Erélyesebb bűnüldözést, javuló közbiztonságot!

Hargita megye – Az utóbbi napokban egyre több
hír lát napvilágot megyénkben
az erőszakos és a közösségek
életét súlyosan
megnehezítő
bűncselekményekről.

Úgy látszik, Románia
bűnüldöző szervei, a
rendőrség és a csendőrség
annak ellenére sem tudják a
közbiztonságot fenntartani, hogy minden
korábbinál nagyobb számban vannak
jelen a Székelyföld falvaiban és
városaiban. Ezúton szólítom fel
Románia rendőrségét, az
illetékes parancsnokságok vezetőit
és munkatársait, hogy a
székelyföldi közbiztonságot
állítsák helyre, a
bűnözőkre, a közösségek
nyugalmát megzavaró egyénekre
sújtsanak le a törvény
szigorával.


Tény, hogy a hazai
igazságszolgáltatás minden szinten
lassú, gyenge, és nem végzi
hatékonyan a munkáját. Ha az
emberek évekig azt tapasztalják, hogy az
ügyészségek nem indítanak
eljárást nyilvánvalóan
súlyos bűncselekmények
ügyében, akkor előbb-utóbb
fellázadnak. Cselekedni kell: a
bűnözőket rács mögé
kell dugni.
Nem a roma közösségek
hibáztathatók, hanem annak egyes tagjai,
akik semmibe veszik a társadalmi
együttélés elemi szabályait,
a törvény pedig elnéző
velük szemben. Ki kell mondani:
néhány bűnöző
ügyét nem szociális
kérdésként kell kezelni, hanem
bűncselekményként.


A román állam számára
sajnos inkább az a fontos, hogy
megváltoztassa a régió etnikai
arányait, és nem az, hogy
megfékezze a bűnözést.
Szükséges, hogy a parlament mihamarabb
megváltoztassa a büntető
törvénykönyvet oly módon, hogy
határozottabban, gyorsabban és sokkal
nagyobb eréllyel lehessen fellépni a
törvénysértő
személyekkel szemben. Ehhez fontos, hogy
szigorítsák a feltételes
szabadlábra helyezés szabályait
is, és azt egyformán alkalmazzák
bármely állampolgár
esetében.
Csíkszentkirályon
ugyanis visszaeső bűnözőt helyezett
feltételesen szabadlábra a
rendőrség, pedig 24 órát joga
lett volna fogva tartan, még akkor is ha a
törvényszéki orvos sem
végezte megfelelően a feladatát.
És nem ez az egyetlen ilyen eset, hogy a
hatóságok elnézőek
súlyos bűncselekményt
elkövetőkkel szemben.


A rendőrség és a
csendőrség tehetetlensége azt is
mutatja, hogy a helyi közösségek
nyugalmát a bukaresti
belügyminisztérium nem tudja
garantálni. Sürgősen meg kell
tehát valósítani a
rendőrségi decentralizációt,
a helyi rendőr- és
csendőrőrsök feletti
ellenőrzés jogosítványait
pedig át kell adni az
önkormányzatoknak.
Meggyőződésem, hogy csak a helyi
és a megyei közösségek
irányítása alá
kerülő rendőrség tud
úrrá lenni a romló
közbiztonsági helyzeten. Ugyanakkor
szükséges, hogy a helyi
közösségek megszervezzék
saját védelmüket – a
törvényesség határain
belül –, amíg a
különböző állami szervek
képesek lesznek ellátni feladatukat. Ez
különösen fontos már most, mivel
nemsokára kezdődik a
betakarítások időszaka.


Felkérem egyben a helyi
rendőrségeket, hogy minden jogszerű
eszközt vessenek be a közrend
helyreállításáért.
Nem tűrhetjük, hogy bűnözők, a
közösségi élet normáit
semmibe vevő, a törvényes rendet
megsértő egyének és
csoportjaik tönkretegyék munkánk
eredményeit.

Borboly Csaba, elnök
közleménye