Engedjük, hogy Isten meglepjen minket

Engedjük, hogy Isten meglepjen minket
Nagyvárad- Vízkereszt ünnepén Böcskei László püspök vizet szentelt a Székesegyházban. Azt emelte ki: a bölcsek útja és célba érésének kalandja arra kell emlékeztessen: nekünk is vannak útjaink, és át kell gondoljuk, hogy ezek helyes utak-e, nem hamis heródesi utak-e?

Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a karácsonyi időszak második legkiemeltebb ünnepe vízkereszt, Urunk megjelenésének napja, amikor tulajdonképpen ismét karácsonyt ünneplünk, hiszen a keleti egyházi hagyományok szerint most van karácsony. Arra gondolunk, hogy Isten a betlehemi gyermekben belépett a mi életünkbe. Megjelent mindenkinek, hogy új utat mutasson, az üdvösségét, hogy ezáltal alkalmunk legyen arra, hogy a közelében legyünk, kövessük őt. Ezt akarja kifejezni a víz megáldása is, a megújulás és Isten szentségének jeleként. Ezt hintjük magunkra, visszük otthonainkba, akarjuk elfogadni, s tovább sugározni az emberek felé, a világba.
Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében az egyházmegye főpásztora felidézte, hogy a karácsonyi időszakban eddig több alkalommal is a pásztorok élményét próbálta körülírni, mely minket is új élmények megtapasztalásához kell vezessen, hiszen ők közelről, közvetlenül élték át Isten ígéretének megvalósulását, hiteles tanúi lehettek annak, ami kibontakozni indult a betlehemi jászolban. Egyszerűségük és nyitottságuk alkalmassá tette őket arra, hogy Isten csodálatos tettei megnyilvánuljanak előttük. Olyan lelkiséggel rendelkeztek, aminek ha mi is a birtokában lennénk, akkor feloldódna az a belső merevségünk, mely meggátolja az Istennel való találkozásunkat, az egyszerű lelkület ugyanis rendkívül fogékonnyá tesz az új iránt. A pásztorok mellett ugyanakkor a karácsonyi történetben ott vannak a bölcsek is, akiknek a jászolnál való jelenléte több mint egy látogatás, mivel ők nem egyszerű kíváncsiskodók voltak, hanem azért jöttek messze földről, tettek meg hosszú utat, hogy megtalálják és találkozzanak azzal, akinek érkezését bekövetkezettnek vélték. Hódolatuk nem csupán saját reményük beteljesülését konkretizálta, hanem ennél sokkal többet jelentett: a betlehemi esemény feltárása történt meg általuk a világnak, ahogy azt korábban Izajás próféta is megjövendölte.

Út és célba érés

Ugyanakkor karácsony titkának megértéséhez, illetve megvalósulásához az is hozzátartozik, hogy nem ragadunk le az események csodálatánál, hanem a célba érés örömével a helyes úton járunk, és az igazi irányító fényt követjük, felfedezzük a betlehemi kisdedben Isten jóságos és irgalmas arcát- nyomatékosította a megyés püspök. Ferenc pápa Az irgalmasság arca című bullájának 25. pontjára utalva azt tanácsolta: engedjük, hogy Isten meglepjen bennünket, soha ne fáradjunk bele abba, hogy kitárjuk szívünk kapuját. Felszabadult lélekkel keressük az Urat, hagyjuk, hogy ő vezessen minket, tudnunk kell átadni neki az ügyeinket. Úgy fogalmazott a főpásztor: a bölcsek útja, és célba érésének kalandja arra kell emlékeztessen, hogy nekünk is vannak útjaink, s át kell gondoljuk, hogy ezek helyes utak-e, nem olyan megtévesztő, hamis heródesi utak-e, melyek veszélyeztetik továbbhaladásunkat, s az igazság ellen fordítanak bennünket. Ugyanakkor pedig arra is kell késztessen minket, hogy istenkeresésünk közben ne zárkózzunk el az új utaktól, hiszen a bölcsek is aztán más úton tértek vissza hazájukba.

Két arc, három szem

Exc. Böcskei László megyés püspök arra is kitért: az Isteni Irgalmasság Rendkívüli Szentévére való tekintettel minden plébánia kapott egy zászlót, melynek egy jezsuita atya által készített logója Istennek az emberrel való találkozóját szimbolizálja. Azt ábrázolja, ahogy maga Jézus, mint a megváltás művének beteljesülése, vállán cipeli a gyenge és roskadozó embert, a sötétségből a világosság felé viszi. A két arc összesimul, szemük összekapcsolódik, tulajdonképpen két arc látható három szemmel, hiszen az egyik szem közös. Isten és az ember közös szemmel szemlélődik, az ember Isten szemével, és az Isten az ember szemével is látja a világot, a két tekintet pedig találkozik valahol, azt jelképezve ezáltal, hogy közelednünk kell Istenhez.

Ciucur Losonczi Antonius