Eredményes Rendes Tisztújító Közgyűlés

A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) Rendes Tisztújító Közgyűlésére december 13-án, csütörtökön este 20 órától került sor az Erdélyi-Múzeum Egyesület (EME) dísztermében. Az ülést, KMDSZ tag és önkéntes minőségében, Szabó-Györke Zsombor vezette. Elsőként a napirendi pontok ismertetése, majd ezen pontok kibontása és megszavazása következett.

Talpas Botond elnöki beszámolójában az elmúlt három év tevékenységét ismertette a közgyűlés előtt. Kifejtette, hogy három hosszú és tartalmas évre tekinthet vissza a KMDSZ, a tettek, erősödés és fejlődés jegyében. Az elmúlt éveket mennyiségi mutatók mellett minőségi mutatókkal is alátámasztotta, részletezte, hogy a KMDSZ teret adott a munkához, a véleményeknek, a közösségnek és a kibontakozásnak, megfelelő teret és támaszt hozott létre a magyar diákoknak.

“Kiharcoltuk, hogy az érdekképviselettel érdemben foglalkozhassunk. Szabályzatokat írtunk, bentlakást osztottunk. (…) Sikerült megnövelni a KMDSZ összforgalmát, anyagi hátteret biztosítani munkánkhoz. Növeltük a pertnereink számát, új, sok esetben uniós forrással sikerült a gazdasági válság ellenére is fejlődni” – tette hozzá Talpas Botond.

Kitért a tehetséggondozás területén elért sikerekre is, hangsúlyozva, hogy a KMDSZ a BBTE-vel karöltve 2015-ben elnyerte a az OTDK Fizika, Földtudomány és Matematika szekciójának szervezési jogát. A KMDSZ emellett segítette a magyar nyelvű oktatást, részt vett a BBTE magyar tagozatának megalapításában és szervezési munkálataiban, de a kincses város mindennapjaiban is aktív résztvevőként van jelen a diákszervezet.

“Tény, hogy a KMDSZ nem attól volt erős, értékes, hogy mindenben ő volt az első, hanem abban, hogy jöhetett bármilyen feladat, kérés, akár egy karitatív gyűjtés, a KMDSZ akkor is az ügy mellé tudott állni és az ügy mellé tudott rendelni embereket” – összegezte az elnök, majd megköszönte csapatának, a munkaközösségnek, a szakosztályoknak és vezetőiknek, a magyar diákközösségnek és a soron következő vezetőségi csapatnak a KMDSZ-ért kifejtett munkáját és az együtt töltött időt.

Második napirendi pontként Rés Konrád, elnökhelyettes, soros elnök és csapatának bemutatkozója, illetve a 2013-as évre tervezett költségvetés prezentálása következett.

A soros elnök rövid beszédében hangsúlyozta, hogy a kolozsvári magyar diákoknak szüksége van egy olyan közösségre, amely meghatározó hangja a kolozsvári magyar társadalmi szférának. Egy olyan szervezet fenntartására, amely “képviseli a Kolozsváron tanuló fiatalok érdekeit, felvállalja a fiatalokat érintő társadalmi problémákat, közösséget épít, segíti a szakmai fejlődést, a fiatalok karrierépítését, illetve szórakozási és sportolási lehetőséget is biztosít az érdeklődőknek” – részletezte Rés Konrád. Ezt követően ismertette csapatát, akik a közösségépítés, a fejlődés, a fiatalosság, erő és társadalmi érzékenység jegyében építik majd tovább a KMDSZ-t, illetve a teljes kolozsvári magyar diákközösséget. Az új Vezetőségi Tanácsot Krippán Kinga, Lehoczki Tünde, Balló-Korodi Boglárka, Enyedi Tamás, Simon Norbert Szenyes Szilárd, Szénás Szabolcs és Várady Csongor alkotja majd. A 2013-as programtervezet eseményeit és célkitűzéseit lefedve a VT minden tagja ismertette elképzeléseit és terveit.

A közgyűlés Rés Konrád, soros elnök és csapatának jelentkezését pozitívan bírálta, funkciójuk 2013. február 16-tól lép érvénybe.

Ezt követően a közgyűlés a 2013-as Ellenőrző Testületről szavazott, javaslat egy csapatra lett benyújtva: Bethlendi András, Szabó-Györke Zsombor, Rácz Béla, Vincze Tamás és Török Ferenc személyében. Az Ellenőrző Testületre tett javaslatot egyöntetűen megszavazták.

Negyedik és egyben utolsó napirendi pontként Talpas Botond a 2012-es év pénzügyi beszámolóját ismertette, majd sor került a határozati javaslatok előterjesztésére. Elsőként Borzási Sarolta, érdekképviseletért felelős KMDSZ tag terjesztette a jelenlévők elé a Magyar Ifjúsági Központ létesítéséről szóló szándéknyilatkozatot, amelyet a közgyűlés egyöntetűen elfogadott.

Őt követte Ferencz Csaba-Levente, aki azon határozati javaslatért kért szót, amelynek értelmében Talpas Botondot a KMDSZ tiszteletbeli tagjává avatnák. Részletezte, hogy tiszteletbeli tagságot azok a személyek kaphatnak, akik a kolozsvári magyar hallgatók, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, vagy a magyarság érdekében jelentős tevékenységet folytattak, majd javaslatát három pilléren támasztotta alá.

“Talpas Botondot érdemesnek tartjuk a tisztségre, mert ő az az integratív személyiség, aki a KMDSZ-t második korszakából átvezette a harmadikba, és olyan jövőbe mutató terveket kezdett el, amelyek befolyásolták és befolyásolni fogják a diákszervezet életét: például a Magyar Ifjúsági Központ ügye, az Igen, tessék! Kolozsvár mozgalom, illetve az OTDK elismeréseként az ETDK OTDK megállapodás” – fejtette ki Ferencz-Csaba Levente. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag szavazta meg, így Talpas Botondot elnökségi mandátumának lejárta, tehát 2013. február 16. után a KMDSZ tiszteletbeli tagjává avatják.

A határozati javaslatok bemutatása után a Rendes Tisztújító Közgyűlés záró momentumaként Rés Konrád, soros elnök szólalt fel, megköszönte a neki és csapatának szavazott bizalmat, és kifejezte a hatékony együttdolgozás reményét.

KMDSZ közlemény