Erdősítésre pályázhatnak

Erdősítésre pályázhatnak
Augusztustól pályázhatnak jogi személyek leromlott mezőgazdasági területeik erdősítésére, amennyiben legkevesebb 20 hektáros leromlott területtel rendelkeznek, az erdősítésre 100%-os támogatást kapnak.

A Környezetvédelmi Alap Kezelősége az idén is vissza nem térítendő támogatást nyújt jogi személyeknek a birtokukban levő leromlott mezőgazdasági területek erdősítésére. Önkormányzatok, társult földtulajdonosok, közbirtokosságok, tanintézmények, egyházak pályázhatnak, amennyiben legkevesebb 20 hektáros erdősítendő területtel rendelkeznek. A pályázatokat augusztustól lehet benyújtani az Erdészeti és Vadászati Területi Felügyelőséghez. Amint Békéssy Erzsébet, a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója elmondta, az önkormányzatok már rendelkeznek kimutatással a tulajdonukban levő leromlott területekről. Első lépésben egy szakemberekből álló bizottságnak kell megállapítani a degradált terület nagyságát, ezután a pályázónak fel kell kérnie egy megfelelő jogi személyt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amelyet a területi felügyelőségnek kell jóváhagynia. Ezután a felügyelőség juttatja el a pályázók által benyújtott dossziékat elbírálásra a környezetvédelmi alaphoz. Amennyiben elfogadásra kerül a pályázat, szintén a területi felügyelőségnek kell közbeszerzési eljárással kiválasztani a munkálatokat végző céget, ellenőrizni és átvenni a munkálatokat.

Tavaly két pályázó

A tavalyi évben Szatmár megyében mindössze két pályázó nyert támogatást erdősítésre, a kismajtényi református parókia 1,13 millió lejes támogatást kapott 30 hektár erdősítésére, a nagykárolyi önkormányzat pedig 683 ezer lejt egy 18,5 hektáros terület erdősítésére. Amint Sever Ster, a Szatmár Megyei Erdészeti Igazgatóság vezetője elmondta, Szatmár megyében az erdővel borított területek aránya 14%, országos szinten pedig 27%. Romániában pedig el kell érni a 35 százalékos európai uniós átlagot. Az intézmény csemetéket bocsát a pályázók rendelkezésére. Az érdekeltek további tájékoztatást kaphatnak a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél, az Erdészeti és Vadászati Területi Felügyelőségnél Szatmárnémetiben, a Fabricii utca 80. szám alatt, illetve a környezetvédelmi alap honlapján a www.afm.ro címen.

Pándi Annamária

Címkék: ,