Érdekes írások a 2018-as Református Kalendáriumban

Akt.:
Érdekes írások a 2018-as Református Kalendáriumban
Megjelent és az egyházközségeknél kapható a 2018-as esztendőre szóló Református Kalendárium és falinaptár. Előbbi példányszáma évről-évre emelkedik. Wagner Erik várad-hegyaljai lelkipásztor, a könyv szerkesztője tájékoztatta szerkesztőségünket a részletekről.

A református falinaptár hagyományosan mindig úgy nézett ki, hogy középen volt egy kép, régen pedig népies minták a szélén, mikor még Radványi Károly készítette, aki egy kitűnő nyomdászember volt, de sajnos már meghalt. Körülbelül tíz évvel ezelőtt módosítottak a naptáron, hogy sokkal változatosabb legyen, és hogy a kereten valami olyasmi jelenjen meg, ami jellegzetesen református. Volt például olyan év, hogy Lorántffy Zsuzsannának valamelyik terítőjének a mintái voltak láthatóak a szélen, vagy egy kazettás mennyezetről a kazetták. A Petrikó Ildikó által szerkesztett 2018-as falinaptáron a régi, 18-19. századi egyházkerületi iratoknak az úgynevezett címkéi jelennek meg. Ezek olyan dokumentumok, melyek a gyülekezeteknek az irattáraiban voltak megtalálhatóak, és régen ugye mindent díszítettek: amikor egy anyakönyvet vagy egy családkönyvet készítettek, egy szép címkét faragtak hozzá, és azt szép díszes betűkkel fel is írták. Ezek jelenleg amúgy az egyházkerület levéltárában vannak, ezért a fényképet Emődi András levéltáros csinálta. Középen a magyarkeceli harangláb látható, ezt egy ottani fotós, Tasnádi Szabolcs fényképezte le. Minden évben ugyanis van egy központi téma, mely megjelenik a falinaptáron és a kalendáriumban, és a mostani monográfiaszerű írás tárgya, melynek szerzője a helyi lelkipásztor, a magyarkeceli egyházközség. Az igerészek pedig a bibliaolvasó kalauz szerint mennek, ezek azok az igék, melyek vasárnapra esnek. Ugyanez az igerend megtalálható a kalendáriumban is, ahol megvan minden napra a bibliaolvasó kalauz szerint kijelölt ó- és újszövetségi ige. Ez egyébként nagyon hasznos azon embernek, aki rendszeresen akarja olvasni a Szentírást, és sok lelkipásztor eszerint is hirdeti az igét.

Egyháztörténeti rész

A Wagner Erik által szerkesztett kalendárium elején van a naptárrész, az említett bibliaolvasó kalauzzal, a névnapokkal, a vasárnapra kiemelt igékkel. Van egy rész az adott hónaphoz kapcsolódó népi mondókával, illetve általában egy irodalmi idézettel, majd különböző naptárak következnek (pollen, horgász), a hónapok rövid jellemzései, jeles napok, a cikk Magyarkecelről, és más, az egyházközségekhez kapcsolódó írások.

Van aztán egy egyháztörténeti rész: a reformáció Nagybányán és környékén, és egy nagyon érdekes történet arról, hogy különböző kegytárgyak hogyan vándoroltak, bujdostak a 18. században. Dr. Pálfi József várad-réti lelkésznek, a Partiumi Keresztény Egyetem rektorának van egy nagyon jó írása az egyházfegyelemről, egy terjedelmesebb dolgozatból lett kiemelve egy rész, hogy milyen különböző bűnök, szabálysértések, kihágások jelentek meg a korábbi egyházközségi jegyzőkönyvekben (hamis eskü, káromkodás, paráznaság, iszákosság, gyilkosság stb.), és milyen büntetéseket osztottak ki ezek miatt. Bekerült Kupán Árpád helytörténésznek egy írása a református iskoláknak az államosításáról Nagyváradon, míg dr. Hermán M. János teológus professzor Sass Kálmán feleségéről értekezik.

Van még irodalmi rovat, képsorozat a 2017. május 20-i református egységnapról, melyen rengetegen vettek részt, és az emberek szeretnek emlékezni a jeles eseményekre. Két interjú olvasható: az egyiknek az alanya Zsigmond József nyugalmazott tiszteletes, a másiknak Pataki István költő. Aztán reflektálnak a 170. évfordulójához érkezett 1848-as forradalomra, és jönnek a megszokott fejezetek: az ételünk és italunk, a gyerekeknek szóló, a humor, a fejtőrök, a jeles évfordulók, végül pedig az egyházkerület teljes címtára.

Ciucur Losonczi Antonius