Esthajnalcsillagként ragyog Mária

Esthajnalcsillagként ragyog Mária
Nagyvárad – Csütörtök este tartották a várad-velencei római katolikus templom búcsúünnepségét. Szentbeszédet mondott Vakon Zsolt püspöki titkár, az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt.

 

 

Izajás proféta szavaival köszöntötte Vakon Zsolt püspöki titkár mindazokat, aki a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén elmentek a várad-velencei római katolikus templomba, hogy a Boldogságos Szűzanya elé terjesszék kéréseiket, elmondják örömeiket és bánataikat, ahogyan a gyermekek is teszik ezt édesanyjuk ölében ülve. Arra hívta fel a figyelmet: a Napba öltözött Asszony- ahogyan Szent János nevezte Máriát- ragyog, mint az adventi koszorú gyertyái, és megnyugodni hív bennünket a lábaihoz. A katolikus egyházanya példaképként állítja elénk a szeplőtelenül fogant Szűz Máriát, és arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az adventi időszak a bűnbánatra buzdít bennünket, hogy tisztuljunk meg és tegyük félre mindazt, ami elválaszt bennünket Istentől vagy a földhöz köt, és ehelyett emeljük az égre a tekintetünket. Azt tanácsolta: a karácsonyhoz közeledve készítsünk helyet a szívünkben és a családunkban Krisztusnak, aki mindennap születni vágyik közénk.

 

Remény emberei

 

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Szentbeszédében Vakon Zsolt három pontban foglalta össze az ünnep üzenetének lényegét: keresnünk kell Isten társaságát, a zarándokútunkon az Úr társul szegődik mellénk és munkatársának választ minket, mi pedig a remény embereinként tanúi kell legyünk neki ebben a világban. Kérjük tehát az erőt Istentől, hogy a ránk bízott feladatokat teljesíteni tudjuk annak érdekében, hogy hiteles tanúi lehessünk. Ugyanis az Istennel való találkozáskor épülünk igazán, kérjük ehhez a Boldogságos Szűzanya segítségét, akihez bizalommal fordulhatunk, hiszen jó édesanyaként mindig meghallgat bennünket és közbenjár értünk, mert fontosak vagyunk neki. Esthajnalcsillagként ragyog és azt üzeni nekünk: ne féljünk, mert Krisztus is azt igérte nekünk, hogy „Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”, térjünk be tehát inkább az Isten házába, mert ott vigaszra lelünk.

A lelkeket megérintő szép szavakért Curaliuc Demeter plébános mondott köszönetet a szentmise vendégszónokának. Ugyanakkor annak reményében, hogy a jelenlevők jól érezték magukat a Szűzanyánál, azoknak is köszönetet mondott, aki a hideg idő ellenére vállalták az áldozatot, és részt vettek a búcsúünnepségen. Hangsúlyozta: nehéz időket élünk és a kilátásaink sem jók, ezért nagy szükség van arra, hogy imádkozzunk és kérjük Isten segítségét.

 

Ciucur Losonczi Antonius