Erdély jövőjére szavaztak az RMDSZ politikusai és jelöltjei

Akt.:
Erdély jövőjére szavaztak az RMDSZ politikusai és jelöltjei
Borboly Csaba: azokra a jelöltekre szavaztam, akik a szónoklatok helyett a munkát választják.

*Winkler Gyula: ma közösségünk jövője, Erdély jövője a tét
„Mindennapi életünk újból és újból bizonyítja a közösségi szolidaritás erejét. A szórványban, az interetnikus környezetben és a tömbben élő magyar közösségek csak egymásra támaszkodva, egymást erősítve tudják céljaikat megvalósítani. A belső szolidaritás létszükséglet nemzeti közösségünk számára” – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő, szenátorjelölt azt követően, hogy szavazott Vajdahunyadon. Beszélt a választás tétjéről is. „Kiállunk magunkért, és biztosítjuk a magyarok erős képviseletét, vagy engedjük, hogy szétzúzzák közösségünket? Ez a mai nap tétje, és erre szavaztam. Arra kérek mindenkit, hogy vegyen részt a választáson, jelentkezzen ma a szavazóhelyiségekben és adja le voksát az erős magyar képviseletre. Tegye meg ezt közösségünk jövőjéért, Erdély jövőjéért” – emelte ki Winkler Gyula, szavazásra biztatva az erdélyi magyarokat.

*Széll Lőrincz: ma a szórványnak újra esélye van a képviseletre, de ehhez el kell menni és részt kell venni a szavazáson
Gyermekei jövőjére és a megújulásra szavazott Széll Lőrincz Hunyad megyei képviselőjelölt, aki elmondta, az elmúlt négy hétben jelöltként bizakodó, erőteljes közösséggel találkozott. „Megújulást, generációváltást szorgalmaztunk, ennek eredményeképpen fiatal, de elkötelezett jelöltcsapattal indultunk neki a kampánynak, számomra megtisztelő, hogy szórványban élő és dolgozó közéleti emberként részese lehettem ennek csapatnak. Ma a szórványnak újra esélye van a képviseletre, de ehhez el kell menni és részt kell venni a szavazáson, kérem, támogassák az erős magyar képviseletet” – emelte ki a képviselőjelölt. „Ma alkalmunk van, hogy szavazatunkkal erős politikai képviseletet alakítsunk ki az erdélyi magyarságnak. Erdély jövője a tét, ezért van szükség minden egyes erdélyi magyar szavazatára!” – tette hozzá Széll Lőrincz.

*Korodi Attila: ma minden magyar embernek meg kell mutatnia Bukarestnek, hogy Erdélyben a magyarok erős közössége él
Korodi Attila csíki képviselőjelölt a december 11-i parlamenti választásokon a lakhelyéhez tartozó szavazókörzetben adta le voksát Csíksomlyón családja társaságában. A képviselőjelölt elmondta, hogy a mai választás tétje világos: olyan embereket küldenek a parlamentbe, akik a magyarság ügyeiért harcolnak, és Csíkot, Erdélyt képviselik, vagy pedig hagyják, hogy mások döntsenek sorsunkról, akiknek csak Bukarest a fontos.
„Ma minden magyar ember meg kell, hogy mutassa Bukarestnek, hogy Erdélyben erős magyar közösség él, amely hallatni is szeretné a hangját. Szavazzunk tehát azért, hogy egy olyan csapat kerüljön a parlamentbe, amelynek van valós elképzelése az ország fejlesztéséről, legyen szó oktatásról, egészségügyről, vidékfejlesztésről vagy gazdasági kérdésekről” – jelentette ki a képviselőjelölt.

