EU: vissza a római joghoz

EU: vissza a római joghoz
Az Országos Pénzügyőrség napi három műszakban az EU-s határokon posztoltatja felügyelőit, mindeközben a jog(állam) útvesztőiben elillannak a csempészek. Ha vannak, mert lehet, hogy nincsenek.

Sajtótájékoztatón értékelte csütörtökön az Országos Pénzügyőrség Szatmár megyei szekciójának főfelügyelője az általa vezetett intézmény 2007–es évi tevékenységét, amelyről, az országos vezetés február 14–i évértékelőjén elfogadott tevékenységi mutatók alapján általánosságban elmondható, hogy mintegy 30 százalékkal volt hatákonyabb és eredményesebb, mint a 2006–os év tevékenysége. A hatákonyság javulásában a vezetési koncepció és munkaszervezés folyamatos csiszolása mellett a felügyelők számának növekedése is szerepet játszott.

Az elmúlt évtől a pénzügyőrök az ukrán és a szerb országhatár mentén a határrendészettel és az Országos Vám– és Jövedékiadó–felügyeleti Hivatallal  közös felügyeletet látnak el, amely a szatmári szekciótól naponta négy–hat felügyelőt von el — mondotta Sipos —, hozzáfűzve, hogy az Európai Bizottság több ízben fel is rótta Romániának, hogy visszaállította határai mentén a vámhatóságot.

Egyéb gond is van

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy miközben a pénzügyőrök többletfeladatot látnak el, a Legfelsőbb Bíróság egy tavaly októberi határozatára hivatkozva a cigarettacsempészésért megbírságolt magánszemélyeket sorban rehabilitálja a bíróság. Október óta hat olyan bírósági döntés született Szatmár megyében, amely arra kötelezi a pénzügyőrséget, hogy a csempészés címén elkobzott, zárjegy nélküli ukrán cigarettát visszaszolgáltassa a tulajdonosnak. A Legfelsőbb Bíróság határozata szerint ugyanis „magánszemély nem alanya az adójognak” — idézi Sipos a döntést — így, ha valaki egy kamionnyi ukrán cigarettával furikázik a megye országútjain, nem kérhető tőle a dohány származási bizonylata, mint az engedéllyel, adószámmal rendelkező kereskedőtől.

Emberjogi vonatkozások

A vélt vagy (nem bizonyítottan) valós csempészekkel szemben a tisztességtelen kereskedelemről rendelkező, 1991–ben újraközölt 12/1990–es törvény alapján lehetett eddig eljárni, mert ez írja elő (de csak autorizált kereskedő számára), hogy áruszállításhoz milyen okmányokra van szükség. A megye útjain a magánszemélyek gépjárműveiben kutakodó rendőr, vagy a csempészés nem megalapozott, csupán feltételezésen alapuló vádja, meg az a tény, hogy az állampolgárnak kellett a vád ellenkezőjét bizonyítania (a származási bizonylattal, hogy nem csempészte a cigarettát), valós emberjogi aggályokat vetett fel már évek óta, s ez szolgált a Legfelsőbb Bírság határozatának alapjául.

Bódi Sándor