EP-képviselők a ciántechnológia betiltásáért

Amint azt már hírül adtuk,
Tőkés László
európai parlamenti képviselő 2009.
március 23-án a testület
plénumán szólalt fel a közel
másfél évtizede
húzódó verespataki
bányaberuházás

ügyében, a Parlament és a
Bizottság közbelépését
kérve a természeti
katasztrófával fenyegető,
nemzetközileg elhíresült terv
megakadályozása érdekében.


„Jelek szerint a román kormány a
beruházás átmeneti
tilalmának a feloldására, illetve
a bányafejlesztés
engedélyezésére
készül” – hívta fel a
figyelmet képviselőnk.


Az akkori aggodalmak utóbb beigazolódni
látszanak. A román sajtó
híradása szerint a Roşia Montana
Gold Corporation
(RMGC) kanadai-román
vegyesvállalat biztosra veszi, hogy a
verespataki projekt engedélyeztetése
rövidesen megtörténik. „Nem a
minisztérium, hanem a román
kormány döntése az, hogy
Verespataknak szüksége van erre a
beruházásra” – jelentette ki
ezzel kapcsolatban Nicolae Nemirschi
környezetvédelmi miniszter.


Amint az köztudott, az RMGC Európa
legnagyobb külszíni
aranybányáját
kívánja megnyitni Verespatakon, ahol
előzetes becslések szerint 330 tonna
aranyat és 1600 tonna ezüstöt rejt a
föld mélye. A mohó terv a
közvélemény széles
körű ellenállásába
ütközik, és a hazai egyházak, a
Román Tudományos Akadémia, bel-
és külföldi
környezetvédő szervezetek is
felemelték a szavukat ellene.


Két évvel ezelőtt arról
értesülhettünk, hogy a Korodi
Attila
vezette Környezetvédelmi
Minisztérium felfüggesztette a bánya
engedélyezésének
folyamatát. Ehhez képest
értetlenséget kelt Nicolae Nemirschi azon
állítása, hogy „a
szaktárca soha sem függesztette fel az
engedélyezést” (sic!).


Tőkés László ma
délután újabb
felszólalásában kérte az
Európai Parlament Verespatak ügyében
való közbelépését.


A botrányok sorozata által
kísért, ominózus ügy viszont
Románia határain messze túlmutat.
Ide tartozik még, hogy
Bulgáriában hasonló,
cián-technológián alapuló
bánya megnyitásának a terve
vált ki erőteljes
visszautasítást. A két eset
kapcsán pedig európai szinten
vetődik fel a kárhoztatott, a
természeti környezetre nézve
rendkívül veszélyes
bányakitermelési módszereknek az
általános betiltása.


Európai képviselőnk
kezdeményezésére –
felszólalásával
párhuzamosan – a képviselők
egy csoportja írásbeli
megkereséssel fordult Stavros Dimas
illetékes EB-biztoshoz a verespataki, valamint a
bulgáriai Chelopech és
Krumovgrad településeken
megnyitandó bányák,
végső soron pedig a ciános
bányakitermelés általános
betiltása ügyében. A
folyamodvány aláírói
között a következő a
különböző EP-frakciókhoz
tartozó (EFA/Zöldek, Néppárt,
Szocialisták, Liberálisok),
következő képviselők nevét
említhetjük meg: Gisela Kallenbach, Jill
Evans, Alyn Smith, Erna-Hennicot Schoepges,
Szájer József, Surján
László, Olajos Péter, Sógor
Csaba, Tabajdi Csaba, Fazakas Szabolcs, Csibi Magor,
Renate Weber.


Mellékelve közöljük
Tőkés László
felszólalását, valamint az
EP-képviselők említett
levelét.


1. F e l s z ó l a l á sa verespataki bányaberuházás
(Románia) ügyébenEz év március 23-i
felszólalásomban az Európai
Parlament és az Európai Bizottság
közbelépését kértem a
romániai Verespatak (Rosia Montana)
védelmében, melynek
kiszolgáltatott lakosságát
és történelmi épített
örökségét, valamint
természeti környezetét
végveszély fenyegeti egy
kanadai-román vegyesvállalat
bányanyitási terve
következtében.


