat képzezzen a rendszer.

Dr. Tony Mathie megerősítette, hogy a problémák gyakorlatilag azonosak a többi európai országban felmerülő gondokkal.

„Említhetem itt akár a brit példát is, ahol szintén túljelentkezés tapasztalható a háziorvosi szakterületen. Egy ideje azonban a rezidenciátusra jelentkezők 20%-át visszautasítjuk, hisz semmi értelme annak, hogy olyan területen képezzünk szakembereket, ahol telítettség tapasztalható” – mondta Dr. Tony Mathie.

A találkozón a háziorvosi tevékenység optimális szabályozására vonatkozó egyéb javaslatok is szóba kerültek, mint például az a lehetőség, amely több országban is működik, hog évente egyszer a háziorvosok nagyobb összegű  támogatást kapnak orvosi felszerelés vásárlására.