Európai pénzek fejlesztésekre

Európai pénzek fejlesztésekre
Nagyvárad – A szakminisztérium együttműködve a Kis- és Középvállalkozások Területi Hivatalaival, 2008. március 31-én útjára indította a Gazdasági Versenyképesség Növelését célzó Szektoriális Operatív Programot.

A Kis- és Közepes Vállalkozások, a Kereskedelem, a Turisztika és a Szabad Foglalkozások Minisztériuma (MIMMCTPL) párhuzamosan a Szövetkezetek, illetve a Kis- és Középvállalkozások Területi Hivatalaival (OTIMMC) március 31-én útjára indította a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Versenyképesség Növelését célzó Szektoriális Operatív Programot (POS CCE). Ennek keretében a Bihar megyei OTIMMC együttműködve a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával szerdán szemináriumot szervezett ez utóbbi hivatal székhelyén, Európai pénzek a kis- és középvállalkozások fenntartható fejlődésére címmel. A megbeszélésen többek közt a Szektoriális Operatív Program iránt érdeklődőket érintő három kiadványt is bemutattak: a kisebb befektetések (250 ezer euróig), a nagyobb invesztíciók (250.001- 1.500.000 euró közötti) és a tanácsadás útmutatóit. A kötetek elektronikus formában a www.animmc.ro honlapon érhetők el és hasznos információkat tartalmaznak a vállalkozók számára arra vonatkozólag, hogy miként pályázhatnak meg vissza nem téritendő támogatásokat.

Határidők

A kis befektetések esetében a finanszírozási kérvényeket május 26-tól lehet folyamatosan letenni, régiókra lebontva 62,6 millió eurónak megfelelő lej pályázható meg. A nagyobb invesztíciók esetében május 5- augusztus 1. között lehet pályázni, az első fázisban 31,6 millió eurónak megfelelő lej célozható meg. Tanácsadásra május 19-től kezdve adhatók le pályzázatok, 6,34 millió eurónak megfelelő lej van kiutalva erre a célra. A finanszírozásra váró projektek letételét megelőzően a jelentkezőknek on-line kell regisztráltatniuk magukat. A kérvényeket az OTIMMC szatmárnémeti székhelyén (Decebal út 4. szám) vagy a fővárosi szakhivatal széhelyén (Bukarest, IV. kerület, Poteraşi utca 11. szám) lehet benyújtani. Bővebb információk a 0261-711241 telefon- vagy a 0261-711240 faxszámon igényelhetők.

Ciucur L. Antonius