Érvénybe lépett az új restitúciós törvény

Érvénybe lépett az új restitúciós törvény
A Hivatalos Közlöny 273. számában közölték a 165/2013 számú, a kommunista rendszerben önkényesen elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvényt.

 

A május 17-iki Hivatalos Közlönyben megjelentetett törvény kimondja, hogy hatálya azokra az esetekre vonatkozik, amelyeket a 165. törvény hatályba lépéséig nem oldottak meg. A jogszabály kimondja, hogy amennyiben mód van rá, a kommunizmus idején önkényesen elkobzott ingatlantulajdont természetben kell visszaszolgáltatni, és amennyiben ez már nem lehetséges, illetve a tulajdonos elidegenítette tulajdonjogát, akkor pontrendszer alapján kell kárpótolni a tulajdonosokat. A törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül minden területi adminisztratív egységben meg kell alakítani azokat a bizottságokat, melyek a meg nem oldott visszaigénylési kérvények alapján 120 napon belül meg kell állapítsák azt, hogy mennyi területre van szükség a visszaszolgáltatáshoz. Az említett bizottságok 2016. január 1-ig meg kell oldják az összes visszaigénylési ügyet. Azokat az ügyeket, melyeket a Kárpótlás Megállapításának Központi Bizottságának Titkárságán iktattak, a törvény hatályba lépésétől számított 36 hónap alatt kell megoldani, de az igénylők a törvény hatályba lépésétől számított hatvan napon belül kérhetik, hogy dossziéjuk kerüljön vissza a helyi bizottsághoz. Ugyancsak e hatvan napos időintervallumban küldhetik vissza a helyi bizottsághoz dossziéjukat azok is, akik még nem értékesítették a Kárpótlás Megállapításának Központi Bizottságától kapott értékpapírokat. A törvény kilencven napos határidőt biztosít az igénylőknek arra, hogy kiegészítsék a már leadott visszaigénylési dossziéjukat. A 10/2001 számú törvény alapján a Kárpótlás Megállapításának Központi Bizottsága Titkárságán iktatott kárpótlási ügyeket a 165. számú törvény hatályba lépésétől számított hatvan hónapon belül kell megoldani.A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .