Éremalapítás és ősbemutató a vesperáson

Éremalapítás és ősbemutató a vesperáson
Nagyvárad – Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 101. évfordulóján esti dicséretet végeztek a Bazilikában. Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök bejelentette: az iránta való hála és tisztelet jeléül, és a ragaszkodás kifejezőjeképpen érdemérmet alapított.

 

 

Kedd este, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 101. évfordulója alkalmából a székeskáptalan tagjai a jelenlevő hívekkel közösen vesperást végeztek a nagyváradi Székesegyházban. Az egybegyűlteket Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök köszöntötte, aki azt emelte ki: az egyházmegye naptára szerint a hitélet szempontjából fontos újabb két jelentős dátumra kell figyelni, melyek alkalmat biztosítanak a hálaadásra és a hit megerősítésére. Az egyik ezek közül 2010. október 30-a, amikor a Bazilikában boldoggá avatták a vértanú püspököt, aki azóta különös közbenjáróként kíséri a híveket a hit útján, a másik nap pedig 1911. február 21-e, amikor a korabeli Torontál vármegyei, napjainkban Szerbia területén található Crna Bara-Feketetó nevű kis faluban megszületett Bogdánffy Szilárd, hogy majd a váradi, illetve a szatmári egyházmegyében teljesített lelkes szolgálata után 1953. október 1-jén a nagyenyedi börtönben életét áldozza a hitéért, az egyházáért és pápáért. Noha általában a mártírok égi születését szokta ünnepelni az egyház, a napot, melyen kiérdemelték az örök dícsőség koszorúját (Bogdánffy esetében október 3-át hagyta jóvá a Szentszék), a vértanú püspök földi születésnapja mégis helyet kell kapjon az emlékezésben, hiszen arra a pillanatra és időre utal, amikor elkezdődött az Istenért és az Istennel való élete.

A főpásztor ugyanakkor bejelentette: a Bogdánffy Szilárd iránti hála és tisztelet jeléül, illetve az iránta való ragaszkodás kifejezőjeképpen Hűség a hitért jelmondattal érdemérmet alapít, melyet ezentúl minden évben február 21-én egyetlen személynek fognak kiosztani, elismerésként a hit megvédése és annak terjesztése érdekében kifejtett áldozatos tevékenységéért, illetve az e téren szerzett érdemeiért. Ajánlásokat a plébánosok tehetnek majd, a javaslatokat pedig egy ezzel foglalkozó bizottság fogja jóváhagyni.

 

Kik a boldogok?

 

A bevezető után a kórus énekelt, majd Szabó Ervin bihari plébános mondott szentbeszédet. Arra hívta fel a figyelmet: sok évvel ezelőtt volt egy sláger, melynek az volt a refrénje, hogy minden ember boldog akar lenni, hiszen ez a cél motiválja a fiatalokat, a középkoriakat és az időseket egyaránt. Felvetődik viszont a kérdés: ha tényleg keressük a boldogságot, hol találjuk meg ennek az igazi forrását. Bogdánffy Szilárd életútját ismerve Jézus szavai jutnak az eszünkbe, aki azt mondta: „Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat fognak rátok. Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz jutalmatok a mennyben”. Látszólag e kijelentésben ellentmondás rejlik, a tisztelendő azonban egy személyes élménye elmesélésével megcáfolta ezt. Elmondása szerint akkor értette meg e szavak valódi értelmét, amikor a tavalyi házszentelésekkor egy látogatása alkalmából egy vidám és mosolygós, idős ember nyitott ajtót, aki azt mondta neki: jöjjön, már nagyon várta, mert Bogdánffy Szilárd cellatársa volt. A történtek ugyanis azt támasztották alá, hogy a boldogság átszáll azokra is, akik az üldözöttekkel találkoznak, vagy kapcsolatba kerülnek velük. A börtönben levők is annyira tisztelték Bogdánffyt, hogy példaképül szolgált nekik a szenvedésben, a nélkülözésben és a nincstelenségben, magyarázta a tisztelendő, majd megjegyezte: 1949-1953 között 3331 klerikus közül 1405-öt kivégeztek, a váradiak pedig nem csupán büszkék kell legyen arra, hogy egy itteni püspök is köztük volt, hanem példaképet kell lássanak Bogdánffy Szilárdban, aki közel áll hozzánk, ott van a mindennapjainkban, hiszen csak a teste nyugszik a földben, a lelke nem.

 

ZENEI ŐSBEMUTATÓ

 

Az esti dicséret zenei programjának részeként elhangzott: Ludwig van Beethoven: Laudate Dominum, és A boldoggá avatott püspök emlékének című kompozició, ősbemutatóként (szöveg: Lászlóffy Csaba, zene: Lászlóffy Zsolt), valamint Camille Saint-Saens: Tollite Hostias. A Székesegyház Szent László Ének-és Zenekarát Kristófi János Zsigmond karnagy vezényelte, közreműködött Józsa Domokos (orgona) és Tempfli-Májerkuk Mária (szoprán).

 

Ciucur Losonczi Antonius