Erősítenék a duális képzést

Akt.:
Erősítenék a duális képzést
Szerdán egy tanácskozás zajlott a Megyei Tanácsnál, melynek a témája a duális képzés volt. Részt vettek Mile Lajos kolozsvári főkonzul és a Magyar Nemzeti Kereskedőház képviselői is.

A duális képzés azt jelenti, hogy az elméleti felkészítés az iskolában zajlik, a gyakorlati pedig egy vállalatnál, lehetőleg fizetség ellenében. A szerdai tanácskozást követő sajtótájékoztatón Pásztor Sándor megyei tanácselnök kifejtette: amióta átvették az elnökséget, elkezdték megtenni azokat a lépéseket, hogy a megyében is ipari parkok jöjjenek létre. Jelen pillanatban három olyan helyszín van, ahol előrehaladtak ebben a témában: Mezőtelegd, Székelyhíd és Belényes. Telegden megvan már a bizonyítvány is, a másik két település esetében pedig dolgoznak az ügyön. Ugyanakkor az önkormányzat struktúrájában létrehozták az érmelléki és a Belényes-medencei fejlesztési ügynökségeket. Nyilvánvaló azonban, hogy az ipari park fejlesztésével „kéz a kézben kell járjon” a képzés biztosítása is, hiszen ki kell termelni a szakembereket ahhoz, hogy őket ezekben a létesítményekben foglalkoztatni lehessen. Ezen kívül olyan körülményeket kell teremteni a munkaerőknek, hogy helyben tudjanak és akarjanak maradni, a szülőföldjükön. Ennek egyik alapfeltétele a szakképzés, ezért tartották fontosnak erről tárgyalni a főkonzullal, illetve a Magyar Nemzeti Kereskedőház képviselőivel.

Mile Lajos szerint abban egyetértés van, hogy az ipari parkok létesítése egy olyan piaci lehetőség, ami önmagában még nem életképes gazdaságilag, mert meg kell vizsgálni azt is, hogy mi jelenti a piacon a valódi vonzerőt. Emellett az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sajnos a magyar befektetők jelenléte enyhén szólva nem túl jelentős a bihari ipari parkokban. A lehetőségek latolgatásakor felvetődik még, hogy a munkaerő-piaci igényeket milyen szinten képes kielégíteni a megye, hiszen ez lehet az egyik olyan szegmens, mely a tőkevonzást indukálhatja. Egy egységes koncepcióra van szükség, arra keresve a választ: a megye képes-e olyan tudással rendelkező szakképzett munkaerőt kínálni, aminek az alkalmazása vonzó lehet a beruházók számára? A feladat nem megoldhatatlan, de ehhez a szereplők munkájának összehangolása kell. Véleménye szerint jó volna, ha sikerülne egy olyan anyagot összeállítani, mely kínálati oldalról megjeleníti az összes lehetőséget (ipari parkok, munkaerők) és hozzárendel egy fejlesztési koncepciót, valamint fontos bevonni még a képzésbe a vállalkozókat is. Léteznek erre vonatkozó működési modellek, talán érdemes volna ezekből is néhány elemet átemelni. Bihar esetében ennek a kísérletnek a szereplői az önkormányzatok, az egyházak, a fejlesztési ügynökségek, a MNKH és a főkonzulátus lennének. Ugyanakkor az iskolarendszeren keresztül is koordináltan tanácsos lenne megállapítani azt az előrelépés szempontjából: melyek azok a szolgáltatás- vagy termelő ágazatbeli tényezők, amelyek esetében a szakképzés bővülhet, és ez kinek a fennhatósága alá tartozzon. „Ha tudunk abban segíteni, hogy megfelelő színvonalú szaktankönyvek álljanak rendelkezésre, akkor megtesszük ezt is, csak ehhez fel kell mérni az igényt, a szereplőket le kell ültetni tárgyalni egymással, és be kell terjeszteni egy javaslatot, hogy ezt engedélyezzék a képzésben”- közölte a diplomata. Hozzátette: nem könnyű feladvány még a megfelelően képzett oktatógárda kialakítása.

Beszállítói háttér

Szabó Ödön parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet: Romániában az elmúlt egy-másfél év hozta meg az elsődleges törvényi hátterét a duális képzésnek, a héten a szakbizottságban napirenden volt a legutóbbi vonatkozó sürgősségi kormányrendelet, melyhez egy sor módosító javaslat érkezett úgy a vállalkozók, mind a szakszervezetek részéről, melyeket a jövő héten elemzik ki. Véleménye szerint az volna az ideális eset, hogy a képzés az ipari parkok közelében zajlódjék, és gondosan ismerni kell a munkaerő kínálatot. Azt is kiemelte, mennyire lényeges kell legyen az, a térségnek meglegyen a komparatív előnye is, és fel lehessen tudni mutatni egy életképes beszállítói hátteret.

Ciucur Losonczi Antonius