Erdélyi Helikon-est a Kiss Stúdióban

Erdélyi Helikon-est a Kiss Stúdióban
Május 28-án, kedden a nagyváradi Kiss Stúdió Színházban Erdélyi Helikon-estet tartottak, melyen bemutatták a Várvédő irodalmi füzeteket, ami az Erdélyi Helikon íróinak állít emléket.

Az est során az Erdélyi Helikon történetére, íróira, alkotóira emlékeztek. Az esemény meghívottai voltak Kemény Endre, az Erdélyi Helikon alapítójának, Kemény Jánosnak a leszármazottja, valamint Medgyessy Éva szerkesztő (Budapest), aki a Várvédő – Erdélyi Helikon irodalmi füzeteket és az azt kiadó Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítványt mutatta be. Kemény Endre az Erdélyi Helikon nagyváradi indulásáról beszélt, és egy erről szóló korabeli tudósítást olvasott fel, amely a Nagyváradi Naplóban jelent meg 1927 január 14-én. Részlet a cikkből: „Van erdélyi irodalom, ezt a megállapítást hozta nekünk a vécsi Helikon pénteki estéje. Van erdélyi irodalom, mert a csírája megvan. A mag burkolata már felpattant, és a gyönge hajszálfinom gyökérszálak megindították az életet adó nedvek keringését. A virágok illatát, mint a bizonyosság tiszta előhírnökét, már kiéreztük a Helikon költőinek megható lírájából. Mint tiszta hegyi patak csörgedeztek a versek, és a hallgatóság áhítattal merült el szépségeiben. … Több évi stagnálás nem tudta elvenni e város irodalmi hagyományainak értékét, nem tudta lerombolni a Holnap átformáló munkájának nagyszerű tradícióit, a mai Nagyváradban is él, hacsak tudat alatt is, a nagyot, újat akarás ösztöne”.

Irodalmi füzetek

Medgyessy Éva szerkesztő ismertette a Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítványt és az általuk kiadott folyóiratot az Erdélyi Helikon irodalmi füzeteket. Az alapítvány kiadványa azt a célt szolgálja, hogy az erdélyi irodalmunk történetének egy rendkívül érdekes, máig aktuális kérdéseket boncolgató, feledésbe merült hagyatékát, annak szellemi értékeit közkincsé tegye. A Várvédő irodalmi füzeteknek eddig két száma jelent meg, és szerkesztés alatt áll a harmadik is. Az irodalmi füzetek a két világháború közötti mozgalomnak, a hozzá kapcsolódó folyóiratnak, valamint az e köré csoportosuló alkotóknak állít emléket. „A kiadványt a szükség hozta létre, mert mikor a Kemény Endre által vezetett alapítvány elkezdte működését, azt kellett tapasztalnunk, hogy határon innen és túl a kultúrát, irodalmat kedvelők körében sem közismert, hogy mi is az az Erdélyi Helikon pontosan, nem ismerik egészében azt a szellemi bázist, ami ezeket az alkotókat egy táborba hozta össze. Úgy döntöttünk, hogy feltérképezzük ezt a szellemi örökséget, a kortársak és a Helikon-kutatók dokumentumait, és utána járunk a még élő emlékezetnek. Majd mindezt közreadjuk egy lehetőleg változatos, gazdag kiadványban. Ezt sikerült is megvalósítanunk”-részletezte a kiadvány keletkezésének történetét Medgyessy Éva. Az est során közreműködött Óss Enikő (Budapest), Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos színművészek, akik az Erdélyi Helikon 55 alkotója közül felelevenítették Reményik Sándor, Tamási Áron, Áprily Lajos, Olosz Lajos, Kádár Imre, Jékely Zoltán műveit.

Nagy Noémi