Épülőfélben a gyülekezeti ház

Épülőfélben a gyülekezeti ház
Nagyvárad- Hétfő délután Huszár István alpolgármester látogatást tett a nagyvárad-rogériuszi református egyházközség épülőfélben levő gyülekezeti házánál. Kerekes József lelkipásztor fogadta őt.

Kerekes József lelkipásztor és Garnai Sándor gondnok, a kivitelezéssel megbízott cég vezetője fogadták Huszár István alpolgármestert, és kalauzolták végig az építkezésen, illetve a templomban. A tiszteletes arról tájékoztatta az elöljárót: a nagyvárad-rogériuszi református egyházközség gyülekezeti házának építése 2008 július végén, augusztus elején kezdődött. Jelenleg a teljes alagsor, a földszinti és az emeleti rész a födémmel együtt elkészült, és ebben az esztendőben szeretnék, ha tető is kerülne az épület fölé, ami azért lényeges, hogy az ingatlan állagát az időjárási viszontagságokkal szemben megvédje. Örömmel értesültek arról, hogy Huszár István személyében végre ismét van alpolgármestere a váradi magyarságnak, és úgy gondolták, hogy a rogériuszi egyházközség részéről tisztelettel meghívják őt, lévén hogy az elmúlt időszakban, amíg alpolgármesterünk nem volt, a jelenlegi városvezető különösebb érdeklődést nem tanúsított a közösség iránt, ami elég szomorú.
Arra hívták fel a figyelmét: egy szintenként 500 négyzetméteres építményről van szó, amiből már átadásra került egy 57 négyzetméteres, fűthető gyülekezeti terem, mely helyet biztosít a baba-mama körnek, a gyermekfoglalkozásoknak, a vasárnapi iskolának és a konfirmációi előkészítőnek, illetve ott tartják a presbiteri és a gyülekezeti bibliaórákat a téli időszakban, úgyhogy ez egy nagyon fontos, hiánypótló helyiség. Már annak is örültek tehát, amikor két éve ezt használatba tudták adni, az idei célkitűzésük pedig a tetőszerkezetnek az elkészítése, ami gyakorlatilag az épület utolsó nagy strukturális eleme, illetve rögtön ezután a szükséges csatornázási munkálatoknak a kivitelezése.

Kulturális központ

Az elmúlt évben támogatást a Bihar Megyei Tanácstól kaptak, a Ponta-kormány tavaly semmilyen támogatást nem adott, jelenleg a bukaresti vallásügyi államtitkárságon van letéve pályázatuk, annak reményében, hogy valamilyen pozitív elbírálásban részesül. Nem titkolt céljuk a figyelmet felhívni arra, hogy a lakótelepen egy jelentős számú magyar közösség él, az épülő és lassan intézményesülő létesítmény pedig elsősorban az ifjúság számára, illetve az idősek számára diakóniai központként kíván funkciót betölteni. Elgondolásuk szerint lent lenne egy olyan konyha, mely étkeztetéssel foglalkozna, illetve ebédet vinnének a negyedben élőknek, akik egyre inkább elidősödnek, és ezért volna erre a fajta „szolgáltatásra” igény. Emellett néhány szobát ki is tudnának adni diákok számára, valamint civil szervezetek jelezték, hogy jönnének, ezért tulajdonképpen a komplexum egy olyan magyar kulturális központ is lehetne, melynek Várad-Rogériuszon nincsen párja. Ha ugyanis bejárjuk a negyedet, azt látjuk, hogy sehol sincs egy olyan magyar intézmény, ahová ilyen jellegű problémákkal fordulni lehetne.
Összevetették a korábbi építkezéssel, vagyis a temploméval és a toronyéval, amelyek a teljes komplexum 40 százalékát teszik ki, a gyülekezeti ház így értelemszerűen a 60 százalékát, és arra a következtetésre jutottak, hogy utóbbinak 2020-ban kell készen lennie. Elhangzott még az is, hogy a gyülekezetnek jelenleg 1652 egyházfenntartói járulékot fizető tagja van.
Huszár István a Bihari Naplónak azt nyilatkozta: fontosnak tartotta, hogy eljöjjön, mivel tudomása szerint Nagyvárad legnagyobb református egyházközségéről van szó. Mint sok egyházi intézmény, ők is éppen egy építkezési folyamatban vannak benne, s igencsak elkel a segítség.

Ciucur Losonczi Antonius