És minden ötvenedik évben

És minden ötvenedik évben
A nagyváradi Europrint kiadó gondozásában a közelmúltban jelent meg Nagy Ó. Ágnes: És minden ötvenedik évben című regénye. Kereskedelmi forgalomban nem kapható, az író ajándékba adja.

Nagy Ó. Ágnes az Erdon.ro-nak azt nyilatkozta: tulajdonképpen két évvel ezelőtt már megírta a könyvet, húsvét és pünkösd közt. Először úgy vélte, elég a kézirat, szűkebb környezete azonban meggyőzte őt, hogy kinyomtatva maradandóbb lesz. Korábban nem voltak irodalmi próbálkozásai, nem is tartja magát írónak, viszont akkoriban egy erős kényszerérzete volt arra nézve, hogy le kell írja azokat a gondolatait, amelyeket addig nem mesélt el a lányainak, és a többi családtagjának, mert nem tudta elmondani, illetve megfogalmazni, de idősebb korára ezek valahogy „leülepedtek” benne. Valójában tehát a megéléseit akarta megörökíteni, és nem utolsósorban emléket akart állítani azoknak a kortárs nagy embereknek, személyiségeknek, akik még élnek, szeretettek, keresettek, de félő, hogy később elfelejtődnek. Ehhez keresett egy történelmi szinonimát, és teljesen véletlenül, mert semmilyen korszakhoz nem ragaszkodott, talált az ókorban egy olyan uralkodót, aki nagyon különbözött az előtte és az utána járóktól is, és ezt a figurát választotta ki.
Úgy fogalmazott: egy szimbolikus regény mellett döntött, mert az ő korosztályát, kortársait és idejét ismeri, ezekből inspirálódhatott, viszont amit olvasott „kőbe vésett írásos emlékeket”, azok alapján nagy késztetést érzett arra, hogy ezt az uralkodót tegye meg főhősnek. Bár nem tudja, hogy nézett ki, mert nem maradt róla fenn sem festmény sem szobor, de mivel etióp volt, Hajlé Szelasszié császárnak az arcképe alapján képzelte el. Hangsúlyozta: semmi szín alatt nem akart történelmet tanítani valakinek, vagy bibliaismertetőt tartani, de azért törekedett a történelmi hűségre. Szerinte ezzel kissé csalódást keltett, mert másra számítottak az ismerősei, akik tudták, hogy dolgozik ezen. Azt gondolták talán, egy önéletrajzot fognak olvasni, jó sztorikkal, melyek szereplőiben fel lehet ismerni embereket, csak be kell a neveket helyettesíteni.

Napata-korszak

Interjúalanyunk arról is beszélt: a Napata-korszak, melyről írt, nagyon kevéssé ismert, úgymond nem népszerű, inkább csak az egyiptológusok foglalkoznak intenzíven ezzel. Bizonyos megbízható információforrások azért vannak, illetve korabeli templom maradványai is fellelhetőek. A bibliát se sokan olvassák, így voltak ismerősei, akik megkérdezték tőle: a történetnek van valamilyen reális alapja, vagy csupán fikció az egész?
A regény különben az ókori Egyiptom hanyatlása időszakában játszódik, amikor az asszír veszély nagyon közeledett. A fekete fáraók egyesítették Egyiptomot Núbiával, s erre a történelmi hűségre törekedve Nagy Ó. Ágnes ír Piankhi uralkodóról. A kötet címe- És minden ötvenedik évben- arra utal, hogy körülbelül egy másfél fejezet Jeruzsálemben játszódik, ahol egy mózesi törvény alapján felvetődik, hogy annak idején minden ötvenedik évben elő volt írva, hogy jubileumot tartsanak, illetve aki elolvassa a könyvet, a szereplők közti viszonyból rájön arra, hogy miért éppen ez a cím.
Az Europrint nyomda és kiadó gondozásában megjelent kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható. Száz példányt nyomtattak, a szerző ajándékba szánja ismerőseinek, illetve akik érdeklődnek utána.

Ciucur Losonczi Antonius