Esztétikai nevelés a pedagógiai körön

Esztétikai nevelés a pedagógiai körön
Nagyvárad – Az elmúlt években a tanítók pedagógiai körein általában az alaptantárgyak tanításán volt a hangsúly. Ebben a tanévben az esztétikai nevelést részesítik előnyben a szervezők.

A napokban zajlanak Bihar megyében a pedagógiai körök. Most is különböző időpontokban találkoznak az egyes körzetek pedagógusai, többek között a tanítók is, de a téma ezúttal egységes: esztétikai nevelés I.-IV. osztályban. A pedagógiai kör témaválasztásának előzményét az egyik foglalkozást tartó pedagógustól, Tunyogi Katalin tanítónőtől tudtuk meg: az általa alapított egyesület már több alkalommal szervezett rajzpályázatot Bihar és Hajdú-Bihar megyei diákoknak. A pályamunkák beérkezése során tapasztalták a Hajdú-Bihar megyei rajzok minőségbeli eltérését, ekkor kezdtek érdeklődni a gyermekek munkáiban bemutatott új technikák iránt. Október elején sikerült Szilágy, Bihar és Szatmár megyei pedagógusok részvételével Sólyomkőváron képzést szervezniük, amelyen L. Ritók Nóra rajztanár, festőművész, a berettyóújfalui Igazgyöngy Művészeti Alapítvány elnöke mutatott látványos technikákat.

Pető Csilla szaktanfelügyelőnő szerint az elmúlt években az alaptantárgyak, magyar, román, matematika tanításának fontossága miatt háttérbe szorult a rajz, a testnevelés és a zeneoktatás. Ezekre fogják a következő években helyezni a hangsúlyt. A következő félévben még mindíg a rajzoktatás lesz a téma, akkor a sólyomkővári képzés folytatásaként szervezett találkozókon tanultakat fogja átadni a pedagóguskollégáknak Szilágyi Mária, Tankó Zita és Tunyogi Katalin. Következő évtől aztán a zeneoktatás fortélyait veszik elő. A rajztechnikák bemutatásával a három tanítónő délután Biharfélegyházára ment, ahol a Nagyvárad körzetéhez tartozó tanítónőknek mutattak új technikákat.

Az esztétikai nevelés, jelen esetben a rajztanítás egy új oldalról való bemutatásának célja a kooperatív tanulási mód megismertetése a rajzórákon, új technikák megtanítása, amelyek motiválják a tanulót, megtörik a rajzórák monotóniáját és a művészetre érzékeny tanulókat nevel. Tankó Zita tanítónő kiemelte: a gyerekek kreativitását nem szabad korlátozni, a témákat csak ajánlani lehet, csak úgy tudnak igazán szabad és kreatív embereket nevelni. A pedagógiai körön például filccel dolgoztak, a vonalat, a foltokat, a tanterv által előírt formákat tanulták meg kompozícióvá fejleszteni. Szilágyi Mária foglalkozásvezető azt is hozzáfűzte: a pedagógusok a képzésen azt tanulták meg, hogyan lehet a gyerekeket munkára serkenteni. Igaz, hogy erőltetett tempóban, de a Sólyomkőváron tanultaknak mintegy 50-60%-át sikerült átadniuk kolléganőiknek.