*Bende Sándor: ma azért kell minden magyar embernek elmenni és szavazni, hogy kellő ereje legyen közösségünknek
Bende Sándor képviselőjelölt Maroshévízen voksolt, majd elmondta, azért szavazott, hogy az erdélyi, a székely magyar emberek jövője a magyar embereken múljon. Szerinte rég volt ekkora nyomás a magyar közösségen, hiszen támadták jogainkat, intézményeinket, vezetőinket. „Nem beszélve közös zarándokhelyünkről, a Csíksomlyói Búcsúról, amely megvédéséről a román kulturális minisztérium egyenesen lemondott az elmúlt napokban. Ma azért kell minden magyar embernek elmenni és szavazni, hogy kellő ereje legyen közösségünknek ahhoz, hogy megakadályozhassa a magyarellenes megnyilvánulásokat!”− véli.

*Sógor Csaba: nekünk ott kell lennünk, ahol rólunk döntenek!
Sógor Csaba európai parlamenti képviselő ma Csíkszeredában voksolt. Elmondta: „Ma már nem az a kérdés, hogy a magyar közösség bővítheti-e jogait, sokkal inkább az, hogy engedjük-e, hogy visszavegyék azokat. Ahhoz, hogy Brüsszeltől Bukarestig figyelmet kapjanak az utóbbi időben egyre inkább felerősödő jogsértések és visszaélések, minden választáson részt kell vennie a magyar közösségnek, meg kell mutatnia az erejét. A mai választás arról szól, hogy elegen leszünk-e ahhoz a következő négy évben is, hogy érvényesíteni tudjuk érdekeinket az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatban tett ígéretek századik évfordulója, illetve Románia 2019-ben esedékes soros uniós elnöksége alatt is. Nekünk ott kell lennünk, ahol rólunk döntenek!”

*Csoma Botond: azért szavaztam ma, hogy Cluj-Napoca Kolozsvár és Klausenburg is legyen!
Azért szavaztam ma, hogy Cluj-Napoca Kolozsvár és Klausenburg is legyen! Hogy a jelenlegi húsz százalékos anyanyelv-használati küszöböt tíz százalékra csökkentsük annak érdekében, hogy Kolozsváron lehessen magyarul is ügyet intézni, hogy kikerüljenek végre a többnyelvű helységnévtáblák. Arra kérek minden magyar ember, hogy menjen el és szavazzon magyarul, mutassuk meg, hogy nem vagyunk másodrendű állampolgárok, hogy velünk számolni kell ebben a városban! Tegyük közösen olyan várossá Kolozsvárt, ahol nem csak üres frázisokat zengnek a multikulturalizmusról, hanem, ahol ténylegesen is megvalósul a többnyelvűség! – mondta el Csoma Botond képviselőjelölt ma délben Kolozsváron, szavazás után.

*Péter Ferenc: azokra a jelöltekre szavaztam, akik kiállnak a helyi önkormányzatok érdekeiért is
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke szavazás után, ma azt nyilatkozta: „Nem lehet minden helyi kérdést helyben megoldani. Az erdélyi magyarok jogait, a magyar közösség biztonságát azok a törvények szavatolhatják, amelyekről Bukarestben döntenek. Azokra a jelöltekre szavaztam, akik kiállnak a helyi önkormányzatok érdekeiért, szem előtt tartják a helyi közösségek akaratát is a parlamentben. Akik bátor, ambiciózus tervekkel indultak a választásokon, amelyeknek megvalósulása minden önkormányzatnak, településnek és minden erdélyi magyar embernek az érdeke.”

*Császár Károly: a magyar emberek biztonságos anyagi helyzetére, Erdély gazdaságának fejlődésére szavaztam
„A kis- és középvállalkozások jelentik az erdélyi gazdaság gerincét. Ezeket a törvények szintjén is támogatni kell, hogy a jövőben ne okozzon gondot a munkanélküliség az erdélyi embereknek.” – hangsúlyozta ma délben Császár Károly Maros megyei szenátorjelölt. „Ehhez viszont be kell juttatni azt a talpraesett csapatot a parlamentbe, akik elkötelezetten állnak ki a magyarok jóléte mellett. Én erre a csapatra szavaztam, a magyar emberek biztonságos anyagi helyzetére, Erdély gazdaságának fejlődésére”− mondta.

*Biró Zsolt: azt akarom, hogy mi, erdélyi magyarok otthon érezzük magunkat szülőföldünkön
„Józan ész, magyar szolidaritás és felelősség az erdélyi magyar választók iránt – ezeket tartottam szem előtt a voksom leadásakor. Azt akarom, hogy mi, erdélyi magyarok otthon érezzük magunkat szülőföldünkön, ehhez pedig meg kell teremtenünk a biztonságot. Arra a listára szavaztam, amelynek jelöltjei az anyagi biztonságunk megteremtése mellett a nemzeti ügy iránt is elkötelezettek, és harcolni fognak érte a következő években.” – mondta Biró Zsolt Maros megyei képviselőjelölt ma, miután leadta szavazatát.

*Erdei D. István: jólétünkért, a helyi közösségeink megélhetésének jobbá tételéért szavaztam ma
Erdei D. István képviselőjelölt feleségével és Kolozsvárról hazaérkezett két gyermekével együtt szavazott a Gh. Baritiu utcán található 48-as szavazókörzetben. „Jólétünkért, a helyi közösségeink megélhetésének jobbá tételéért szavaztam ma. Arra a csapatra, azokra a jelöltekre, akiknek elsődleges céljuk, hogy a magyar közösség tagjai biztonságos jövőképet alakíthassanak ki maguknak, biztos megélhetésük legyen azon a földön, ahol szüleik és nagyapáik is nevelkedtek. Arra a szervezetre tettem a pecsétem, amely felszámolná a főváros mindenre kiterjedő hatalmát, a fölösleges bürokráciát, a nagymértékű adóelvonásokat.” – nyilatkozta a jelenleg képviselőként is a helyi érdekekért kiálló jelölt.

*Kovács Péter: arra szavaztam, hogy Erdélyben dőljenek el azok a kérdések, amelyek az erdélyi emberek mindennapjait érintik
Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke, kampányfőnök azért szavazott, hogy ne kelljen Bukarestbe koldulni menni akkor, amikor egy beruházásról vagy egy fejlesztésről van szó. „Arra szavaztam, hogy elvegyünk Bukarest hatalmából, hogy leépítsük azt a központosított rendszert, ami jelenleg Romániában működik. Hogy több hatáskört és erőforrást adjunk a helyi és megyei önkormányzatoknak, azaz a helyi közösségeknek. Arra szavaztam tehát, hogy Erdélyben dőljenek el azok a kérdések, amelyek az erdélyi emberek mindennapjait érintik” – hangsúlyozta. Továbbá arra kérte azokat, akiknek számít Erdély, és akiknek fontos, hogy ne csak olyan emberek döntsenek az erdélyi emberek sorsáról, akik csak Bukarestben képesek gondolkodni, hogy a mai napon menjenek el szavazni.

*Markó Béla: azért szavaztam, hogy megszűnjenek a magyarellenes intézkedések
A parlamenti demokrácia intézményeinek megerősítésére szavazott Markó Béla szenátor, az RMDSZ volt elnöke. „Arra szavaztam, hogy a parlament szerezze vissza régebbi tekintélyét. Hogy gyökeres fordulat álljon elő a román−magyar viszonyban, szűnjenek meg a magyarellenes intézkedések” – részletezte Markó Béla. Mint kiemelte: fontosnak látja, hogy folytatódjon a román−magyar viszony számára szükséges jogok kibővítése, kialakítása, illetve az ezzel kapcsolatos törvényes rendelkezések alkalmazása.

*Horváth Anna: arra kérek minden kolozsvári magyar embert, hogy ne hagyja magát, hogy ma felemelt fejjel kövesse példámat, és menjen el szavazni!
„Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy megtorpanunk és csendben maradunk. Ők nem ismerik közösségünk összetartó erejét! Nekünk akkor kell a legtöbben felsorakoznunk magyar ügyeink mellé, amikor minden irányból megpróbálnak darabokra szedni, amikor leginkább meg akarnak bennünket félemlíteni! Arra kérek minden kolozsvári magyar embert, hogy ne hagyja magát, hogy ma felemelt fejjel kövesse példámat, és menjen el szavazni! Nekünk annyi erőnk lesz, a mi szavunknak akkora súlya lesz holnaptól, amekkora közösségi akaratot és támogatást fel tudunk ma mutatni. Én tudom, hogy ma is erősek leszünk!” – hangsúlyozta ma Horváth Anna Kolozsváron, miután 10.00 órakor leadta szavazatát.

