Erkölcsi példaképek a vértanúk

Erkölcsi példaképek a vértanúk
Nagyvárad- Hétfő délután a történelmi egyházak képviselőinek jelenlétében az aradi vértanú emléke előtt tisztelegve ökumenikus istentiszteletet tartottak a várad-újvárosi Szent László templomban.


Az egybegyűlteket Tóth Attila, a Szent László templom segédlelkésze köszöntötte. Ferenc pápát idézve azt tanácsolta: fogjunk össze és imádkozzunk azért, hogy béke legyen a Földön. Igei szolgálatában Kiss Albert római katolikus főesperes-kanonok úgy fogalmazott: az aradi vértanúk meghaltak, de mégis élnek, amíg emlékezni tudunk rájuk, és az imáinkban ott lesznek az örökkévalóságig. Rövid történelmi visszatekintésében ugyanakkor azt nyomatékosította: a szabadságunkért haltak meg, s noha különböző nemzetiségűek és társadalmi hátterűek voltak, más családi kötelékekkel, mégis közös volt bennük, hogy úgy gondolták, ha Magyarország alkotmányára tettek esküt, akkor védeniük kell ezt akár az uralkodóval szemben is. Ugyanakkor köszönetet kell nekik mondanunk azért, mert példát mutattak nekünk arra nézve, hogy az igazságért érdemes élni és meghalni.
Csűry István királyhágómelléki református püspök Jeremiás próféta könyve VI. részének 16. versét választotta beszéde alapjául. Hangsúlyozta: a gyászt egy közösségben, egy gondolat köré állva illik valamilyen formában Isten elé vinni. Ilyenkor általában két dologra összpontosítunk. Egyfelől a múltba tekintünk, másrészt pedig keressük Isten gyógyító szavát, nem feledkezve meg arról, hogy könnyebben tudunk haladni, ha Krisztus mellénk áll és a Szentlélek naponta adja az ajándékait. Miközben a 21. században az új szabadságvesztés idejét éljük, a másságban is egységet kell látni, szembenézve a gondjainkkal, és érezve azt, milyen nagy ajándéka az Úrnak, hogy megmutatja nekünk az utat, melyen menve talpra állhatunk- figyelmeztetett az egyházfő.

Erkölcsi példaképek

Molnár Imola unitárius lelkésznő arra kérte a jelenlevőket: helyeiken ülve maradva imádkozzanak közösen azokért, akik másokért szembeszálltak az egész világgal. Mátyás Attila evangélikus-lutheránus esperes szerint az Aradon történteknek két fontos üzenete van: a zsarnokokkal sohasem szabad kiegyezni, mert az tragédiához vezet, illetve ahhoz, hogy nagy dolgok történjenek, szükség van erkölcsi példaképekre és hitbéli nagyságokra, olyanokra, akik a végső leheletükig kitartanak azon céljuk mellett, mely a nemzetük javát szolgálja. A megemlékezésen alkalomhoz illő kórusművekkel közreműködött a Kribus Mónika kántor vezényelte Halmos László Kórus.

Ciucur Losonczi Antonius