Érettségi szimulálások

A Bihar Megyei Tanfelügyelőség összeállította az érettségi vizsgák szimulálásának naptári tervét, mely teszteken valamennyi végzős diáknak részt kell vennie.

A magyar tagozatokra járóknak négy tantárgyból kell írásban számot adniuk tudásszintjükről próbaszerűen: március 25-én román nyelv és irodalomból, március 26-án magyar nyelv és irodalomból, március 27-én a szakuknak megfelelő kötelező, március 28-án pedig a választott tantárgyból. Az érettségi tételek megyei szinten egységesek lesznek és valamennyi vizsga kezdési időpontja délelőtt 11 óra.

A valódi vizsgaszesszió június 10-én kezdődik majd, amikor felmérik, hogy az érettségizők milyen helyesen tudnak románul kommunikálni. Június 12-14. között a szóbeli vizsga zajlik anyanyelvből, június 17-21. a digitális tudást ellenőrzik. A szóbeli sorozat utolsó próbája a június 25-28. közötti idegennyelv vizsga. Az írásbeli felmérők július 1-jén kezdődnek a román nyelvvel, és folytatódnak 2-án a magyar nyelvvel, 3-án pedig a profilnak megfelelő kötelező tantárggyal. Július 5-én a választott tantárggyal zárult a nyári szesszió, az eredményeket július 8-án függesztik ki.