*Tamás Sándor: kevés szavazat, kis tisztelet, sok szavazat, nagyobb tisztelet
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke ma reggel Kézdivásárhelyen szavazott: „Ez a választás a tiszteletről szól. Kevés szavazat, kis tisztelet. Sok szavazat, nagyobb tisztelet. Nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy tiszteletlenül viszonyulnak hozzánk Bukarestben. Ha sokan megyünk el szavazni, akkor ki tudjuk vívni magunknak a tiszteletet.”

*Kereskényi Gábor: elkötelezett, alázatos és kitartó csapatra szavaztam
Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere szavazás után elmondta: „Elkötelezett, alázatos és kitartó csapatra szavaztam. Olyan jelöltekre, akik képesek mindent a célnak alárendelni, és a legalkalmasabbak arra, hogy a magyar emberek érdekeit, értékeit és törekvéseit a bukaresti parlamentben képviseljék, akiknek nem a saját érdekük, hanem a közösség érdeke az első. Egy erős Erdély, erős magyar képviselet győzelmére szavaztam.”

*Csép Éva Andrea: olyan csapatra szavaztam, amelynek tagjai a magyar ügy iránt elkötelezettek
Csép Éva Andrea képviselőjelölt ma reggel a marosvásárhelyi 18-as iskolában voksolt „Olyan csapatra szavaztam, amelynek tagjai a magyar ügy iránt elkötelezettek, tisztességesen képviselik a magyar emberek értékeit és érdekeit, és alázattal szolgálják a közösséget. Erdély olyan jövőjére adtam a voksom, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk családjaink, és nincsenek veszélyben jogaink.”− fogalmazott.

*Ambrus Izabella: arra szavaztam, hogy lehessen magyarul is ügyeket intézni
Ambrus Izabella, az RMDSZ Brassó megyei képviselőjelöltje: „Kezdeményezni kell, hogy szállítsák le az anyanyelv-használati küszöböt a jelenlegi 20 százalékról 10 százalékra, vagyis ahol a lakosság egytizede magyar, ott lehessen magyarul ügyet intézni – én ma arra a politikai alakulatra szavaztam, aki ezt prioritásként kezeli, aki ezért fog az elkövetkező években is dolgozni a parlamentben.”

*Verestóy Attila: ma azt kell megmutatnunk, hogy közösségünket nem lehet megosztani
Verestóy Attila szenátorjelölt elmondása szerint a Hargita megyei összefogásra szavazott ma, arra, hogy a magyar közösségnek a következő négy évben erős, megkerülhetetlen képviselete lehessen Románia Parlamentjében. „Ma azt kell megmutatnunk, hogy közösségünket nem lehet megosztani, mert ugyan sokfélék vagyunk, de egységben gondolkodunk. Olyan Erdélyért kell szavaznunk, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk jogainkat és javainkat!”− nyilatkozta, miután kijött a szavazókörzetből.

*Magyar Lóránd: Szatmár jövőjére, az erdélyi magyar emberek jólétére adtam a voksom
Magyar Lóránd Szatmár megyei képviselőjelölt ma szavazás után úgy nyilatkozott: „Olyan embereket akarok a parlamentbe küldeni, akik a magyar emberek ügyeiért harcolnak, akiknek fontosak a szatmáriak helyzete. Azokra a jelöltekre szavaztam, akik figyelembe veszik azt, hogy a helyi gondokra maguk a helyi közösségek tudják a legjobb megoldásokat, és az ő kezükbe kell adni a döntéseket. Szatmár jövőjére, az erdélyi magyar emberek jólétére adtam a voksom.”

*Hegedüs Csilla: azért kell ma minél többen elmennünk szavazni, hogy megmutassuk a többségi nemzet képviselőinek, hogy velünk is számolni kell
A Csíksomlyói Búcsú esete, amely megvédéséről a román kulturális minisztérium egyenesen lemondott az elmúlt napokban, azt bizonyítja, hogy mi, magyar emberek csak magunkra számíthatunk – jelentette ki Hegedüs Csilla képviselőjelölt vasárnap. „Azok, akiknek csak Bukarest a fontos, eddig sem mutattak kellő érdeklődést az erdélyi, kolozsvári magyarok ügyei iránt. Azért kell ma minél többen elmennünk szavazni, hogy megmutassuk a többségi nemzet képviselőinek, hogy velünk is számolni kell! Mi nem tűrjük, hogy a kulturális értékeinket semmibe vegyék! Álljunk ki tehát közösen örökségünk mellett, hogy legyen, amit gyermekeinkre hagynunk!”− buzdított.

*Novák Csaba-Zoltán: a korszerű oktatásra, iskoláink és gyerekeink biztos jövőjére kell leadnunk a voksunkat
„Ma a korszerű oktatásra, iskoláink és gyerekeink biztos jövőjére kell leadnunk a voksunkat. Szavazáskor nem hagytam az iskolát. Ideje búcsút mondanunk az omladozó iskoláknak, a zsúfolt órarendnek, a tananyag túlterheltségének, hiszen gyermekeink jövője az erdélyi magyarság jövője. Nem engedhetjük, hogy mások döntsenek róla.”− nyilatkozta Novák Csaba-Zoltán Maros megyei szenátorjelölt miután ma 11 órakor Marosvásárhelyen, a Kövesdombon leadta szavazatát.

*Turos Lóránd: meggyőződésem, hogy a jelöltek, akikbe a bizalmam vetettem a mai választáson, javítanak majd a szatmáriak életkörülményein
„Meggyőződésem, hogy a jelöltek, akikbe a bizalmam vetettem a mai választáson, javítanak majd a szatmáriak életkörülményein. Járható utakért, megfelelő közlekedésért, tudásalapú oktatási rendszerért, betegközpontú egészségügyi ellátásért dolgoznak majd minden erejükkel, és mindezek mellett végig szem előtt tartják a magyar közösség jogaiért folytatott harcot”− nyilatkozta ma Turos Lóránd Szatmár megyei szenátorjelölt, szavazás után.

*Fejér László Ödön: arra szavaztam ma, hogy a magyarságnak erős képviselete legyen a parlamentben
Fejér László Ödön háromszéki szenátorjelölt Kézdivásárhelyen szavazott: „Arra szavaztam ma, hogy a magyarságnak erős képviselete legyen a parlamentben. Sok olyan elkezdett munka van, amit, ha nem vagyunk ott, nem tudjuk befejezni. Hiszem és tudom, hogy a mi problémáinkat mi kell megoldjuk, mások soha nem képviselik érdekeinket.”

*Antal Lóránt: Erdély és az erdélyi fiatalok jövőjére szavaztam
Antal Lóránt szenátorjelölt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke ma Erdély és az erdélyi fiatalok jövőjére szavazott. „Arra, hogy munkahelyeket teremtünk itthon, hogy segítjük a fiatal vállalkozókat. Arra szavaztam, hogy azok a fiatalok, akik külföldön szerencsét próbálnak, hazatérjenek, hogy tudásukat itthon adják tovább. Egy olyan erős Erdélyt kell közösen építenünk, ahol nincs hiány a lehetőségekből, ahol érdemes élni. Ma minden magyar embernek Erdély és a fiatalok jövőjét kell választania!” – hangsúlyozta.

*Benkő Erika: a megújulásra nyomtam a pecsétet
Benkő Erika háromszéki képviselőjelölt Sepsiszentgyörgyön szavazott, majd elmondta, hogy a
megújulásra nyomta a pecsétet, arra, hogy új fejezetet tudjanak nyitni Székelyföld történetében, hogy Bukarest súlya csökkenjen és a régiók súlya növekedjen az országban.

