Európai Parlamenti képviselők az EU táborban

Európai Parlamenti képviselők az EU táborban
Erdélyi, uniós és globális gazdasági tendenciákról tartottak előadást pénteken délelőtt Sógor Csaba és Winkler Gyula europarlamenti képviselők a tusnádfürdői EU-táborban.

Sógor Csaba: „A románok nem bíznak az erdélyi magyarokban”

Sógor Csaba “Európai Erdély, erdélyi Európa” című előadásában elmondta, hogy az erdélyi magyarság képviselőjeként, minden megvitatandó kérdésnél az jut eszébe, hogy az erdélyi magyarságnak miért nincs ugyanúgy autonómiája, mit más országokban élő kisebbségeknek. Hozzátette, hogy “amellett hogy a mi sajátos erdélyi problémáinkat próbáljuk eladni, jó azért Európai kérdésekre is választ adni.”

 Kitért arra, hogy 88 év után sem tudnak a román honfitársak megbízni az erdélyi magyarokban, ez pedig úgy itthon, mint az Európa Parlamenti munkában is észrevehető. “A belügy, a külügy, a pénzügy és hadügy még mindig tabu számunkra. El kellene gondolkodjon Európa, hogy valami nincs rendben ebben az országban.”

Végezetül az oktatás hiányosságaira tért ki: “nem az a jó oktatás hogy ki kit győzött le, hanem hogy ki mit tanult a másik néptől. Egy normális történelemkönyvet kellene írni azért, hogy tudjuk, honnan jöttünk és tudjuk hova tartunk.

Winkler Gyula: „Szükség lenne egy Erdélyi Magyar Gazdaságkutató Intézetre!”

Az EP-képviselő – elemzőkre hivatkozva – emlékeztetett, hogy az ezredfordulótól számítva nagy szerepet kapott az információs társadalom, és ekkor született az Európai Unióban az első válasz erre a kihívásra. Az úgynevezett Lisszaboni Stratégia azt tűzte ki célul, hogy  2010-re az Európai Unió a világ legversenyképesebb tudásalapú gazdasága lesz. „Ma már nyilvánvaló, hogy ez nem teljesíthető vállalás, és azt is lehet tudni, hogy a stratégia sikertelenségének egyik oka, hogy nincs egységes európai jövőkép” –  mutatott rá Winkler Gyula, hozzátéve, hogy az egységes európai jövőkép csak úgy tud kialakulni, ha a tagállamok felismerik, hogy a nemzetállamok nem tudnak megmaradni a globális piacon. „ A régiók Európájáról egyre több szó esik és az ma már bizonyos, hogy az EU, mint gazdasági unió a régiók szintjén tud fenntartható gazdasági fejlődést elérni. Fővárosból mikrorégiós fejlesztési elképzeléseket nem lehet megvalósítani. Ugyanígy Erdély is regionális szinten tud fenntartható gazdasági fejlődést elérni, ehhez azonban arra is szükség van, hogy Romániában a fejlesztési régiók felosztását újragondolják”  – jelentette ki a képviselő, majd ismertette az RMDSZ régiókra vonatkozó elképzeléseit.

 

Winkler Gyula szerint ezt a kérdést összességében érdemes vizsgálni és csak úgy lehet Erdély jövőképéről beszélni, ha már tudjuk, hogy milyen Erdélyt akarunk és hogy melyek az erősségeink és gyengeségeink. „Szükség lenne egy Erdélyi Magyar Gazdaságkutató Intézetre, ugyanakkor például Székelyföldön a hagyományos só-ásványvíz -turizmus mellett további potenciálokat kellene megtalálni ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés irányába elindulhassunk. Ami biztos, hogy ezt a versenyt meg lehet nyerni, ezért is jó az Európai Unió tagja lenni. De hozzá kell tennem, ez egy lehetőség, és nekünk kell megtalálni a sikerhez vezető utat” – hangsúlyozta Winkler Gyula.   Az EP-képviselő a jelenlevő egyetemistáknak a figyelmét arra hívta fel, hogy a mostanában sokat emlegetett kulcsszó, a versenyképesség nemcsak a közösség vagy egy ország szintjén elvárás, hanem az egyén szintjén is meg kell felelni a globális kihívásokra is. Elmondta, éppen ezért is fogad gyakornokokat brüsszeli irodájába, hogy fiatalok, egyetemisták az ott megszerzett tudást kamatoztatni tudják itthon.