Értékek felleltározása a Hegyközben

Értékek felleltározása a Hegyközben
Magyarországi egyetemisták kopogtatnak be a napokban a hegyközi települések lakosaihoz: a Lakitelek Alapítvány értékleltározó programja keretében töltenek ki kérdőíveket. Az akció megnyitóját péntek délután tartották Hegyközszentimrén, ahová Lezsák Sándor országgyűlési alelnök is megérkezett.

A budapesti Országgyűlés 2012-ben fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt. Az értékek felkutatása a településeken kezdődik (azokat a helyi lakosok ismerik a leginkább), az eredmények összesítés és elemzés után azok a Magyar Értéktárba kerülnek, az úgynevezett csúcsteljesítménynek minősülőket pedig a Hungarikum Bizottság hivatott hungarikumnak nyilvánítani. A külhoni magyar értéktár felleltározását segíti a Lakitelek Népfőiskola értékfeltáró programja, mely 10. ilyen akcióját a Bihar megyei Hegyköz falvaira terjesztette ki. A Hegyközi Kollégium nevet kapott program megnyitóját pénteken délután tartották Hegyközszentimrén, ahol az iskola aulájában Prém Mónika, a Szalárd községi iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő emelte ki annak fontosságát, hogy a Lakitelek Alapítvány ezt a térséget is felleltározza. Kifejtette: adatgyűjtés eddig is történt, ám fontos a továbblépés, hiszen “nem kell, azt megvárni, amíg egy értéket menteni kell”.

Személyes kapcsolat

Nagy Miklós polgármester hasznos, maradandó eredményeket hozó munkát kívánt a résztvevőknek, melyhez áldást Kucharszki Zoltán szentimrei tiszteletestől kaptak. A lelkész emlékeztetett, hogy a Lakitelek Népfőiskolával régóta kapcsolatban állnak (2005-ben avatták a tőlük kapott Szent Imre szobrot, 2007-ben kezdték építeni – a sajnos máig befejezetlen – ravatalozó, kilátó és múzeum funkciókra tervezett kápolnát), és a Lezsák Sándorral, a népfőiskola vezetőjével, az Országgyűlés Fidesz-es alelnökével fenntartott jó személyes kapcsolatnak köszönhető, hogy a Hegyközi Kollégium keretében Magyarország több egyeteméről verbuvált diákok tanáraikkal, összesen 64-en, november 20. és 26. között bejárják a tájegység falvait. A kollégium vezetője Dukrét Géza tanár, helytörténész, akinek a régió jó ismerőjeként a begyűjtött adatok értékelésében lesz szerepe. A továbbiakban Lenkei Róbert (Lezsák Sándor irodavezetője, a kollégium ügyvezetője) ismertette az egyhetes munka technikai részleteit, melyek az étkezések, a szállás megszervezésére, a munka menetére vonatkoztak.

Harminc kérdés

Megtudtuk, hogy a diákok 30 kérdéses kérdőívekkel kopogtatnak be a lakosokhoz, érdekli őket egyebek mellett az épített örökség, a kulináris hagyomány, a népdal és néptánc, a helyi specialitás. Az ügyvezető hangsúlyozta: a kérdőív mellett nagyon fontos a közvetlen beszélgetés, hiszen abban olyan dolgokra derülhet fény, amit a beszélgetés alanya nem is tart fontosnak, hiszen számára az egy mindennapi apróságnak tűnik, ám kulturális örökségünk része lehet. Tavasszal visszatérnek a térségbe, és a mostani munka alapján kiválasztott személyekkel nagyobb interjúkat készítenek. Az eseményen jelen voltak a régió községeinek képviseletében elöljárók is (a már említett Nagy Miklós mellett Nagy Gizella – Bihar, Molnár József – Szentjobb, Somogyi Lajos – Pályi, Vitályos Barna – Csatár), hogy a közvetlen kapcsolatfelvételnek se legyen akadálya, illetve megnevezték a kapcsolattartókat is, ugyanakkor a Királyhágómelléki Református Egyházkerület részéről Forró László püspökhelyettest is köszönthették. A szervezők lapunkon keresztül is kérik a lakosokat: fogadják a diákokat bizalommal, segítsék munkájukat.

Izgalmas feladat

Az eseményre egyéb elfoglaltsága miatt késve, de megérkezett Lezsák Sándor, aki beszédében elmondta, hogy Magyarországon mintegy 600 helyen végeztek már hasonló leltározást és nagyon izgalmas feladatnak minősítette ezt a határon túlra is kiterjeszteni, hiszen sokszor a helyiek sincsenek tisztában azzal, milyen értékek birtokosai. Ez adja egyben a fiatalok munkájának fontosságát, felelősségét is. Az értékmentő munkafolyamat részleteiről Lezsák Sándor nyilatkozott az erdon.ro-nak, az interjút később közöljük.

Rencz Csaba