*Miklós Zoltán: az erős helyi közösségekre szavaztam
„Én ma az erős helyi közösségekre szavaztam. Olyan közösségekre, amelyek a rájuk vonatkozó döntéseket maguk hozzák meg és, amelyek képesek megteremteni azokat a feltételeket, ahol gyerekeink biztonságban nőhetnek fel.”− fogalmazott Miklós Zoltán, az RMDSZ háromszéki szenátorjelöltje ma délben.

*Kulcsár-Terza József: egy erős magyar képviseletre szavazott
Kulcsár-Terza József háromszéki képviselőjelölt kijelentette: egy erős magyar képviseletre szavazott annak érdekében, hogy az összefogás erejével hatékonyabban tudják képviselni a magyar érdeket a román parlamentben. „Egy dolog biztos, a románok nem fognak képviselni minket, csak magunkra számíthatunk”−nyilatkozta szavazás után.

*Tánczos Barna: arra kérek mindenkit, menjen el szavazni! Válassza a vidék megerősödését!
Tánczos Barna szenátorjelölt ma Csíkszentkirályon adta le szavazatát, egy olyan Erdélyre, ahol a falusi élet nemcsak a jobb levegőt jelenti, de a jólétet és a gyarapodást is. „Azért szavaztam, mert fontosnak tartom, hogy a falvakon élők életkörülményei javuljanak. Hogy a falusi gazdaságok közösségünk gazdasági életének motorjává váljanak, hogy a vidéken élők életlehetőségei érdemben javuljanak. Arra kérek mindenkit, menjen el szavazni! Válassza a vidék megerősödését!”− mondta.

*Antal Attila: akkor tudunk jól dolgozni, akkor tudjuk hatékonyan a magyar érdeket képviselni, ha erős parlamenti frakciónk van
Antal Attila, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei képviselőjelöltje: „Annak érdekében, hogy az önkormányzatok munkája a továbbiakban is hatékony legyen, erős parlamenti képviseletre van szükségünk. Akkor tudunk jól dolgozni, akkor tudjuk hatékonyan a magyar érdeket képviselni, ha erős parlamenti frakciónk van. Ezt kell elmagyaráznunk szavazóinknak, ezt kell megértenie minden helyi közösségnek. Én ma erre szavaztam.”

*Benedek Zakariás: ma azért kell elmenni szavazni, hogy egyetlen régió, egyetlen magyar ember se maradhasson képviselet nélkül
Benedek Zakariás, Hargita megyei képviselőjelölt, az RMDSZ szórványjelöltje Nagyszebenben adta le voksát. „Azért szavaztam, hogy a Szórványban élő magyar embereket is magyar emberek képviseljék a parlamentben. Az erdélyi magyar közösség huszonöt százaléka a Szórványban él, megmaradása szempontjából pedig létfontosságú, hogy ne csak helyi, de a törvényhozás szintjén is legyen beleszólása sorsának alakításába. Ma azért kell elmenni szavazni Székelyföldön, a Partiumban, a Szilágyságban és a Bánságban is, hogy egyetlen régió, egyetlen magyar ember se maradhasson képviselet nélkül. Hogy egyetlen magyar ember se érezhesse azt a következő négy évben, hogy nincs akihez fordulnia problémájával” – jelentette ki.

*Vincze Loránt: az erdélyi jövő, otthon dől el. Szavazzunk minél többen!
Vincze Loránt, a FUEN elnöke, az RMDSZ külügyi titkára ma Brüsszelben adta le szavazatát, majd így nyilatkozott: „Ezúttal nem volt sor a brüsszeli választókörzetnél. És ez így van rendben, ne a külföldi szavazatok döntsenek. Remélem, éjjel magyar sikerről számolhatok be brüsszeli partnereinknek! Az erdélyi jövő, otthon dől el. Szavazzunk minél többen!”

