Érdekes ügyeket oldott meg a területi ombudsman iroda

Olah-Avram Alina Laura területi ombudsman
Olah-Avram Alina Laura területi ombudsman
A Nép Ügyvédje intézménye abban működik közre, hogy párbeszédes úton rendeződjenek a konfliktushelyzetek a természetes személyek és a közigazgatási hatóságok, közintézmények között.

A szerkesztőségünknek küldött, Olah-Avram Alina Laura területi ombudsman által jegyzett közlemény szerint az ombudsman területi irodája, mely Bihar és Szatmár megyéket fedi le, és hivatalból, vagy természetes személyek kérésére fejti ki a tevékenységét, az idei esztendőben októberig 500 fogadóórát tartott, 14 esetben járt el hivatalból, 8 ankétot hajtott végre, és 113 petíciót oldott meg.

Érdemes tudni, hogy az irodához fordulhat bármilyen magánszemély, aki úgy érzi, hogy sérült valamilyen joga közhatósággal való interakciója során, kivéve a bírósági ügyeket, a parlament, az államfő és az alkotmánybíróság által kibocsátott aktákat, végrehajtott cselekményeket. A beadványnak tartalmaznia kell a panaszos teljes körű adatait (családnév, keresztnév, lakhely), annak pontos leírását, hogy milyen jogai sérültek, a bepanaszolt intézmény elnevezését, annak bizonyítékát, hogy az illető intézmény visszautasította a kérését, vagy késik a megoldással, azt a megjegyzést, hogy a petíció tárgyát képezi-e valamilyen bírósági eljárásnak, azon közintézmények feltüntetését, melyeket korábban értesített a panaszos. A petíciók letehetőek személyesen, vagy elküldhetőek elektronikus és postai úton, utóbbi esetben mentesülnek az illetékbélyeg befizetése alól. Nagyváradon az iroda a Magheru/Sztaroveszky utca 21. szám alatt működik, a 159-es lakrészben, telefon és faxszáma 0250/440–535, az e-mail címe pedig avpbihor@avp.ro.

Két eset

Íme két érdekesebb esettanulmány. Egy asszony a petíciójában arról számolt be, hogy 2013. június 4-én elhunyt az édesapja, és még aznap megjelent a temetőben, hogy rendezze a formaságokat, ahol arra kötelezték, hogy fizessen ki 310 lejt az anyja sírhelyéért, lévén hogy az apja háborús veterán volt, és őutána ezért nem kellett. Azt is közölték vele, hogy ha visszajön egy igazolással arról, hogy az édesanyja egy veteránnak az özvegye, visszaadják a pénzt, mert akkor az ő esetében se kell. Mégis, mikor visszament, azt mondták neki, hogy csak akkor mentesül a befizetés alól, ha eltelik tíz év. Közben idén elhunyt az édesanyja is, a nő pedig igényelte a pénzt arra hivatkozva, hogy arra az időszakra is kérték tőle, melyre az akkor még élő elhunyt bebizonyította, hogy egy veteránnak az özvegye. Az ombudsman kapcsolatba lépett a közterület-fenntartóval, mely azt kommunikálta, hogy visszaadja a 310 lejt, melyet koncessziós díjként szedett be arra a periódusra is, mely esetében az elhunyt bizonyította veterán özvegyi mivoltát.

Egy férfi pedig azért írt petíciót, mert lakástulajdonosként érdeklődött a Vízművektől arról, hogy minek alapján számolták fel neki a vízdíjat a 2015–2018 közötti periódusra, de nem kapott kielégítő választ. A területi ombudsman iroda két átiratot küldött a Vízművekben ezen témában. A második megkeresésre a Vízművek pontos válaszokat adott, melyek továbbítva lettek a panaszosnak.

Ciucur Losonczi Antonius