EP-választások: nőtt a hatóságok hatásköre

EP-választások: nőtt a hatóságok hatásköre
Nagyvárad- Pénteken az RMDSZ Sas-palotabeli székházában sajtótájékoztatót tartott Szabó Ödön parlamenti képviselő. Három témáról beszélt, és az oktatási hálózatról szólót fejtette ki részletesen.

Pénteki sajtótájékoztatóján Szabó Ödön parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a váradi tanácsban megszavazott, az iskolák működésére vonatkozó határozatban csupán egyetlen tanintézmény, a biharpüspöki Juhász Gyula Általános Iskola önállóságának a megszüntetése szerepel, arra való hivatkozással, hogy nem fedezi a költségeit. Az RMDSZ-es önkormányzati képviselők pert indítottak, jelezve, hogy Daniel Negrean az összeférhetetlensége miatt nem szavazhatott (megyei főtanfelügyelő és városi tanácsos is), illetve olyan adatokat is gyűjtöttek, melyek azt bizonyítják, hogy ha korrektül alkalmazták volna a deficittermelésre vonatkozó kritériumot, négy tanintézményen kívül, melyek túlteljesítenek- a Mihai Eminescu Főgimnázium (101%), a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium (102%), a 46. számú napközi óvoda (102%) és a Mihai Viteazul Műszaki Kollégium (112%)- valamennyi tanintézményt be kéne zárni. A honatya szerint ez azt támasztja alá, hogy a minisztérium által nyújtott, a gyermeklétszámot érintő normatív finanszírozási rendszerrel valami nincs rendben, ugyanakkor azt is nehezményezte, hogy miért éppen az állam által működtetett négy magyar tanintézmény (az Ady, a Szacsvay és Juhász Gyula iskolák, valamint az Orsolya óvoda) közül kellett az egyiknek a jogi személyiségét megszüntetni? Hangsúlyozta: a bihari magyar oktatásban a színmagyar iskolák már a tavalyi költségvetést illetően, amikor tehát még nem emelték 3 százalékkal a normatív finanszírozást, 102 százalékosan teljesítettek, vagyis fenn tudták tartani tartani önmagukat, sőt többletet termeltek. Azon tanintézmények esetében, ahol a magyar osztályok többségben vannak (például Székelyhídon, Érmihályfalván, Értarcsán, Paptamásiban és Biharon), kicsit 100 százalék felett fedezték a költségeket, ahol pedig kisebbségben, ott 92 százalékos volt ez a teljesítmény. A színromán oktatási hálózat ezzel szemben 12,2 millió lejes deficitet termelt a megyében. „Nem lehet a román oktatási hálózat deficitjét a magyar hálózaton megspórolni” – nyomatékosította, majd megjegyezte: az idén a 3 százalékos emelésnek, tehát a magyar osztályoknak betudhatóan a teljes megyei hálózat költségvetése le lesz fedve.

EP-választás

A politikus azt is jelezte: a két történelmi egyházzal, Böcskei László római katolikus és Csűry István református püspökökkel az RMDSZ már megegyezett abban, hogy a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum a közgazdasági és szolgáltatói szakképzés irányába, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium pedig műszaki irányba mozdulna el, osztályok átkerülésével.

Egy másik témára áttérve Szabó Ödön arra hívta fel a figyelmet, hogy változott az a törvény, mely az európai parlamenti választások előkészítésére vonatkozik, és a módosítás értelmében a helyi önkormányzatokat erősebb határkörrel ruházták fel, illetve nagyobb kötelesség hárul rájuk a választói névjegyzék áttekintése és a szavazókörzetek kijelölése terén. Mivel erre egy viszonylag időszakot (március 1-15.) jelöltek ki a számukra, a parlamenti képviselő arra kérte az ügyben érintett szerveket, hogy nagyobb odafigyelést tanúsítsanak.

Végül a honatya örömének adott hangot, hogy valószínűleg az ő kitartó közbejárásának is köszönhetően pozitív fejlemény volt a sofőriskolák működésének ügyében, vagyis megjelent egy minisztériumi rendelet, mely ideiglenesen szabályozza a kérdést.

Ciucur Losonczi Antonius