Akkori félelmeink beigazolódtak, ugyanis
két évi felfüggesztés
után az új román kormány
végképp szabad utat akar engedni a
beruházásnak, mely az európai
normákkal ellentétes,
ciántechnológián alapuló
kitermelés alkalmazása által
nemcsak a közvetlen környezetet, hanem az
egész román-magyar határmenti
térséget ökológiai
katasztrófával fenyegeti.


Felszólalásommal egyidőben,
több EP-képviselőtársammal
együtt megkereséssel fordulunk
StavrosDimas biztos úrhoz, a
cián-technológiának a
bányászatban való betiltása
céljából.


Kérem az Európai Bizottságot, hogy
az európai környezetvédelmi
politikájának szellemében
küldjön kivizsgáló
bizottságot Romániába,
távlatilag pedig gondoskodjék a
bányakitermelés uniós szintű,
megfelelő
szabályozásáról.Strasbourg, 2009. április 21.


2. Levél Stavros Dimas EB-biztoshoz


Európai Bizottság

Stavros Dimas környezetvédelmi
biztos úr figyelmébe


Tárgy: a cianid
aranybányászati projektekben való
használatának megelőzése


a romániai Verespatakon, valamint a
bulgáriai Chelopechben és KrumovgradbanTisztelt Biztos Úr!Ezúton adunk hangot aggodalmunknak két
olyan aranybányászati projekttel
kapcsolatosan, melynek rendjén cianidot
használnak az Európai Unió
két tagállamában,
Romániában és
Bulgáriában. Egyúttal
segítségét és
támogatását kérjük
ahhoz, hogy e két tagországban ─
és ezen túlmenően, európai
szinten is ─ megtaláljuk a
legmegfelelőbb eszközöket a cianid
bányászati használatának a
betiltásához.


Köztudott, hogy a cianid okozta
környezetszennyezés katasztrofális
következményekkel járhat az ember
egészségére és a
környezetre. A kapcsolatos bányabalesetek a
közvetlen környezetet érő
kockázaton túlmenően
szélesebb körű, a vadvilágot
és a folyóvizeket érintő
regionális környezeti fenyegetést
jelentenek.


Országaink állampolgárainak
jól felfogott érdekeit védő
EP-képviselőkként
elköteleztük magunkat
választóink környezetének
megóvása mellett, hiszen a
közegészségügyre, illetve
gyermekeink jövendőbeli gyermekeire gondolva,
minden kétséget kizáróan
alapvető érdekünk, hogy
környezetünk iránt
felelősséggel és tisztelettel
viseltessünk.


Mindezeket szem előtt tartva
nyilvánvaló, hogy a cianid
használata milyen rendkívüli
veszélyt jelent környezetünk
jelenére és jövőjére.
Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk,
hogy a ciánbányászat milyen
katasztrofális következményekkel
járhat Romániában és
Bulgáriában, továbbá a
szomszédos államokat ─
Magyarországot, Szlovákiát,
Görögországot és
Törökországot ─ fenyegető
káros hatásokról sem szabad
megfeledkeznünk.Tisztelt Biztos Úr!


Kérjük, járjon közben a
román kormánynál, hogy
állítsa le a verespataki bánya
fejlesztését,
amelyet a széles
közvélemény, a Román Ortodox
Egyház, a történelmi magyar
egyházak, a nem kormányzati szervezetek
országos és nemzetközi
környezetvédelmi mozgalmai is
határozottan elleneznek. Ugyanakkor
járjon közben a bolgár
kormánynál,
hogy tiltsa be a
cianid használatát a chelopechi és
krumovgradi aranybányászati
projektekben.


Tisztelettel kérjük ugyanakkor, hogy
támogassa a cianid használatát
kiváltó, alternatív
aranybányászati
technológiák
megtalálására
irányuló kutatásokat. Nem
utolsó sorban arra kérjük, hasson
oda, hogy az Európai Bizottság
támogasson valamennyi
cianid-technológiát alkalmazó
tagországot a megfelelő
szabályozások, valamint a
szigorúbb vizsgálati
eljárások kidolgozásában, a
legmagasabb szintű biztonság
érdekében.


Köszönettel:Strasbourg, 2009. április 21.


(Aláíró EP-
képviselők)

Tőkés László

EP-képviselő

Sajtóirodája