Esti dicséret a Bazilikában

Esti dicséret a Bazilikában
Nagyvárad – Pénteken Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére a váradi székesegyház egy régi hagyománya kelt életre, amikor ünnepélyes vesperást imádkozott a főpásztor, a káptalan és a hívek közössége.

Pénteken Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére a nagyváradi Székesegyház egy régi szokása kelt életre, amikor ünnepélyes vesperást (esti dicséretet) imádkozott a főpásztor, a káptalan és a hívek közössége. Exc. Böcskei László megyés püspök arra emlékeztette a jelenlevőket: tavaly október 30-án egy történelmi esemény keretében a Bazilikában ünnepélyesen boldoggá avatták dr. Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt, a rákövetkező napon pedig XVI. Benedek pápa a római Szent Péter téren összegyűlt zarándokokat is értesítette erről, azt emelve ki: a püspök életpéldája és tanúsága erősítsen bennünket, különösen azokat, akiket napjainkban is üldöznek keresztény hitükért.

A váradi egyházmegye vezetője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: a centenáriumi ünnepség vesperással kezdődik, melyre meghívta a székeskáptalant, annak érdekében, hogy egy régi gyakorlatot próbáljon feleveníteni. A közös ima ugyanis a kanonokok feladatai közé tartozik, s ezt a szép hagyományt a jövőben is folytatni akarják. A vesperás erőt ad a kitartáshoz, az ima pedig végző győzelmet hozott Bogdánffy Szilárd számára is.

Áll, egyenesen

Homíliájában Mons. Fodor József általános helynök, plébános Bogdánffy Szilárd egyetemi emlékkönyvéből, illetve Sík Sándor: Az acélember avagy Ének a sürgönypóznáról című költeményéből idézett- a vers első sorát („Áll, egyenesen, egymagán”) többször is elismételte-, annak alátámasztásaképpen, hogy a vértanú püspök is sziklaszilárd és megingathatatlan volt a hitben és szeretetben. Az utolsó leheletéig hűséges maradt Krisztushoz, Rómához és az egyházához, elutasítva mindenfajta kompromisszumot. Állt egyenesen, rendületlenül, nem meggörnyedve vagy erőlködve, mert tudta: nem szabad gyengének lennie. „Példája éljen a lelkekben, erősítsen meg a hitünkben, hogy a papok és a hívek egyaránt helyt tudjanak állni. Krisztus, akinek követésében járunk, legyen velünk életünkben és halálunkban is, Boldog Szilárd püspök, légy értünk közbenjáró”, kérte a vikárius.

A rendezvényen közreműködött a Székesegyház Szent László Ének- és Zenekara Balogh Mihály karnagy vezényletével, valamint a váradi katolikus kántorok kórusa.

Ciucur Losonczi Antonius