Eucharisztikus útra hívott a katolikus főpásztor

Akt.:
Eucharisztikus útra hívott a katolikus főpásztor
Csütörtök délben a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség székhelyén, a Püspöki Palota dísztermében az egyházmegye papjai és szerzetesei a főpásztorukkal, Exc. Böcskei László megyés püspökkel közösen hangolódtak rá karácsony ünnepére, mint minden esztendőben.

Mons. Fodor József általános helynök arról elmélkedett: az egyházi év folyamán két alkalommal is elindulunk a völgyből felfelé, hogy a csúcsra felérve, ott találkozhassunk az Úrral. A nagyhét mellett a másik ilyen völgyből elinduló kapaszkodónk az adventi szent idő, amelynek a végén elérkezünk a betlehemi jászol Istenéhez, a megtestesült Igéhez. De, ha azt akarjuk, hogy ebből a találkozásból igazi öröm is fakadjon, nem elégséges csak nekünk találkoznunk Vele, hanem engedjük, hogy Ő is találkozhasson velünk.

A vikárius ugyanakkor megemlékezett arról, hogy immár 9 éve annak, hogy Exc. Böcskei László ki lett nevezve Várad püspökének. A jó pásztori tekintettel nézi papjait és híveit, ifjakat és öregeket, a szegényeket, beteget egyaránt, átlátva azt, hogy mi a legfontosabb tennivalónk itt és most: a lelkület megújítása.

Ezt követően Exc. Böcskei László megyés püspök osztott meg pár gondolatot az egybegyűltekkel, hogy az ünnepet méltóképpen fogadják, és méltóan tudjanak ünnepelni, nem önmagukat, hanem mindazt, amit Isten értünk tett, véghezvitt általunk az idén, és ezután is fog. Köszönetet mondva munkatársainak, felidézte, hogy nem volt egy könnyű év, hiszen eseményekben gazdag volt, sok olyan élménnyel lepett meg, melyek megérintettek lelkileg, és ugyanakkor lelkesítőleg hatottak ránk, hogy bizalommal és tenni akarással tekintsünk a jövőbe. Szent Lászlót ünnepelték nem csupán az egyházmegyében, hanem az egész egyházban, és jó volt megtapasztalni történelmi kibontakozásunk szemlélése közben, hogy minden túlzás nélkül Európa jelentős része ránk tekintett, kereste és értékelte azt az örökséget, melynek mi vagyunk a legilletékesebb őrzői. A Boldog Várad ugyanis nem csupán egy cím, hanem egy elköteleződés is, tudatos vállalása a szolgálóhelyeinken annak, hogy ezután is megvalósítói legyünk annak a rendnek, melynek alapjait Szent István rakta le, és Szent László építette tovább.

Mérföldkő volt

Úgy fogalmazott a főpásztor: Szent László üzenete most is aktuális, és mint példaképre kell őrá nézzünk, hiszen sajnos napjainkban se nyugodtabb vagy békésebb a világ, mint volt 900 évvel ezelőtt, a fejlődés ellenére se valósult meg a rend, az igazság, a békés együttlét. Jó és hasznos tapasztalatokat tartogatott tehát számunkra ez az esztendő, kijelenthető, hogy mérföldkőnek bizonyult, ha valóban komolyan akarjuk venni a meghívásunkat, azt, hogy néha szükségünk van nekünk is igazgatásra, irányításra, bátorításra. Mert természetes, hogy olykor elfáradunk, vagy megkörnyékez bennünket a feladás, de tragikus az, ha beletörődünk, és feladjuk a harcot, mert ez nem hozzánk illő. Az elmúlt hónapok pedig megmutatták azt, hogy vannak alapok, melyekre támaszkodhatunk, gyökerek, melyekből táplálkozhatunk, hogy Szent László szellemi örökségét vállalva teljesíteni tudjunk a missziónkat egy olyan környezetben, mely nem mindig barátságos és befogadó, sőt inkább visszautasító.

Arra is felhívta a figyelmet az egyházmegye vezetője: a következő időszak a 2020-as budapesti Eucharisztikus Kongresszusra való készülődés jegyében kell teljen, ennek fényében kell történjen a tovább haladás, a világ elé való kilépés. Ennek első szakasza a Mester megismerése, a közelében való elidőzés kell legyen. Fontos megérteni azt, hogy ez az út a jászolnál kezdődik, hiszen a karácsony hirdetését meg kell előzze az ünnep titkának az átélése, a „karácsonyiasan”, ünnepélyesen való megjelenés.

Ciucur Losonczi Antonius