Eurómilliók pedagógusok képzésére

Eurómilliók pedagógusok képzésére
Nagyvárad – Több ezer pedagógus továbbképzését biztosítja az a két, egyenként öt millió euró értékű projekt, melyet a Bihar Megyei Tanfelügyelőség különböző partnerintézetekkel közösen valósít meg.

A Bihar Megyei Tanfelügyelőség a közeljövőben két nagyszabású régióközi program megvalósításában is a koordinátor szerepét tölti be. Mindkét program az Európai Szociális Alap támogatásával jöhet létre és több ezer pedagógus továbbképzéséhez járul hozzá. Az egyenként 5 millió euró értékű projektről péntek reggel tartottak sajtótájékoztatót. Dorel Luca tanfelügyelő elmondta, hogy a tanfelügyelőség, a Pedagógusok Háza és az Állami Egyetem közös munkájának gyümölcse a bemutatott projekt. Az Európai Szociális Alap – melynek legfőbb funkciója a humánerőforrás fejlesztés támogatása – hetvenkilenc százalékban finanszírozza a nagyszabású tervek megvalósítását, a fennmaradó összeget pedig a Oktatási Minisztérium biztosítja.

Öt modulos képzés

Az első projektet, mely a Nevelők a tudás-alapú társadalomért címet viseli Florin Negruţiu mutatta be. A Temes Megyei Tanfelügyelőséggel, a Bihar illetve Temes megyei Pedagógusok Házával valamint a Siveco kereskedelmi társasággal közösen indított program a nyugati és észak-nyugati régióra terjed ki. Célcsoportja 3300 közoktatási intézetben tanító, illetve 1100 vezetői pozíciót betöltő pedagógus (városi és vidéki tanítók egyforma arányban). A projekt általános célkitűzéseként Florin Negruţiu a tanintézetek menedzselésének és a közoktatásnak a minőségi javítását határozta meg. A futamidő három év (36 hónap). Ezalatt az idő alatt öt konferenciát is szerveznek, továbbá létrehoznak egy honlapot és 16 (megyénként 8) képzési központot. A pedagógusok egy öt modulos akkreditált képzésen, továbbá egy ECDL számítógép-kezelői tanfolyamon is részt vesznek. Két módszertani útmutatót, folyóiratokat is megjelentetnek. A második projektről Roşu Elisabeta számolt be. Ezt a bukaresti tanfelügyelőséggel, a Siveco kereskedelmi társasággal és a Tehne oktatási szervezettel valósítják meg. Az észak-nyugati régióból (Szatmár, Máramaros, Kolozs, Beszterca-Naszód, Szilágy megye) valamint Bukarest-Ilfov térségből összesen ötezer matematikát vagy a természettudományok valamelykét oktató tanár vesz majd részt. A legfőbb célja egy tantárgyközi akkreditált tanterv (curriculum) kidolgozása, egy on-line felület létrehozása, 5100 tankönyv összeállítása és nyomtatása. A résztvevő pedagógusok két modulos tanfolyamon is részt vesznek majd. A futamidő 30 hónap. Dorel Luca felhívta a figyelmet, hogy mindkét képzésre lehet jelentkezni akár on-line is. Számos plakátot és tájékoztató füzetet nyomtatnak annak érdekében, hogy minden pedagógus tudjon a képzésekről.

Mészáros Tímea