Érdekes előadások, hangzavarban

Érdekes előadások, hangzavarban
A váradi gótikus székesegyházról és a Szent László koponyáról tartottak érdekes előadásokat vasárnap délután a nagyváradi vár Bethlen-termében.

Délután hat órai kezdettel Mihálka Nándor régész, a nagyváradi várban folyó archeológiai feltárás munkatársa tartott információgazdag előadást Várad középkori székesegyházáról a Szent László Napok keretében. Mihálka Nándor elmondta, hogy a váradi püspökség Szent László alapítása, ő a váradi várban székesegyházat is építettetett, melyet a Boldogságos Szűz tiszteletére szenteltek fel. Mint mondta, a várban felépült székesegyház a Kárpát-medence második legnagyobb gótikus egyházi építménye volt az esztergomi bazilika után. A régész elmondta, hogy a székesegyház 1557-ben kezd el pusztulni, miután az Erdélyi Fejedelemség elfoglalja a várat, és raktárakat, istállókat helyez el benne, sőt, a templom nyugati részében lőporraktárt, az oltárnál pedig ágyúállást alakítanak ki. Bethlen Gábor 1619-ben úgy dönt, hogy lebontatja a székesegyházat, lévén, hogy Várad az Erdélyi Fejedelemség legfontosabb végvára volt, amelybe nem fért bele egy ilyen hatalmas épület, ami egy nagyobb ágyúzásnál összedőlt volna, és hatalmas károkat okozott volna. A bontás után a székesegyház köveit beépítették a fejedelmi palotába és Bethlen bástyába. A jelenlegi feltárási munkálatokról szólva Mihálka Nándor elmondta céljuk az, hogy megtudják a székesegyház pontos méreteit, illetve azt, hogy milyen mélységben voltak a középkori járószintek. Az eddigi feltárás alapján megállapítható, hogy az épület hossza nagyjából kilencven méter, szélessége pedig mintegy negyven méter volt, a főhajó mélysége három méteren, az oldalsó kápolnák járószintje 1,60 méteren van. A legmagasabb falszakasz, amit találtak, két méter magas. Mihálka Nándor elárulta, hogy a váradi vár felújítási munkálatainak talán legfontosabb része ez a feltárás, hiszen az a cél, hogy a munkálatok végeztével az egykori székesegyház mind az eredeti járószinten, mind pedig a jelenlegi járószinten bemutatható legyen az ide látogatók számára. „De ez természetesen pénzkérdés” – fogalmazott a szakember.

László koponyája

Ezt követően dr. Patonay Lajos arc- és állcsontsebész, anatómus, laborvezető, valamint dr. habil Pálfi György antropológus, tanszékvezető egyetemi docens tartottak előadást Szent László király Győrben őrzött koponyamaradványának multidiszciplináris vizsgálatairól és annak eredményeiről. A két magyarországi tudós elmondta: a tudományos vizsgálatok megállapították, hogy a koponya eredetileg földbe volt temetve, később hosszú évszázadokon keresztül ereklyetartóban tárolódott és csiszolódott. Megállapítást nyert az is, hogy a koponya egy 50-60 éves kora között elhunyt férfié, és azt, hogy a koponya bizonyos külső jellegei az egyén igen erőteljes izomzatára, fokozott fizikai aktivitására utalnak. Taxonómiai szempontból a koponya alapvetően europid, néhány mongoloidokra utaló jelleggel. Az antropológiai vizsgálatok valamennyi eredménye azt mutatja, és a jellegek többsége is arra utal, hogy a Szent László királynak tulajdonított koponya-ereklye valóban Szent László királytól származik. Ugyanakkor a metrikus és morfológiai vizsgálatok hasznos információkiat szolgáltatnak a későbbi arcrekonstrukcióhoz. A tudósok elárulták, hogy a célkitűzéseik között szerepel az, hogy a fellelhető összes királyereklyéről megállapítsák, hogy autentikusak-e.

Hangzavar

Az egyébként kiváló előadásokat két körülmény zavarta: egyrészt az a tény, hogy többen voltak kiváncsiak rájuk, mint amennyien kényelmesen beférnek a Bethlen-terembe, így többen a várudvarról voltak kénytelenek hallgatni az előadókat. Emellett éppen akkor állították be a hangosítást az esti Zorán koncertre, és a hangszerek sokszor olyan hangosan szóltak, hogy nagyon nehéz volt az előadókra figyelni. A hangolás egyébként a rendezvénysorozat többi napján is zavarta az előadásokat.

Pap István