Erőt és melegséget sugárzó alkotások

Erőt és melegséget sugárzó alkotások
Nagyvárad – Nemezmesék címmel nyílt szemet gyönyörködtetõ és lelket dédelgetõ kiállítás pénteken a nagyváradi Vizuális Mûvészetek Galériájában a Festum Varadinum keretében.

A nemezelés õsi mesterség, de míg eleink elsõsorban
gyakorlati céllal készítettek kalapokat, lábbeliket,
takarókat ebbõl a természetes anyagból, addig manapság
már a dekorációs funkció sem elhanyagolható. Ezért is
lehetett az a benyomásunk a nagyváradi Vizuális
Mûvészetek Galériájába belépve, hogy egy színes és
melegséget árasztó mesevilágba csöppentünk bele. A
kalapok, sapkák, táskák, papucsok mesebeli manókat
idéztek meg képzeletünkben, a csodálatos képzelõerõrõl
tanúskodó sálak, takarók, szõnyegek elvarázsolt
kastélyt juttattak az eszünkbe, a nemezbõl készített
labdák, babák játékországba csábítottak kalandozásra.

Meséket mondanak

Mint a kiállítás megnyitóján is elhangzott, minden
egyes alkotásnak külön története van, különbözõ
meséket mondanak a szemlélõnek, alkotójuk lelki
világáról, képzelõerejérõl tanúskodnak. Biró Rozália
váradi alpolgármester méltatásában nem csupán az
alkotás csodájáról beszélt, hanem az alkotó ember
iránti tiszteletre, az alkotótehetség megbecsülésének
fontosságára is figyelmeztetett. „Azok az emberek,
akik itt ma felmutatják a lelkükbõl fakadó és a
kezükbõl sarjadó alkotásokat, a mi embereink…
Kötelességünk a tenyerünkön hordani azokat, akiket a
Jóisten alkotótehetséggel áldott meg” – mondta az
alpolgármester. „Egy nemezmesébe csöppentünk” – ezzel
köszöntötte az egybegyûlteket Vetró Mihály, a
nádudvari Népi Kismesterségek Iskolájának mûvészeti
koordinátora, mely intézményhez tartoznak a
kiállításon bemutatott munkák készítõi. Vetró szavai
szerint a tárlat „néhány váradi nemezkészítõnek
köszönhetõ, akik kitalálták, hogy ezt a kiállítótermet
népesítsék be nemezmesékkel”. Mint kifejtette, a
legalább négyezer éves tudománynak közösségteremtõ és
-építõ szerepe volt és van napjainkban is: „ahhoz
hasonlóan, ahogy a nemezszálak egymásba kapaszkodnak,
a szeretet és az alkotás öröme tartja össze a
közösséget”.

Meg kell ismételni…

Holló Barna képzõmûvész méltatásában megfogalmazta:
kívánatos lehetõségeket biztosít ez az anyag a
képzõmûvészet szempontjából, épp ezért próbálja a
nemezelés mûvelésére buzdítani diákjait is. Szavai
szerint a hagyománytisztelet és az új költemények felé
való kitekintés egyaránt érvényesül a tárlaton, épp
ezért „olyan mese ez, melyet meg kell ismételni.”

Tököli Magdolna