Érmelléki nőszövetségi találkozó volt Szalacson

A szalacsi református dalárda
A szalacsi református dalárda
Június első vasárnapján 14 érmelléki református nőszövetség részvételével tartottak találkozót Szalacson. A vezetőségi tagok új elnöknőt is választottak.

 

Június első vasárnapján 14 érmelléki gyülekezet nőszövetségének küldöttsége érkezett a szalacsi református templomban 15 órakor kezdődött istentiszteletre: Apátkeresztúr, Bályok, Berettyószéplak, Éradony, Érkeserű, Érköbölkút, Érkörtvélyes, Érmihályfalva, Értarcsa, Gálospetri, Jankafalva, Margitta, Ottomány, Székelyhíd asszonyai, az őket kísérő lelkészek, sofőrök mellett, a helyi gyülekezet tagjai foglaltak helyet az Úr hajlékában. Rákosi Jenő érmelléki esperes igehirdetésében a gyülekezet szívére helyezte az egykori erdélyi református püspök, dr. Makkai Sándor asszonyok felé forduló szavait: „Tegyétek templommá az otthont, és otthonná a templomot”. A szolgálatra buzdító igemagyarázat után, a házigazda gyülekezet lelkésze, Szabó Zsolt köszöntötte a jelenlévőket.

Előadás, emlékezés

A Szalacsi Református Dalárda éneke, és Szabó Irma helyi nőszövetségi elnök szavalata következett, majd Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosa, érmelléki gyökerekkel bíró lelkipásztor „Hitvallás a XXI. században” címmel tartott tartalmas előadást, kiemelve a hitvallások megtartó erejét. Rákosi Hajnalka esperesné-asszony, az Érmelléki Református Nőszövetség tiszteletbeli elnöknője köszöntötte a megjelenteket, majd emléklapokat adott át azon gyülekezetek nőszövetségeinek, akik az utóbbi hat esztendőben találkozók megrendezését vállalták. Emléklapot kapott, az éradonyi, érbogyoszlói, érkörtvélyesi, érmihályfalvai, margittai, ottományi, szalacsi és székelyhídi gyülekezet. Az érmelléki nőszövetség tavaly elhunyt elnöknőjére, dr. Karászi Rozáliára egy perces néma csenddel emlékeztek a jelenlévők, majd Balázsné Kis Csilla érmihályfalvai lelkésznő köszöntő szavai után özv.Botos Magda, a szalacsi gyülekezet kántorának vezetésével nőszövetségi találkozókon megszokott énektanulás következet. A templomból kiáradó gyülekezet a kijáratoknál emlék-könyvjelzőt, és az érmelléki nőszövetségi lap a Feh-Ér erre az alkalomra megjelent számát vehette át.

Tisztújítás

A találkozó tisztújító közgyűléssé alakult át, hiszen a záró éneket követően nőszövetségenként három vezetőségi tag a templomban maradt, és a hat esztendős választási ciklus végén új vezetőket választott. Az új egyházmegyei nőszövetségi elnöknő Rákosi Hajnalka lett, kinek munkáját hat területi alelnök fogja segíteni. A templomi együttlét után a vendégek több program közül választhattak. A templom mellett fekvő, egykori óvoda épületében Lovász Julianna helyi tanárnő, nőszövetségi tag értékmentő, népművészeti kiállítását tekinthették meg. Akik nem riadtak vissza egy húszpercnyi sétától, ellátogathattak dr.Kéri Gáspár székelyhídi fogorvosnak egy zsellérportát hitelesen bemutató tájházába. A szalacsi asszonyok az új gyülekezeti házban terített asztallal, töltött káposztával, süteménnyel, kaláccsal, jó szóval várták a megfáradt vendégeket. A nap végén hálával köszöntük meg az áldott együttlét mellett, a ránk mosolygó, kellemes napos időt is. Mindezekért egyedül Istené a dicsőség!

Szabó Zsolt szalacsi lelkész

Címkék: