Eurómilliók határmenti együttműködésre

Eurómilliók határmenti együttműködésre

Bihar megye – A Román-Magyar Határ menti
Együttműködési Program első
szakaszában több mint 45 millió
eurót pályáztak meg sikerrel Bihar
megyei szervezetek, intézmények és
önkormányzatok.

Radu Ţîrle megyei
tanácselnök elmondása szerint
június 24-25-én
Nyíregyházán ülésezett
a Román-Magyar Határ menti
Együttműködési Program 2007-2013
keretében benyújtott projekteket
elbíráló vegyes bizottság.
Ebben a testületben négy romániai
(Bihar, Temes, Arad és Szatmár) és
négy magyarországi megye
képviselteti magát. A győztes
pályázatok többségét
Bihar megyéből adták le, itteni
szervezetek, intézmények vagy
önkormányzatok összesen több mint
45 millió euró értékben
nyertek el pénzösszegeket.
Román-magyar közös projekteket tettek
le többek közt olyan
témakörökben, mint
például infrastrukturális
fejlesztés (utak), a transzfrontális
kommunikáció jobbítása,
környezetvédelem és
vízügyi menedzsment,
hulladékgazdálkodás, a
szennyezés csökkentése, üzleti
kapcsolatok, kutatás és
fejlesztés, közlekedés, turizmus
és idegenforgalom, a munkapiac
területén történő
kooperáció, közösségek
és tanintézetek közötti
együttműködés.

Nyertes projektek


A projektek gyakorlatba ültetésének
időpontjai különbözőek. Egyes
intézmények, szervezetek nevéhez
több nyertes pályázat is
kapcsolódik. A Partiumi Keresztény
Egyetem (PKE) például sikerrel
pályázott az Európai, nemzeti
és regionális identitás-
elmélet és gyakorlat (341.395
euró), A romák munkapiaci
integrációjának
megkönnyítése a
Bihor-Hajdú-Bihar Eurorégióban
(109.946 euró), az Eurorégiós
szociológiai és gazdasági
elemzőközpont (660.399,80 euró),
valamint A vidéki turizmusban érintett
személyek részére szervezett
szakképesítési tanfolyamok
előkészítése és
lebonyolítása (172.110 euró)
elnevezésű projektjeivel is.

Ciucur Losonczi Antonius