Érmelléki kórusok találkozója Bihardiószegen

Akt.:
Érmelléki kórusok találkozója Bihardiószegen
Szentháromság vasárnapján került sor az érmelléki református kórusok találkozójára a bihardiószegi református templomban. Kettős ünnepnek örülhettünk: a kórustalálkozó adott alkalmat a vallás-tantárgyversenyen kitűnő eredményt elért érmelléki tanulók díjazására.

A találkozó alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten Rákosi Jenő érmelléki esperes prédikációjában hálát adott Istennek, hogy ilyen sok gyerek jelentkezett bizonyságot tenni az igében való jártasságáról, valamint a lelkes kórusokért, akik énekben áldják és dicsérik az Urat. Beszédében elmondta, hogy így, Pünkösd után az Úr a Lélek által kiválasztott és megszentelt bennünket, ezáltal egymás testvérei vagyunk a Jézus Krisztusban.
Közös ének után a házigazda Bara László tiszteletes köszöntötte a jelenlevőket, elmondva, hogy Isten dicsérni valóban gyönyörűség ily nagy közösségben, és az, hogy ilyen sok és tehetséges ember itt ma összegyűlt, a mi gazdagságunkat jelenti – ezért Istené a hála és a dicsőség.

Eredményes diákok

Bordás Mária magittai vallástanárnő röviden elmondta, hogy a 2014-15-ös tanévben Berettyószéplakról, Bihardiószegről, Érkörtvélyesről, Hegyközszentmiklósról, Érmihályfalváról, Érbogyoszlóról, Szalacsról, Micskéről és Margittáról 56 tanuló jelentkezett a vallásolimpiász körzeti szakaszára, melyet február 14-én Margittán rendeztek. Onnan évfolyamonként 7-7 tanuló jutott tovább a március 7-én Nagyváradon megtartott megyei szakaszra, ahol a 28 továbbjutóból 19-en értek el kilencesen felüli médiát. A díjkiosztón 4 tanuló részesedett egyházi, 6-an a tanfelügyelőség által kiosztott dicséretben. Három tanuló lett megyei 3. helyezett, négy tanuló megyei második és két tanuló első díjazott lett. Közülük a 7. osztályos érbogyoszlói Gáspár Gréta országos második helyezést ért el az ökumenikus vallás olimpiászon. A diplomák mellett a diákok jutalomkönyveket vehettek át Rákosi Jenőtől, aki elismerő szavakkal és egy-egy gyönyörű virágcsokorral fejezte ki köszönetét a gyermekeket felkészítő vallástanároknak.

Tizenöt kórus

Hermann Csaba egyházmegyei zenei előadó néhány biztató szava után került sor az érmelléki kórusok előadásaira, akik gyülekezetenként két-két énekkel léphettek közönség elé. Tizenöt énekkar érkezett a hatalmas és gyönyörű diószegi templomba: Magyarkécről, Berettyószéplakról, Érkörtvélyesről, Érmihályfalváról kettő, Érbogyoszlóról, Szalacsról, Székelyhídról, Gálospetriből, Margittáról, Érkeserűből, Albisról, Érsemjénből, Bályokról és Bihardiószegről. Az érmelléki kántorok kamarakórusa is csatlakozott az előbbiekhez. Minden kórus igyekezett a legjobban teljesíteni, ezt megerősítette Márkus Zoltán zenetanár, kántor, karnagy, aki értékelve az előadásokat, biztató szavakkal és jó tanácsokkal látta el a kórusokat, kórusvezetőket. Az oklevelek átvétele után a jelenlevőkből egy hatalmas, 300 tagú énekkar kovácsolódott össze, előadásukban a Jézus az életem megváltója című kétszólamú kánon csendült fel Hermann Csaba vezetésével. Nemzeti imánk, a Himnusz eléneklése után szeretetvendégséggel zárult e tartalmas, lelkiekben felemelő nap.

Ghitea Angéla diószegi kántor