Érvényesülés a munka világában

Érvényesülés a munka világában
Nagyvárad- Csütörtökön a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében tartották a Practimuss – A munka világában való érvényesülés elősegítése a PKE hallgatói számára elnevezésű projekt zárókonferenciáját.

A Practimuss – A munka világában való érvényesülés elősegítése a PKE hallgatói számára elnevezésű projekt (POSDRU/189/2.1/G/156647) a Partiumi Keresztény Egyetem humánerőforrás-fejlesztési projektje volt, amely július 31. és december 31. között kerül(t) megvalósításra, a 2007-2013 közötti európai uniós költségvetési időszakra vonatkozó Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2. tengelyének (“Az élethosszig tartó tanulás összehangolása a munkaerőpiaccal”) 2.1. intézkedése (“Átmenet az iskolából az aktív életbe”) keretében. Tíz szak vett részt ebben, a diákokat pedig 12 csoportra osztották.
A projekt általános célkitűzése közé tartozott, hogy segítsen a PKE közel 900 hallgatója közül 300-at az oktatásból az aktív életbe történő átmenetben, a foglalkoztatottságuk növelését célzó integrált program nyújtásával. A lebonyolítók reményei szerint a projekt jótékony hatással lesz valamennyi érintett résztvevőre, valamint a helyi közösségre, és közvetlen módon járul hozzá a POSDRU általános célkitűzéséhez, vagyis a humánerőforrás fejlesztéséhez és a versenyképesség növeléséhez azáltal, hogy összehangolja az élethosszig tartó oktatást és tanulást a munkaerőpiaccal, illetve több lehetőséget biztosít a modern munkaerőpiacon történő jövőbeli részvételre.

Sokrétű tevékenységek

Az öt hónap során sokrétű tevékenységekben vettek részt a kedvezményezettek. 270-en közülük szakmai gyakorlaton vettek részt: 150-en Nagyváradon, 50-en egyéb romániai településeken (Bukarest, Szováta, Sepsiszentgyörgy stb.), és 70-en Magyarországon. Emellett pályaorientációs és tanácsadási (POT) összejöveteleket is szerveztek, minden hallgató öt ilyen alkalmon vehetett részt (személyiségprofil összeállítása, ideális munkahely felvázolása, tippek lehetséges munkahelyi pozíciókra stb.). Ugyanakkor HR- tevékenység is zajlott, vagyis különböző cégeket bíztak meg azzal, készítenek a hallgatók számára önéletrajzokat, világosítsák fel őket arról, miként kell viselkedniük az állásinterjúkon, kommunikálni tanították őket, valamint konfliktuskezelésre. Szakmai tapasztalatcserére is sor került, számos intézménybe ellátogattak.
A zárókonferencián felszólalt Balogh Brigitta, a projekt kommunikációért felelős szakértője, Horváth Gizella rektorhelyettes, tudományos koordinátor, Bernáth Krisztina projektmenedzser, Balla Annamária pszichológus, a szakok képviselői, valamint néhány mentor.

Ciucur Losonczi Antonius