Erdélyi Magyar Néppárt I. Országos Küldöttgyűlés

Akt.:
Erdélyi Magyar Néppárt  I. Országos Küldöttgyűlés
Az Erdélyi Magyar Néppárt I. Országos Küldöttgyűlésének résztvevőiként Tisztelettel adózva őseink emlékének, akik szülőföldünket a történelem viharai közepette megtartották és nékünk örökül hagyták…

 

Átérezve azt a felelősséget, amellyel mi tartozunk utódainknak,

 

Vállalva és tovább éltetve anyanyelvünket, hitünket, kultúránkat, erdélyi hagyományainkat,

 

Kinyilvánítva az egységes magyar nemzethez való tartozásunkat, valamint

 

Románia Alkotmányát és az Európai Unió értékközösségét tiszteletben tartva,

 

 

 

közös akarattól indíttatva, a következőket nyilatkozzuk:

 

 

 

1. Értékeink: a szabadság, a család, az erdélyiség, a nemzet és a kereszténység erkölcsi értékeire alapozó demokrácia.

 

 

 

2. Számunkra a szülőföldünk a legfontosabb. Az elmúlt évtizedek csődbe vezető, a központosított nemzetállamot erőltető, valamint önös érdekeken alapuló gyakorlattal ellentétben Erdély-központú politizálásra vállalkozunk. Saját kezünkbe kell vennünk sorsunk irányítását, meg kell építenünk Erdélyt, Székelyföldet. Ennek érdekében készek vagyunk együttműködni minden olyan demokratikus erővel – legyen az magyar vagy román –, amely hasonlóképpen gondolkozik és cselekszik, de cinkosságot senkivel sem vállalunk. Otthon akarjuk érezni magunkat a szülőföldünkön – az ehhez való jogunkat senki sem vitathatja el tőlünk.

 

 

 

3. Vállaljuk a felelősséget döntéseinkért. Románia „következmények nélküli ország”, ahol a politikusok elhibázott lépéseik árát az állampolgárokkal fizettetik meg. Ennek következményeképpen mára már hitelét veszítette a politika, a kialakult bizalmi válság következtében pedig egyre több erdélyi magyar mond le arról a jogáról és lehetőségéről, hogy szavazatával cselekvő módon alakítsa jövőjét, jövőnket. Márpedig nekünk meggyőződésünk, hogy saját sorsunk jobbra fordulása elsőrenden rajtunk múlik, és helyettünk nem dönthet más.

 

 

 

4. Újra kell szervezzük közösségeinket, mozgósítanunk kell minden erőtartalékunkat, „szerveződnünk kell a munkára”. Az egymást követő kormányzatok felelőtlen gazdálkodása, a mindent átszövő korrupció és értékeink elherdálása Erdélyt már-már ebek harmincadjára juttatta. A megszorítások következtében folyamatos létbizonytalanságban, máról holnapra élünk, vállalkozásaink tönkrementek, adólejeink nagyobbik részét a bukaresti központi költségvetés foldozgatására használják, ahelyett, hogy az önkormányzatainknál hagyva, esélyt adnának közösségeinknek a gyarapodásra. Románia céltalanul sodródó országgá vált, élhető jövőkép hiányában egyre több lakosa hagyja itt végérvényesen. Ebbe mi, erdélyi magyarok Kós Károly és Márton Áron örököseiként semmiképpen sem törődhetünk bele.

 

 

 

5. A politika ̶ kellő önkorlátozással ̶ kerüljön az őt megillető helyre. Felelős döntéseket akarunk, a közpénzekkel való minél hatékonyabb és átlátható gazdálkodást. Nincs mit keresniük közöttünk azoknak, akik az erdélyi magyarok képviseletében csak üzletet látnak, és a mi bőrünkön kívánnak meggazdagodni. Az érdekképviselet legyen valóban közszolgálat, a pártérdek helyett a közérdek irányítsa cselekedeteinket.

 

 

 

6. Számítunk a civil szféra, az egyházak, a tudományos és művészeti élet teremtő hozzájárulására. Ehhez viszont adjuk vissza rangjukat és méltóságukat. Egyenrangú partnerekként, együtt csodát tehetünk. Ezzel szemben a kézből etetett, támogatási pénzekből kitartott klientúra-szövevény a társadalmi élet és a kultúra megcsúfolását jelenti.

 

 

 

7. Megszorítások helyett munkahelyekre, Erdély kiárusítása helyett autonómiára van szükségünk.

 

 

 

8. A hasznosítható tudás a kulcsa közigazgatásunk megerősítésének. Elegünk van a pártkáderekből és rokonságukból.

 

 

 

9. Erdélyi anyanyelvű kultúránk érték. Érték Romániának, érték az Anyaországnak, érték Európának. Óvjuk és ápoljuk, mert ez a mi egyedi és pótolhatatlan örökségünk.

 

 

 

10. A bennünket megillető jogok követelése mellett hiszünk a kötelességvállalás közösségmegtartó erejében. Üres szavak helyett a beszédes tettekben, semmittevő önigazolás helyett a munkában, a tehetetlen opportunizmus helyett a saját erőnkben bízunk.

 

 

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt I. Országos Küldöttgyűlésének résztvevői