Esélyegyenlőség a nőknek

Szatmár megye – Hat megyére vonatkozik az az
uniós pénzalapból
finanszírozott projekt, melyet Nagykárolyban
is bemutattak a projekt készítői. A
programban részt vevő megyék:
Szatmár, Bihar, Krassó-Szörény,
Máramaros, Arad és Temes.


Szatmár megyében négy
helyszínen – Nagykároly,
Avasfelsőfalu, Erdőd és Tasnád
– mutatták be a projektet. A projekt „A
nő, mint vállalkozó és az
esélyegyenlőség.
Régióközi
vállalkozóképző iskolamodell
nőknek” címet viseli és
két képzési szakaszra oszlik. Az
elsőre 288 menedzser nő
jelentkezését várják az
említett hat megyéből, míg a
másodikra 1440 nő jelentkezhet
összesen. Olyan nőket várnak, akiket
érdekel az üzleti élet,
elegendő bátorságot éreznek
magukban ahhoz, hogy saját céget
alapítsanak. Minderről a projekt
irányítója, Adina Rada
nyilatkozott egy
sajtótájékoztató
keretében. Miclăuş Ioan, a
Szatmárnémeti Kereskedelmi
Akadémia tanára elmondta, jelentkezni
május 4. és 28. között lehet, a
helyi polgármesteri hivatalokban. A
jelentkezőknek fénymásolatot kell
benyújtaniuk személyi
igazolványukról, illetve a megyei
kereskedelmi hatóság által
kibocsátott igazolásról, valamint
írásos nyilatkozatot kell tenniük
arról, hogy menedzserként
tevékenykednek akár saját
cégükön belül, akár
munkáltatónál. A
nagykárolyi képzés 2010
januárjában kezdődik,
júniusig tart majd. Hétvégi
oktatásra számíthatnak az
érdeklődők. A jelentkezéssel
kapcsolatos további feltételről
és a projekt szakaszairól az
érdeklődők a www.antres.ro honlapon
találnak bővebb
információkat.