Érmellékiek zarándokoltak a nagyváradi Székesegyházba

Érmellékiek zarándokoltak a nagyváradi Székesegyházba
Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve maguk is a megújulás útjára lépjenek.

Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje Szentévi Zarándoklati Nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. Az összeállított programnak megfelelően az elmúlt csütörtök este Székelyhídról, Asszonyvásáráról, Bihardiószegről, Éradonyból, Érkeserűből, Érmihályfalváról, Érsemjénből és Értarcsáról zarándokoltak a hívek a Székesegyházhoz.

A Szentmise kezdetén szokás szerint elhangzott egy részlet Az irgalmasság arca kezdetű levélből, mellyel Ferenc pápa tavaly meghirdette a rendkívüli szentidőt, vagyis az Isteni Irgalmasság Évét, melynek keretében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye is kezdeményezte, hogy nálunk különös módon figyeljenek a hívek erre az időre. Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: az isteni irgalmasság szeretet és jóság formájában mutatkozik meg minden ember életében, ez pedig immár a hetedik alkalom, hogy az egyházmegye különböző plébániáinak közösségei- lelkipásztorok és hívek- vele együtt időt szentelnek arra, hogy felismerjék és felfedezzék az isteni jóság és szeretet jelenlétét az életükben. Azt tanácsolta: imáikban különös módon emlékezzenek meg a közelmúltban elhunyt Tempfli József megyés püspökről is, akit reményeink szerint Isten az igazak közé sorolt, maga mellé fogadva őt.

Történetek

Az evangéliumi részlet Szent Márk könyvéből szólt. Elmélkedésében Nagy János Csaba érsemjéni plébános a zsoltáros szavaira alapozva („irgalmas a mi Urunk, Istenünk, könyörületre hajlik szíve”) az irgalom minél jobb megértésének, megtapasztalásának és gyakorlásának fontosságát nyomatékosította több anekdotának, bibliai történetnek az elmesélésével. Úgy fogalmazott: az irgalmasságot a maga teljességében megérteni valószínűleg soha sem fogjuk tudni, hiszen olyan sokféleképpen nyilvánul meg a mi életünkben, de lényeges, hogy mindig keressük, illetve át akarjuk élni az Istennel való találkozás felszabadító élményét. Arról is beszélt: a Bibliában sok bizonyíték van arra nézve, hogy Isten irgalmas, az Ószövetségben ilyen példa Noé, Ábrahám vagy a kivonulás története, az Újszövetségben pedig a tékozló fiú, vagy az irgalmas szamaritánus példázata, az irgalom pedig olyan gyümölcsöket terem, mint a türelem és a megbocsátás.

Ciucur Losonczi Antonius