*Borboly Csaba: azokra a jelöltekre szavaztam, akik a szónoklatok helyett a munkát választják
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke ma Csíkszeredában elmondta: „erős képviseletre, az összefogásra szavaztam, azokra a jelöltekre, akik eddig is dolgoztak, és ezután is dolgozni fognak, és napi szinten el tudnak számolni a választóikkal. Azokra a jelöltekre, akik a szónoklatok helyett a munkát választják, és változtatni akarnak a jelenlegi rendszer hibáin. Aki még nem ment el szavazni, arra kérem, tegye meg, mert csak akkor kérhetjük számon politikusainkat, ha mi mindannyian felelősségteljes polgárok vagyunk, és ennek megfelelően elmegyünk szavazni.”

*Tamás Sándor: ha sokan megyünk el szavazni, akkor ki tudjuk vívni magunknak a tiszteletet
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke ma délután elmondta: ez a választás a tiszteletről szól. „Kevés szavazat, kis tisztelet. Sok szavazat, nagyobb tisztelet. Nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy tiszteletlenül viszonyulnak hozzánk Bukarestben. Ha sokan megyünk el szavazni, akkor ki tudjuk vívni magunknak a tiszteletet.”− hangsúlyozta.

*Antal Árpád: Erdélyért szavaztam
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere ma szavazás után elmondta: Erdélyért szavazott „Igen, Erdélyért, mert Erdély a mi hazánk, és, ha mi nem állunk ki a szülőföldünkért, akkor mások nem fognak helyettünk kiállni. És igen, szavaztam, mert jövőt csak igenekre lehet építeni. Én 1989 decemberében 14 éves voltam, és 1996-ig kellett várnom, hogy először élhessek szavazati jogommal. Azóta minden választáson részt vettem, és amikor kiábrándultam azokból, akikre szavaztam, akkor nem úgy döntöttem, hogy félre állok és többet nem veszek részt a választásokon, hanem bementem a pályára és megpróbáltam jobban focizni, mint azok, akikkel elégedetlen voltam. Erre kérek minden erdélyit és minden erdélyi magyart, hogy éljen szavazati jogával, mert amennyiben azt látjuk este, hogy a Kárpátokon túli, az Erdélyen kívüli megyékben magasabb a részvétel, mint Erdélyben, akkor azt üzenjük, hogy lemondtunk Erdélyről. Mi erdélyiek, magyarok és románok, azt üzenjük Bukarestnek, hogy lemondtunk Erdélyről. Márpedig az elmúlt 98 évben megtapasztalhattuk azt, hogy nem Romániát emelték fel Erdély szintjére, hanem Erdélyt próbálták meg lezülleszteni Ó-Románia szintjére. Ezzel mi nem érthetünk egyet, és ezt mi nem engedhetjük meg. Éppen ezért azt mondom, hogy ma, aki otthon marad, az Erdély ellen szavaz. Ma, aki otthon marad az a saját családja és saját maga ellen szavaz”− nyilatkozta a sajtó képviselőinek.

*Végh Sándor: magyarul szavaztam
„Magyarul szavaztam. Annak a szervezetnek a jelöltjeire, akik azért dolgoznak, hogy jobb legyen magyarnak lenni Erdélyben. A Szilágyságnak virágzó kereskedelemre, fejlett infrastruktúrára van szüksége, a szilágysági családoknak jobb megélhetésre, anyagi biztonságra, a fiataloknak több lehetőségre van szükségük. Erre a biztonsággal és reménnyel teli jövőre adtam a voksom!” – mondta Végh Sándor, az RMDSZ Szilágy megyei szenátorjelöltje ma délután.

*Molnár Zsolt: értünk, bánságiakért, a jövőnkért mentem ma el szavazni
Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei képviselőjelöltje mai sajtónyilatkozatában ezt nyilatkozta: „Közös ügyünk a bánsági magyarok jövője és mindannyian, a hivatalaink adta eszközökkel a bánsági magyar közösség megmaradásán és gyarapodásán dolgozunk. Értünk, bánságiakért, a jövőnkért jöttem el szavazni, hiszen be kell fejeznünk, amit elkezdtünk, és el kell kezdenünk, amire még nem került sor. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha kezünkben vannak a közképviselet eszköze!”

RMDSZ Tájékoztató